macOS High Sierra

Volání zpět na poslední nebo zmeškané hovory FaceTime

Na nedávné hovory FaceTime (včetně zmeškaných) můžete rychle navázat zavoláním zpět z aplikace FaceTime, Oznamovacího centra, Připomínek či Docku.

  • Reagování na hovor z FaceTimu: V okně FaceTimu kliknutím na Video nebo Audio otevřete seznam nedávných odchozích, přijatých nebo nepřijatých hovorů FaceTime. Potom klikněte na tlačítko Video nebo Audio u hovoru (nebo použijte Touch Bar).

  • Reakce na zmeškaný hovor z Oznamovacího centra: Klikněte na ikonu Oznamovacího centra na řádku nabídek, klikněte na Oznámení a poté na hovor v seznamu zmeškaných hovorů. Další informace najdete v tématu Příjem nebo ukončení příjmu oznámení.

  • Reagování na hovor z připomínky: Klikněte na odkaz v připomínce FaceTime.

  • Reagování na hovor z Docku: Podržte klávesu Ctrl, klikněte na ikonu FaceTimu a poté klikněte na hovor ze seznamu Poslední hovory.

    Pokud ikonu FaceTimu v Docku nevidíte, můžete ji přidat.