macOS High Sierra

Změna rozlišení monitoru

Rozlišení monitoru určuje velikost textu a objektů na obrazovce. Ve výchozím stavu je rozlišení monitoru nastaveno tak, aby byl text co nejostřejší a obrázky co nejdetailnější. I když je nejlepší používat výchozí rozlišení, ručním nastavením rozlišení můžete text a objekty na obrazovce zvětšit nebo zmenšit, pokud chcete mít víc prostoru na práci.

V závislosti na tom, jak rozlišení nastavíte, se některá okna aplikací nemusí na obrazovku vejít celá. Změna rozlišení může mít negativní vliv na výkonnost.

Nastavení rozlišení primárního monitoru

  1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Monitory a poté na Monitor.

    Otevřít panel Monitor

  2. Vyberte Vlastní velikost a pak zvolte některé z dostupných rozlišení.

Nastavení rozlišení připojeného monitoru

Máte-li více monitorů, budete mít k dispozici další volby rozlišení.

  1. Po připojení monitoru použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Monitory a pak na Monitor.

    Otevřít panel Monitor

  2. Chcete-li zobrazit další možná rozlišení druhého monitoru, podržte při kliknutí na volbu „V měřítku“ klávesu Alt. Pak vyberte požadované přizpůsobené rozlišení druhého monitoru.