macOS High Sierra

Co znamenají symboly, které se zobrazují v nabídkách?

V mnoha nabídkách aplikací se vedle některých voleb zobrazují kombinace kláves, například Symbol Cmd následovaný písmenem N. Symboly v těchto kombinacích kláves představují speciální klávesy na klávesnici, označované jako modifikační klávesy.

Stisknutím kombinací kláves uvedených v nabídkách můžete provést odpovídající akce, aniž by bylo nutné tyto nabídky otevřít.

Modifikační klávesa

Symbol

Příkaz

Symbol Cmd

Shift

Symbol Shift

Volba

Symbol Alt

Ctrl

Symbol Ctrl

Return

Symbol Return

Del

Symbol Del

Smazat vpřed

Symbol Smazat vpřed

Šipka nahoru

Symbol Šipka nahoru

Šipka dolů

Symbol Šipka dolů

Šipka vlevo

Symbol Šipka doleva

Šipka vpravo

Symbol Šipka doprava

Page Up

Symbol Page Up

Page Down

Symbol Page Down

Nahoru (Home)

Symbol Nahoru

End

Symbol End

Tab vpravo

Symbol Tab vpravo

Tab vlevo

Symbol Tab vlevo

Esc

Symbol Esc

Pokud v předvolbách Zpřístupnění zapnete Přilnavé klávesy, při stisknutí kláves Cmd, Shift, Alt a Ctrl se na obrazovce objeví jejich symboly. Chcete-li otevřít předvolby Zpřístupnění, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a klikněte na Zpřístupnění.

Otevřít předvolby Zpřístupnění