macOS High Sierra

Použití funkce Night Shift

Pomocí funkce Night Shift můžete posunout barvy na monitoru k teplejšímu konci spektra. Při práci s Macem v noci nebo za slabého osvětlení teplé barvy na monitoru šetří oči. Lidem, kteří jsou večer vystaveni jasnému modrému světlu, se navíc může hůře usínat.

Poznámka: Chcete‑li zjistit, zda váš Mac funkci Night Shift podporuje, nahlédněte do článku podpory Apple Použití funkce Night Shift na vašem Macu.

Naplánování automatického zapínání funkce Night Shift

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Monitory a pak na Night Shift.

  Otevřít panel Night Shift

 2. Klikněte na místní nabídku Rozvrh a pak vyberte požadovanou volbu.

  • Vypnuto: Tuto volbu vyberte, pokud nechcete, aby se funkce Night Shift automaticky zapínala.

  • Vlastní: Tuto volbu vyberte, chcete‑li sami nastavit časy, kdy se má funkce Night Shift zapínat a vypínat.

  • Od soumraku do úsvitu: Tuto volbu vyberte, chcete‑li funkci Night Shift zapínat od západu do východu slunce.

   Pokud vyberete tuto volbu, váš Mac určí, kdy pro vás začíná a končí noc, podle vaší polohy. Chcete‑li tuto volbu použít, musíte zapnout polohové služby. Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zabezpečení a soukromí a poté na Soukromí. Vyberte „Zapnout polohové služby“, posuňte seznam dolů na Systémové služby, klikněte na Podrobnosti, vyberte Nastavování časového pásma a pak klikněte na Hotovo.

Ruční zapnutí a vypnutí funkce Night Shift

I když máte pro zapínání a vypínání funkce Night Shift nastavený rozvrh, můžete ji kdykoli zapnout nebo vypnout také ručně – například při práci v zatemněné místnosti.

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Monitory a pak na Night Shift.

  Otevřít panel Night Shift

 2. Chcete‑li funkci Night Shift zapnout, vyberte volbu Vlastní.

  Funkce zůstane zapnutá do následujícího dne nebo dokud ji nevypnete. Chcete-li ji vypnout, zrušte výběr volby Vlastní.

Tip: Funkci Night Shift můžete zapínat a vypínat také v Oznamovacím centru. Otevřete Oznamovací centrum, přejeďte dolů a pak klikněte na tlačítko Night Shift. O vypnutí této funkce můžete také požádat Siri.

Nastavení teploty barev

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Monitory a pak na Night Shift.

  Otevřít panel Night Shift

 2. Přetažením jezdce můžete změnit teplotu barev, kterou funkce Night Shift používá.