macOS High Sierra

Zapnutí a vypnutí rozhraní Bluetooth

Bluetooth vypínejte na místech, kde je zakázána rádiová komunikace, například v letadle nebo v nemocnici.

  • Klikněte na ikonu stavu Bluetooth v řádku nabídek a vyberte Zapnout Bluetooth nebo Vypnout Bluetooth.

    Pokud se stavová nabídka Bluetooth nezobrazuje, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Bluetooth a poté vyberte „Zobrazit Bluetooth v řádku nabídek“.

    Otevřít předvolby Bluetooth

    Požádejte Siri. Řekněte například: „Turn Bluetooth off“. Další informace o Siri.

    Pokud je Bluetooth vypnutý, nemusí být k dispozici některé funkce závislé na propojení Macu s jinými zařízeními, jako například kontinuita, Instant Hotspot a Handoff.

Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout také v předvolbách Bluetooth. Pokud používáte externí USB adaptér Bluetooth, volby Zapnout Bluetooth nebo Vypnout Bluetooth se v předvolbách Bluetooth nemusí zobrazit. V takovém případě vypněte Bluetooth odpojením adaptéru.