Okno FaceTimu během skupinového hovoru, v němž jsou účastníci zobrazeni v mřížce

Začínáme s FaceTimem

Zjistěte, jak lze vytvářet videohovory, které působí dojmem osobního setkání, zahajovat audiohovory FaceTime přímo z Macu nebo zahrnout do skupinového hovoru FaceTime více osob.

Začínáme s FaceTimem na Macu

Okno FaceTimu zobrazující tři osoby na animovaném pozadí. Osoba uprostřed oběma rukama vytváří gesto palec nahoru

Odpovídání prostřednictvím reakcí

Během videohovoru můžete ostatním dát vědět, jak se cítíte, a to prostřednictvím 3D animací objevujících se na obrazovce, například srdíčky, konfetami, lasery nebo deštěm. K přidání reakcí můžete dokonce použít gesta.

Přidání reakcí a gest

Sdílená obrazovka během videohovoru FaceTime. Okno vlevo zobrazuje prezentujícího a prezentaci Keynote ve velkém překryvu prezentujícího. Okno vpravo zobrazuje tři účastníky

Vaše zobrazení během sdílení obrazovky

V příštím videohovoru můžete použít překryv prezentujícího a umístit své vlastní zobrazení na obsah, který prezentujete. Pomocí velkého překryvu můžete zobrazit záběr prezentovaného obsahu vedle sebe nebo jen svou tvář v malé bublině kdekoli v prezentaci.

Jak používat funkci Překryv prezentujícího

MacBook Pro s probíhajícím skupinovým hovorem FaceTime. Za ním je vidět PC s probíhajícím skupinovým hovorem FaceTime ve webovém prohlížeči.

Zapojte do hovoru všechny své přátele

Do svého hovoru FaceTime můžete přizvat libovolné účastníky, dokonce i když používají zařízení s Androidem nebo s Windows.

Použití odkazu k přizvání účastníků k hovoru FaceTime na Macu

Okno FaceTimu zobrazující videohovor. Osoba, která hovor zahájila, bude zobrazena v dlaždici v pravém dolním rohu. Na velké dlaždici se zobrazují dva účastníci spolu s tlačítkem Live Photo v pravém horním rohu. Kliknutím na tlačítko mohou volající zachytit libovolný okamžik v hovoru

Zachycení významného okamžiku

Během videohovoru můžete pořídit snímek Live Photo jiného účastníka a automaticky ho uložit do Fotek.

Jak pořídit snímek Live Photo

Chcete-li prozkoumat uživatelskou příručku pro FaceTime, klepněte nahoře na stránce na Obsah nebo zadejte slovo či sousloví do vyhledávacího pole.

Služba FaceTime není k dispozici ve všech zemích a regionech.
Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.