macOS High Sierra

Kontrola tiskárny nebo tiskové úlohy z Docku

Během tisku dokumentu můžete v Docku zjistit stav tiskárny. Tiskovou úlohu můžete podle potřeby pozastavit, obnovit, zrušit nebo změnit.

Kontrola stavu tiskárny

Když tisknete, v Docku se objeví ikona tiskárny. Ikona může mít odznak v barvě, která informuje o jejím stavu.

 • Červený odznak: Tiskárna tiskne. Odznak udává počet tiskových úloh ve frontě tiskárny.

 • Zelený odznak se symbolem pauzy: Tiskárna je pozastavena. Pokud na ní tisknete, zobrazí se dotaz, zda se má pokračovat v tisku nebo zda má být tisková úloha zařazena do fronty a vytištěna později. Pokud tiskovou úlohu zařadíte do fronty, dokument čeká ve frontě, dokud neobnovíte tisk. Tento postup může být vhodný v případě, že momentálně nejste připojeni k tiskárně.

 • Žlutý odznak: U tiskárny došlo k problému, který je třeba vyřešit. V tiskárně mohl například uvíznout papír, dojít inkoust, toner či papír. Jakmile problém vyřešíte, možná bude nutné obnovit tisk.

Chcete-li další informace o tiskové úloze, v Docku klikněte na ikonu tiskárny. Pod každou tiskovou úlohou se zobrazuje indikátor průběhu a zprávy informující o tom, zda se dokument tiskne nebo je pozastaven. Pod pozastavenými tiskovými úlohami je například uveden text „Pozastaveno“.

Pozastavení, obnovení, zrušení a změna tisku

 1. Během tisku dokumentu klikněte na ikonu tiskárny v Docku.

 2. Chcete-li zobrazit informace o tiskových úlohách, vyberte volbu Úlohy > Rychlý náhled úlohy, Úlohy > Zobrazit moje úlohy nebo Úlohy > Zobrazit úlohy všech uživatelů. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pozastavení tiskové úlohy: Vyberte ji a poté klikněte na tlačítko Odložit úlohu na pravé straně (označené dvěma čarami).

   Chcete-li pozastavit všechny úlohy tiskárny, klikněte na tlačítko Pozastavit na nástrojovém panelu.

  • Obnovení pozastavené tiskové úlohy: Vyberte ji a klikněte na tlačítko Obnovit úlohu na pravé straně (označené zakřivenou šipkou).

   Chcete-li obnovit všechny pozastavené úlohy tiskárny, klikněte na tlačítko Obnovit na nástrojovém panelu.

  • Smazání tiskové úlohy: Vyberte ji a klikněte na tlačítko Smazat úlohu na pravé straně (označené symbolem X).

   Tiskové úlohy ve sdílené tiskárně jiného uživatele smazat nemůžete.

  • Vynechání určité stránky během tisku: Vyberte tiskovou úlohu pro daný dokument a klikněte na tlačítko Odložit úlohu (označené dvěma čarami) na pravé straně, poté vyberte volbu Úlohy > Obnovit úlohu od stránky a zadejte číslo stránky.

  • Přesunutí tiskové úlohy na jinou tiskárnu: Otevřete okna obou tiskáren, pak přetáhněte tiskovou úlohu z okna aktuální tiskárny do okna druhé tiskárny.

   Chcete-li otevřít okno některé tiskárny, otevřete předvolby Tiskárny a skenery, vyberte tiskárnu v seznamu na levé straně a poté klikněte na Otevřít tiskovou frontu.

   Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

Zobrazení informací o zpracovaných tiskových úlohách

Po dokončení úlohy můžete zobrazit informace o vytištěném dokumentu, např. o čase a datu.

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Tiskárny a skenery.

  Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

 2. Vyberte tiskárnu, kterou jste použili, v seznamu vlevo a poté klikněte na Otevřít tiskovou frontu.

 3. Vyberte Okno > Zobrazit dokončené úlohy a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Zobrazení tiskových úloh: Vyberte volbu Úlohy > Zobrazit moje úlohy.

  • Zobrazení tiskových úloh odeslaných z tohoto počítače jinými uživateli: Vyberte volbu Úlohy > Zobrazit úlohy všech uživatelů.