Obrazovka s otevřenou aplikací Mail, která je překrytá mřížkou. Mřížka rozděluje obrazovku na čtyři řádky a sedm sloupců, přičemž každá buňka je označena číslem (od 1 do 28). Pod oknem aplikace Mail se nachází okno odezvy.

Hlasové ovládání

Pomocí hlasového ovládání můžete zadávat hlasové příkazy pro diktování a práci s textem, pohybovat se na ploše a v aplikacích a ovládat Mac.

Použití hlasového ovládání

Na výchozím panelu Switch Control jsou k dispozici (zleva doprava) ovládací tlačítka pro klávesnici, ukazatel, Dock, řádek nabídek, ovládací prvky systému, vlastní panely, otočení monitoru a jiná zařízení.

Switch Control

Zadávání textu, interakci s položkami na obrazovce a ovládání Macu při použití funkce Switch Control si můžete dále usnadnit pomocí adaptivních zařízení.

Jak používat funkci Switch Control

Klávesnice zpřístupnění s doporučením pro psaní u horního okraje. Níže je řádek tlačítek pro systémové ovládací prvky umožňující například upravit jas monitoru, zobrazit Touch Bar na obrazovce a také vlastní panely.

Klávesnice zpřístupnění

Pokud máte potíže s fyzickou klávesnicí, navigaci v macOS a zadávání textu vám usnadní klávesnice zpřístupnění (s funkcí prodlévání).

Jak používat klávesnici zpřístupnění

Okno se sbírkou panelů, kde je nalevo vidět seznam panelů klávesnice a napravo tlačítka a skupiny na panelu.

Editor panelů

V Editoru panelů můžete vytvářet vlastní panely pro použití se Switch Control nebo klávesnicí zpřístupnění na Macu.

Jak používat Editor panelů

Chcete-li prozkoumat uživatelskou příručku pro hlasové ovládání, funkci Switch Control a klávesnici zpřístupnění, klepněte nahoře na stránce na Obsah nebo zadejte slovo či sousloví do vyhledávacího pole.

Budete‑li potřebovat další pomoc, navštivte webové stránky Podpora pro zpřístupnění společnosti Apple.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.