macOS High Sierra

Použití bezdrátové klávesnice, myši nebo trackpadu Apple

Bezdrátová klávesnice, myš a trackpad používají ke komunikaci s vaším Macem technologii Bluetooth.

  1. Ověřte, zda nastavované zařízení má nabité baterie a je zapnuto. Pokud má zařízení vestavěnou baterii, připojením k Macu pomocí kabelu Lightning-USB je můžete nabít.

  2. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému a poté klikněte na volbu Klávesnice, Myš nebo Trackpad.

    • Pokud nastavujete myš nebo trackpad, postupujte podle pokynů na obrazovce. Zjištěná myš nebo trackpad se k Macu připojí automaticky.

    • Pokud chcete nastavit klávesnici, klikněte na Nastavit klávesnici Bluetooth a klávesnici připojte podle pokynů na obrazovce.

Při použití zařízení Bluetooth Apple pamatujte na tyto zásady:

  • Pokud vaše Bluetooth zařízení používá baterie AA, zobrazí se upozornění, když bude v bateriích docházet energie. Je však vhodné mít připraveny náhradní baterie.

  • Pokud nebudete zařízení Bluetooth delší dobu používat, vypněte je, maximalizujete tím životnost baterie. Zařízení vypněte pomocí vypínače.