macOS High Sierra

Použití Oznamovacího centra

V Oznamovacím centru můžete zjistit informace o aktuálním dni, jako například předpověď počasí, naplánované schůzky, narozeniny nebo také souhrn aktivit naplánovaných na další den, a zkontrolovat též zmeškaná oznámení.

Chcete‑li otevřít Oznamovací centrum, klikněte na jeho ikonu řádku nabídek nebo přejeďte dvěma prsty od pravého okraje trackpadu směrem doleva.

Zobrazení dnešního dne s údaji o počasí a světovým časem. Kliknutím na panel Oznámení zobrazíte zmeškaná oznámení

Tip: Chcete‑li přizpůsobit nebo ukončit oznámení, klikněte na ikonu předvoleb Oznámení v pravém dolním rohu Oznamovacího centra.

Zobrazení přehledu dne

V Oznamovacím centru klikněte na Dnes a proveďte některou z následujících akcí:

 • Zobrazení podrobností: Klikněte na některou položku ve widgetu. Kliknutím na položky ve widgetu Počasí můžete například zobrazit předpověď po hodinách nebo výhledovou předpověď na pět dní. Nebo můžete kliknout na některou položku ve widgetu Kalendář a otevřít položku v aplikaci Kalendář.

 • Proveďte akci: Klikněte na položku widgetu nebo na jeho zaškrtávací políčko. Pokud například kliknete na ikonu sociálních účtů, můžete sdílet své novinky na LinkedInu, Facebooku, Twitteru nebo ve Zprávách. Nebo můžete označit splnění úkolu kliknutím na zaškrtávací políčko připomínky.

 • Přizpůsobení widgetu: Přesuňte ukazatel na widget a pak klikněte na tlačítko Informace , které se zobrazí.

 • Změna polohy widgetů: Klikněte na Úpravy ve spodní části zobrazení Dnes a poté přetáhněte widget nahoru nebo dolů.

 • Přidání nebo odstranění widgetů: Dole v zobrazení Dnes klikněte na tlačítko Upravit (nebo na počet nových widgetů, je‑li zobrazen). Chcete‑li přidat některý dostupný widget, klikněte na tlačítko Přidat . Widget můžete odstranit kliknutím na tlačítko Odstranit ; widget se přesune do seznamu dostupných widgetů.

 • Získání dalších widgetů: Dole v zobrazení Dnes klikněte na Upravit, dále klikněte na App Store a potom zakupte nebo stáhněte widgety. Další informace o nakupování a stahování položek najdete v části Hledání, nakupování a stahování aplikací.

Pokud nevidíte očekávaný účet ve widgetu sociálních sítí, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Rozšíření, poté na nabídku Sdílení a nakonec na požadovaný účet. V zobrazení Dnes se zobrazují pouze účty, které umožňují vkládání příspěvků nebo zasílání zpráv.

Otevřít předvolby Rozšíření

Zobrazení zmeškaných oznámení

V Oznamovacím centru klikněte na Oznámení a proveďte některou z následujících akcí:

 • Zobrazení podrobností: Kliknutím na oznámení zobrazíte položku v přidružené aplikaci. Tak například kliknutím na oznámení Mailu zobrazíte daný e‑mail v Mailu. Pokud některou položku otevřete, bude ze zobrazení Oznámení odstraněna.

 • Odstranění oznámení: Chcete-li smazat celý den, klikněte na tlačítko Smazat . Pokud chcete smazat jedno oznámení, přesuňte na něj ukazatel a pak klikněte na tlačítko.

Následující volby můžete v Oznamovacím centru rychle zapnout nebo vypnout – stačí jen přejet dolů a pak kliknout na příslušné tlačítko.

 • Pokud zapnete funkci Night Shift, zůstane zapnutá do půlnoci, do východu slunce, do nejbližšího naplánovaného času vypnutí (v závislosti na nastavení v předvolbách Night Shift) nebo dokud ji nevypnete.

 • Pokud zapnete funkci Nerušit, zůstane zapnutá do půlnoci, do nejbližšího naplánovaného času vypnutí (v závislosti na nastavení v předvolbách Oznámení) nebo dokud ji nevypnete.

  Když je funkce Nerušit zapnutá, ikona Oznamovací centrum v řádku nabídek je neaktivní. Žádná vizuální ani zvuková oznámení nepřicházejí; shromažďují se v Oznamovacím centru, kde si je můžete prohlédnout později.