macOS High Sierra

Vysouvání CD a DVD

CD nebo DVD můžete obvykle vysunout na ploše nebo v okně Finderu.

Vysunutí CD nebo DVD

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vysunutí prostřednictvím plochy: Vyberte disk, který chcete vysunout, a použijte příkaz Soubor > Vysunout [disk].

  • Vysunutí v okně Finderu: Kliknutím na ikonu Finderu v Docku otevřete okno Finderu a poté na bočním panelu Finderu klikněte na tlačítko Vysunout u názvu disku.

  • Vysunutí z optické jednotky: Stiskněte klávesu Vysunout .

Pokud nelze vysunout disk CD nebo DVD

Vyzkoušejte následující možnosti:

  • Pokud CD či DVD používá spuštěná aplikace: Ukončete aplikaci a potom se disk pokuste vysunout znovu.

  • Pokud aplikaci, která CD či DVD používá, nemůžete ukončit: Zavřete soubor na disku, který chcete vysunout, a potom se disk pokuste vysunout znovu.

  • Pokud CD či DVD používá jiný uživatel: Odhlaste uživatele, kteří disk používají, a poté se jej znovu pokuste vysunout.

  • Pokud uživatele nemůžete odhlásit: Přihlaste se jako daný uživatel a pokuste se disk vysunout znovu.

  • Vysunutí disku při restartu počítače: Použijte příkaz Apple > Restartovat a při kliknutí na Restartovat stiskněte tlačítko myši nebo trackpadu a podržte je, dokud se disk nevysune. Při restartu počítače můžete také podržet klávesu Alt, a když uvidíte svoje CD nebo DVD na obrazovce, vyberte je a stiskněte klávesu Vysunout.