Když nemůžete resetovat přihlašovací heslo k Macu

Když běžný postup resetování hesla k uživatelskému účtu Macu selže, zkuste tyto náhradní postupy.

 


Spusťte Mac ze Zotavení macOS

Zjistěte, jestli máte Mac s čipem Apple, a podle příslušných pokynů restartujte do Zotavení macOS:

 • Čip Apple: Zapněte Mac a stále držte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka voleb spuštění. Zvolte ikonu ozubeného kola s názvem Volby a pak klikněte na Pokračovat.
 • Procesor Intel: Zapněte Mac a ihned podržte stisknutou kombinaci kláves Command (⌘)-R, dokud se neobjeví logo Apple nebo jiný obrázek.

 


Když budete požádáni o výběr uživatele admin

Pokud budete vyzváni k výběru uživatele admin pro kterého znáte heslo, klikněte na „Zapomněli jste všechna hesla?“ a postupujte podle následujících kroků.

Když budete požádáni o zadání Apple ID

Zadejte své Apple ID. Můžete být také požádáni o zadání kódu zaslaného na některé z vašich dalších zařízení.

Pokud se objeví okno Zámek aktivace, klikněte na Přejít do utilit pro zotavení. Pak pokračujte podle pokynů v další části, Použití průvodce resetováním hesla.

Když budete požádání o výběr uživatele, pro kterého chcete heslo resetovat:

 1. Vyberte uživatele, zadejte nové heslo a klikněte na Další. 
 2. Když ověření proběhne úspěšně, klikněte na Ukončit. 
 3. Zvolte v nabídce Apple  > Restartovat. Resetování hesla je dokončeno, nemusíte dělat nic dalšího.

Když budete požádáni o klíč zotavení

 1. Zadejte klíč zotavení pro FileVault. Získali jste ho, když jste po zapnutí FileVaultu zvolili vytvoření klíče zotavení namísto odemykání disku pomocí iCloudového účtu (Apple ID). 
 2. Po zobrazení výzvy k resetování hesla klikněte na Resetovat heslo.
 3. Vyberte uživatele, jehož heslo chcete resetovat:
 4. Po úspěšném ověření klikněte na Ukončit.
 5. Zvolte v nabídce Apple  > Restartovat. Resetování hesla je dokončeno, nemusíte dělat nic dalšího.

 


Použití průvodce resetováním hesla

Nyní byste měli vidět okno utilit, které nabízí možnosti jako obnovení z Time Machine, přeinstalování macOS nebo použití Diskové utility.

 1. Na řádku nabídek přejděte do nabídky Utility a otevřete Terminál.
 2. V okně Terminálu zadejte resetpassword a stisknutím klávesy Return otevřete Průvodce resetováním hesla.
 3. Pokud budete vyzváni k výběru uživatele admin, jehož heslo znáte, klikněte na „Zapomněli jste všechna hesla?“
 4. V okně Resetování hesla klikněte na Deaktivovat Mac a potvrďte akci kliknutím na Deaktivovat.
 5. Když se objeví okno Zámek aktivace, zadejte svůj e-mail Apple ID a heslo a klikněte na Další.
 6. V okně Resetovat heslo zadejte své nové heslo a klikněte na Další.
  Pokud se v tomto okně objeví více uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Nastavit heslo vedle každého účtu a zadejte nové informace o hesle pro každý účet.
 7. Po dokončení resetování hesla klikněte na tlačítko Ukončit.
 8. Zvolte v nabídce Apple  > Restartovat a pak se přihlaste s použitím svého nového hesla.

 


Pokud stále nemůžete heslo resetovat, vymažte Mac

Nebyla-li žádná jiná možnost úspěšná, můžete heslo resetovat vymazáním Macu.

 1. Vypněte Mac a pak ho výše popsaným postupem restartujte do Zotavení macOS.
 2. Když budete vyzváni k výběru uživatele admin pro kterého znáte heslo, zvolte na řádku nabídek v nabídce Průvodce zotavením volbu Vymazat Mac.
 3. V okně Vymazat Mac klikněte na Vymazat Mac a potvrďte akci tlačítkem Vymazat Mac. 
 4. Pokud se Mac restartuje na obrazovku s blikajícím otazníkem, na několik sekund stiskněte tlačítko napájení, dokud se Mac nevypne.
 5. Znovu ho spusťte do Zotavení macOS a přeinstalujte macOS. Podrobnosti najdete v článku Jak přeinstalovat macOS

Pokud nemůžete přeinstalovat macOS, protože instalační program nevidí pevný disk, na který by bylo možné systém nainstalovat, možná bude nutné disk nejprve zformátovat:

 1. Stisknutím Command (⌘)-Q ukončete instalační program.
 2. Když se objeví okno utilit, zvolte Diskovou utilitu a klikněte na Pokračovat.
 3. Vyberte první položku uvedenou na bočním panelu okna Diskové utility. To je váš vestavěný pevný disk.
 4. Klikněte na tlačítko nebo panel na pravé straně okna s označením Vymazat a zadejte tyto údaje:
  • Název: Macintosh HD
  • Formát: Mac OS rozšířený (žurnálovaný)
  • Schéma (pokud se zobrazuje): Mapa oddílů GUID
 5. Klikněte na Vymazat a potvrďte dalším kliknutím na Vymazat.
 6. Jakmile bude vymazání dokončeno, stisknutím Command-Q ukončete Diskovou utilitu a vraťte se do okna utilit. Teď byste měli mít možnost macOS úspěšně nainstalovat.

 


Pokud pořád potřebujete poradit, obraťte se na podporu Apple.

Datum zveřejnění: