macOS High Sierra

Uložení nastavení tisku pro pozdější použití

Pokud chcete znovu používat stejné nastavení tisku, můžete ho uložit jako předvolbu. Chcete-li vytvořit předvolbu, nejprve upravte všechna požadovaná nastavení tisku.

Uložení nastavení jako předvolby

  1. Otevřete dokument a vyberte volbu Soubor > Tisk. Klikněte na Zobrazit podrobnosti.

  2. Vyberte libovolná nastavení tisku, která chcete uložit jako předvolbu.

  3. Klikněte na místní nabídku Předvolby a vyberte možnost Uložit aktuální nastavení jako předvolbu.

  4. Zadejte název předvolby, poté vyberte, jestli ji chcete používat jen pro aktuálně vybranou tiskárnu, nebo pro všechny tiskárny.

Tisk s použitím vlastní předvolby

  1. Vyberte volbu Soubor > Tisknout.

  2. Klikněte na místní nabídku Předvolby a vyberte svou předvolbu. Pokud místní nabídku Předvolby nevidíte, klikněte na Zobrazit podrobnosti.

    Zobrazí se všechny předvolby, které jsou pro danou tiskárnu k dispozici. Jestliže v seznamu očekávanou předvolbu nevidíte, je možné, že jste ji vytvořili jen pro jednu konkrétní tiskárnu.