macOS High Sierra

Kliknutí na položky pomocí příkazu pro diktování

Pokud je zapnuto Vylepšené diktování a kromě toho jste aktivovali pokročilé příkazy pro diktování, můžete na položky v uživatelském rozhraní kliknout pomocí příkazů diktování (také označovaných jako hlasové příkazy).

Poznámka: Před použitím kterýchkoli příkazů pro diktování je nejprve nutné zapnout funkci Diktování.

Pokud používáte klíčovou frázi diktování, musíte nejdřív vyslovit tuto frázi nebo slovo, například „Computer, click Edit menu“ (Počítači, klikni na nabídku Úpravy) nebo „Computer, show numbers“ (Počítači, zobraz čísla).

  • Použití příkazu „Click“ (Klikni na): Vyslovte příkaz „Click“ (Klikni na) následovaný názvem nabídky nebo položky. Pokud například chcete otevřít nabídku Úpravy, vyslovte příkaz „Click Edit menu“ (Klikni na nabídku Úpravy). Poté můžete příkazem „Click Emoji & Symbols“ (Klikni na Emotikony a symboly) otevřít Prohlížeč znaků.

  • Použití příkazu „Show numbers“ (Zobraz čísla): Tento příkaz zobrazí u každé položky v nabídkách, oknech a dialogových oknech číslo, takže pak můžete na danou položku kliknout vyslovením tohoto čísla. To se hodí zejména u položek s obtížně vyslovitelnými názvy nebo položek s nejednoznačnou identifikací.

    Vyslovte příkaz „Show numbers“ (Zobraz čísla) a poté číslo položky, na kterou chcete kliknout, například „four“ (čtyři). Po kliknutí na položku čísla automaticky zmizí.

    Panel s předvolbami, na němž je u každého prvku rozhraní s možností aktivace zobrazeno číslo.

    Nechcete‑li vybrat žádný prvek, vyslovte příkaz „Hide numbers“ (Skryj čísla) – čísla zmizí.