macOS High Sierra

Vytvoření a odstranění zástupců

Chcete-li si usnadnit hledání určitého souboru, složky, aplikace nebo disku, můžete pro ně vytvořit zástupce na místě, které snadno najdete. Po otevření zástupce se otevře původní položka.

Vytvoření zástupce

 • Vyberte položku a poté zvolte příkaz Soubor > Vytvořit zástupce nebo stiskněte Cmd–L.

  Pro položku můžete vytvořit libovolný počet zástupců a přetáhnout je do jiných složek nebo na plochu.

 • Když při přetahování původní položky do jiné složky podržíte Alt-Cmd, vytvoříte zástupce a přesunete jej v jednom kroku.

Přidání zástupce na boční panel Finderu nebo do Docku

Všechny položky na bočním panelu Finderu a v Docku jsou zástupci. Tak například ikona složky Dokumenty na bočním panelu je zástupcem složky Dokumenty nacházející se v domovské složce. Na boční panel i do Docku můžete přidávat vlastní zástupce.

 • Přidání zástupce složky, aplikace nebo disku na boční panel Finderu: Přetáhněte původní položku do oddílu Oblíbené.

 • Přidání zástupce souboru, složky nebo aplikace do Docku: Přetáhněte původní položku do Docku.

  Soubory a složky umisťujte napravo od oddělovače Docku a aplikace nalevo od něj. Pokud jste Dock na ploše přesunuli na stranu, přetahujte soubory a složky pod oddělovač a aplikace nad něj.

Odebrání zástupce z bočního panelu Finderu nebo z Docku

 • Odstranění zástupce z bočního panelu Finderu: Přetahujte položku mimo boční panel Finderu, dokud neuvidíte značku odstranění .

 • Odstranění zástupce z Docku: Přetahujte položku mimo Dock, dokud neuvidíte text Odstranit.

  Při odebrání položky z bočního panelu nebo z Docku bude odebrán pouze zástupce. Na původní položku v Macu to nebude mít žádný vliv.

Nalezení původní položky pro zástupce

 • Vyberte zástupce a poté volby Soubor > Zobrazit původní položku nebo stiskněte klávesy Cmd–R.