macOS High Sierra

Informace o heslu svazku klíčů

Heslo svazku klíčů umožňuje automaticky ověřit aplikace a služby uložené v Klíčence. Po vytvoření uživatele je heslo svazku klíčů nastaveno tak, aby bylo shodné s přihlašovacím heslem uživatele.

Jestliže v předvolbách Uživatelé a skupiny své přihlašovací heslo změníte, heslo svazku klíčů se automaticky upraví tak, aby bylo stejné.

Pokud heslo svazku klíčů neodpovídá vašemu přihlašovacímu heslu, musíte při přihlášení zadat také heslo pro odemčení svazku klíčů.

Heslo svazku klíčů má k dispozici pouze uživatel, nikoli správce. V případě, že přihlašovací heslo změní správce, heslo svazku klíčů zůstane nezměněno. Při následujícím přihlášení bude uživatel požádán o změnu hesla svazku klíčů. Pokud bylo přihlašovací heslo obnoveno, protože uživatel původní heslo zapomněl, nebudou klíče, hesla a další informace ve svazku klíčů dostupné a uživatel si bude muset vytvořit nový svazek klíčů.

Otevřít Klíčenku