macOS High Sierra

Předvolby Siri

V předvolbách Siri můžete například vybrat jazyk a hlas, zapnout nebo vypnout hlasovou odezvu a také určit aplikace, v nichž se Siri může učit a překládat návrhy. Další informace o Siri najdete v části Použití Siri na Macu.

Chcete-li předvolby Siri otevřít, použijte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Siri.

Otevřít předvolby Siri

Zapnout Požadavky na Siri

Siri můžete využívat ke každodenním úkolům, hledání rychlých odpovědí a dalším činnostem. Chcete-li přestat Siri používat, zrušte zaškrtnutí políčka. (Siri se bude i nadále učit a předkládat návrhy v aplikacích.)

Jestliže Siri o něco požádáte, když není toto políčko zaškrtnuté, budete vyzváni k zapnutí Siri. Chcete‑li používat Siri, musíte být připojeni k internetu.

Klávesová zkratka

Standardní klávesovou zkratkou pro zadání požadavku Siri je podržení kombinace kláves Cmd-mezerník.

Chcete-li si vytvořit vlastní zkratku, klikněte na místní nabídku, vyberte Vlastní a stiskněte požadované klávesy. Můžete například stisknout Alt-Z.

Mikrofonní vstup

Klikněte na místní nabídku a vyberte mikrofon. Vyberete‑li Automaticky, bude Mac naslouchat zařízení, které použijete nejpravděpodobněji.

Jazyk

Vyberte jazyk a dialekt, v němž chcete požadavky Siri zadávat; Siri bude odpovídat ve stejném jazyce a dialektu. Siri není k dispozici ve všech jazycích a oblastech.

Hlas Siri

Vyberte pro Siri pohlaví (a někdy dialekt). Je možné, že v některých jazycích nebudou alternativy pohlaví a dialektu k dispozici.

Hlasová odezva

Zde můžete zapnout nebo vypnout hlasovou odezvu (vyslovené odpovědi) od Siri. Jestliže hlasovou odezvu vypnete, bude se odezva od Siri zobrazovat v okně Siri, ale nebude předčítána nahlas.

Zobrazit Siri v řádku nabídek

Další možností, jak Siri zadat rychlý dotaz, je použití ikony Siri v řádku nabídek.

Návrhy Siri a soukromí

Podle potřeby můžete vybrat aplikace, v nichž se Siri může učit a předkládat návrhy.

Kliknutím na tlačítko O Siri a soukromí zobrazíte informace o způsobu, jakým Siri posílá vyslovená slova na servery Apple a využívá vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, kontakty a další data, k lepšímu pochopení a rozpoznávání toho, co říkáte.

Jestliže vám mluvení činí potíže nebo nechcete, aby vaše požadavky na Siri slyšeli ostatní, můžete požadavky namísto vyslovení napsat. Další informace najdete v části Předvolby Siri pro zpřístupnění.