macOS High Sierra

Změna výchozí tiskárny nebo názvu či umístění tiskárny

Výchozí tiskárna je tiskárna, která je vybrána, když se otevře dialog Tisk.

Jestliže v dialogovém okně Tisk vidíte zprávu „Nebyla vybrána žádná tiskárna“, přidejte novou tiskárnu. První přidaná tiskárna se automaticky začne používat jako výchozí zařízení, ale výchozí tiskárnu můžete kdykoli změnit.

Změna výchozí tiskárny

 1. Z nabídky Apple vyberte možnost Předvolby systému a klikněte na možnost Tiskárny a skenery.

  Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

 2. Klikněte na místní nabídku „Výchozí tiskárna“ a vyberte některou z možností.

  • Chcete-li, aby výchozí tiskárnou vždy byla tatáž tiskárna, vyberte požadovanou tiskárnu. Výchozí tiskárna se nezmění ani poté, co tisknete na jiné tiskárně.

  • Pokud chcete, aby jako výchozí tiskárna byla použita naposledy použitá tiskárna, vyberte Poslední použitá tiskárna. Systém macOS si pamatuje tiskárnu, kterou jste ve svém síťovém umístění použili naposled. Například naposled použitá tiskárna se může změnit podle toho, zda jste doma nebo v zaměstnání.

Tip: Chcete‑li rychle vybrat výchozí tiskárnu, klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na některou tiskárnu v seznamu Tiskárny na panelu Tiskárny a skenery a poté v nabídce zkratek vyberte možnost „Nastavit výchozí tiskárnu“.

Změna názvu a umístění tiskárny

Zadáním nového názvu a umístění tiskárny můžete ostatním usnadnit její vyhledání. Tyto informace se zobrazují v předvolbách Tiskárny a skenery.

 1. Z nabídky Apple vyberte možnost Předvolby systému a klikněte na možnost Tiskárny a skenery.

  Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

 2. Vyberte tiskárnu v seznamu vlevo.

 3. Klikněte na položku Volby a zásoby a poté na volbu Obecné.

 4. Do polí Název a Umístění zadejte nový název a umístění.

  • Název: Zadejte popisný název tiskárny (např. Barevná laserová tiskárna).

  • Umístění: Zadejte umístění tiskárny (např. „Mimo moji kancelář“).

Tip: Chcete‑li rychle přejmenovat tiskárnu, klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na některou tiskárnu v seznamu Tiskárny na panelu Tiskárny a skenery, v nabídce zkratek vyberte možnost „Přejmenovat tiskárnu“, zadejte nový název a umístění a pak klikněte na tlačítko OK.