macOS High Sierra

Vypalování CD a DVD

Pokud je váš Mac vybaven integrovanou optickou jednotkou nebo k němu připojíte externí DVD jednotku (například Apple USB SuperDrive), můžete vypalovat soubory na CD a DVD a tímto způsobem je sdílet s přáteli, přenášet mezi počítači a vytvářet jejich zálohy. Disky vypálené na Macu můžete používat i v počítačích Windows a jiných typech počítačů.

Poznámka: Chcete-li vytvořit CD nebo DVD s audiem a videem z knihovny iTunes, použijte iTunes. Další informace viz Vytváření vlastních CD a DVD.

 1. Vložte do optické jednotky prázdný disk.

  Pokud se zobrazí dialog, klikněte na místní nabídku a vyberte možnost Aktivovat Finder. Vyberte „Tuto akci nastavit jako výchozí“, pokud chcete otevřít Finder při každém vložení prázdného disku.

  Disk se zobrazí na ploše.

 2. Dvojím kliknutím na disk otevřete jeho okno a do tohoto okna potom přetáhněte soubory a složky, které chcete vypálit.

  Do okna disku budou vloženi zástupci souborů. Původní soubory nebudou přesunuty ani smazány.

  Poznámka: Chcete-li vypálit stejné soubory na více disků, použijte složku k vypálení.

 3. Soubory uspořádejte a přejmenujte.

  Po vypálení disku mají položky na něm stejné názvy a umístění jako v okně disku. Položky na vypáleném disku už nemůžete změnit.

 4. Použijte příkaz Soubor > Vypálit [disk] a dále postupujte podle instrukcí.

  Místo zástupců budou na disk vypáleny soubory, na které tito zástupci odkazují. Pokud na disk přidáte složky obsahující zástupce, budou na disk vypáleny také soubory, na které odkazují zástupci ve složkách.

  Poznámka: Pokud disk vysunete bez vypálení, složka pro vypálení s položkami, které jste vytvořili, bude vytvořena a vložena na plochu. Proces vypalování dokončíte kliknutím na ikonu vypalování vedle složky na bočním panelu Finderu nebo podržením klávesy Ctrl, kliknutím na vybraný disk a výběrem volby Vypálit disk z nabídky zkratek.

Chcete‑li vypálit obraz disku (soubor .dmg) na disk, klikněte na soubor obrazu disku s přidržením Ctrl, v místní nabídce vyberte „Vypálit obraz disku [název disku] na disk“ a poté postupujte podle pokynů.

Tip: Chcete‑li smazat obsah přepsatelného disku, klikněte s přidržením Ctrl na jednotku CD nebo DVD na bočním panelu Finderu a poté v místní nabídce vyberte Smazat přepsatelný disk.