macOS High Sierra

Použití náhlavní sady Bluetooth s Macem

Pomocí náhlavní soupravy s podporou Bluetooth můžete poslouchat a přenášet zvuk. Když náhlavní soupravu propojíte s Macem a vyberete ji jako zařízení pro zvukový vstup a výstup, bude fungovat jako mikrofon a reproduktory počítače.

Pokyny týkající se propojení s Macem najdete v dokumentaci dodané s náhlavní soupravou.

  • Po připojení náhlavní soupravy k Macu klikněte na ikonu stavu Bluetooth na řádku nabídek, vyberte požadovanou náhlavní soupravu a poté klikněte na Připojit. Náhlavní souprava bude automaticky použita jako vstupní a výstupní zvukové zařízení počítače.

    Pokud se ikona stavu Bluetooth nezobrazuje, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Bluetooth a vyberte „Zobrazit Bluetooth v řádku nabídek".

    Otevřít předvolby Bluetooth