macOS High Sierra

Použití Prohlížeče klávesnic

Pomocí prohlížeče můžete zjistit, kde se na klávesnici nacházejí znaky jiného jazyka, speciální znaky a symboly.

Prohlížeč klávesnic s rozložením pro španělštinu.

Tip: Pokud máte s použitím fyzické klávesnice potíže, zkuste použít klávesnici zpřístupnění na obrazovce, která nabízí funkce pro pokročilé psaní a navigaci. Více informací viz Použití klávesnice zpřístupnění.

  1. V řádku nabídek klikněte na nabídku vstupů a pak vyberte Zobrazit prohlížeč klávesnic.

    Není-li zde tento příkaz zobrazen, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na položku Klávesnice, dále na panel Klávesnice a zaškrtněte políčko „Zobrazit prohlížeče klávesnic a emotikonů v řádku nabídek“.

    Otevřít panel Klávesnice

  2. V řádku nabídek klikněte na nabídku Vstup a poté vyberte vstupní zdroj pro jazyk, jehož klávesnici chcete zobrazit.

  3. Na klávesnici stiskněte klávesu, která odpovídá znaku zobrazenému v prohlížeči klávesnic, nebo klikněte přímo na klávesy v prohlížeči klávesnic.

    Stisknutím modifikační klávesy nebo kombinace modifikačních kláves můžete zobrazit různé speciální znaky nebo symboly, které lze zadat. Použijte například klávesu Alt nebo kombinaci kláves Alt a Shift. K dispozici jsou také mrtvé klávesy (modifikační klávesy, jejichž zkombinováním s jinou klávesou lze zadat písmeno s diakritickým znaménkem), ve schématu rozložení kláves zvýrazněné oranžovou barvou. Další informace naleznete v části Zadávání znaků s diakritikou.

Pokud jste v kroku 2 změnili vstupní zdroj nebo rozložení klávesnice, nezapomeňte je v případě potřeby vrátit zpět.

Nevidíte‑li některý znak či symbol, zkuste použít emotikony nebo symboly.