macOS High Sierra

Změna barevného profilu monitoru

V předvolbách Monitory můžete přepínat mezi různými barevnými profily včetně standardizovaných barevných profilů Adobe RGB, Apple RGB a Cinema RGB a vlastních profilů ColorSync, které vytvoříte při kalibraci monitoru. Máte-li více monitorů, můžete každému z nich přiřadit jiný profil barev.

Podrobné informace o všech barevných profilech nainstalovaných na Macu (a používaných připojenými fotoaparáty, tiskárnami a monitory) jsou k dispozici v Utilitě ColorSync (ve složce Aplikace > Utility). Další informace najdete v nápovědě pro Utilitu ColorSync.

  1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Monitory a poté klikněte na Barva.

    Otevřít panel Barva

  2. Ze seznamu vlevo vyberte profil.

    Máte-li více monitorů, můžete jim přiřadit barevné profily na panelu Barva, který se zobrazí na každém z nich.