Používání Shazamu na iPhonu, iPadu, Apple Watch nebo Macu

Když někde v rádiu, obchodě nebo kdekoli jinde zaslechnete nějakou skladbu, aplikace Shazam vám ji pomůže identifikovat. Shazam identifikované skladby uloží a vy si z nich pak můžete přehrát ukázku a objevit novou hudbu.

Shazam právě přehrávanou skladbu identifikuje tak, že vytvoří její jedinečný digitální otisk. V databázi Shazamu tvořené miliony skladeb pak najde stejný.

Identifikace skladeb Shazamem

K identifikaci skladeb můžete použít aplikaci Shazam a funkci Rozpoznávání hudby v Ovládacím centru na iPhonu a iPadu, Shazam na Apple Watch a Macu, Siri a další.

Použití aplikace Shazam na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete na zařízení aplikaci Shazam.
 2. Pokud chcete identifikovat právě přehrávanou skladbu, klepněte na tlačítko Shazam .

Dříve identifikované skladby najdete na panelu Moje hudba v aplikaci Shazam. Identifikované skladby se také zálohují na iCloud.

Pokud chcete přehrát ukázku identifikované skladby, klepněte na tlačítko pro přehrávání vedle Shazamu. Pokud máte předplatné Apple Music, můžete si v Shazamu poslechnout celé skladby. Shazam můžete také připojit k dalším hudebním streamovacím službám, které Shazam podporuje.

Aplikace si jedinečný digitální otisk vytvoří, i když nejste připojení k internetu. Otisk v databázi Shazamu vyhledá, až se zařízení k internetu připojí příště. Pokud skladbu nelze identifikovat, odstraní se z nerozpoznaných Shazamů.

Identifikace skladeb v Ovládacím centru na iPhonu nebo iPadu

Pomocí funkce Rozpoznávání hudby na iPhonu nebo iPadu můžete skladby identifikovat přímo z Ovládacího centra. Funkci Rozpoznávání hudby do Ovládacího centra přidáte tak, že přejdete do Nastavení > Ovládací centrum a klepnete na tlačítko Přidat  vedle Rozpoznávání hudby.*

Pokud chcete identifikovat skladby, otevřete Ovládací centrum a poté klepněte na tlačítko Shazam . Shazam dokáže identifikovat skladby přehrávané na vašem zařízení, i když používáte sluchátka.

Pokud chcete identifikované skladby vyhledat, stiskněte a podržte tlačítko Shazamu v Ovládacím centru a otevřete Zobrazení historie. Skladbu v Shazamu otevřete tak, že na ni klepnete.

A pokud jste funkci Rozpoznávání hudby v Ovládacím centru synchronizovali s aplikací Shazam, identifikované skladby se zobrazí na panelu Moje hudba v aplikaci Shazam a také se zálohují na iCloud.

* Vyžaduje iOS nebo iPadOS 14.2 nebo novější.

Použití funkce Auto Shazam

Jestliže chcete, aby aplikace Shazam automaticky identifikovala, co hraje kolem vás, stiskněte a podržte tlačítko Shazam . Když máte funkci Auto Shazam zapnutou, Shazam přiřazuje skladby, které zaslechnete, skladbám v databázi Shazamu. Platí to i tehdy, když přepnete na jinou aplikaci. Zaslechnuté informace Shazam neukládá ani nijak neuchovává.

Jestliže chcete funkci Auto Shazam vypnout, klepněte nebo klikněte na tlačítko Shazam.

Pokud chcete, aby Shazam začal po spuštění aplikace na iPhonu nebo iPadu automaticky naslouchat, vytáhněte na hlavní obrazovce Shazamu nahoru panel Moje hudba, klepněte na tlačítko Nastavení  a poté zapněte možnost „Shazamovat při spuštění“.

Skladby identifikované pomocí funkce Auto Shazam najdete na panelu Moje hudba, seskupené podle data.

Další způsoby identifikování hudby


Vyhledání předchozích Shazamů

Pokud chcete na iPhonu nebo iPadu vyhledat předchozí Shazamy, vytáhněte na hlavní obrazovce Shazamu nahoru panel Moje hudba. Shazam odstraníte tak, že vedle něj klepnete na tlačítko Více a poté klepnete na „Odstranit z Moje hudba.“

Na Macu se poslední Shazamy zobrazují pod tlačítkem Shazam.

Na Apple Watch se poslední Shazamy zobrazují pod tlačítkem Shazam a ukládají se také na panel Moje hudba na spárovaném iPhonu.


Zálohování Shazamů na iCloud na iPhonu nebo iPadu

Když Shazam poprvé nainstalujete na iPhone nebo iPad, vaše Shazamy se automaticky zazálohují na iCloud. Zkontrolujte, že jste přihlášeni svým Apple ID a že máte na svém zařízení pro Shazam zapnutý iCloud. 

Pokud své Shazamy zazálohujete, nepřijdete o ně, když se se zařízením něco stane. K Shazamům se dostanete i pomocí jiných zařízení, pokud se přihlásíte pod stejným Apple ID. 

Pokud se rozhodnete své Shazamy na iCloud nezálohovat, budou stále ukládány do vašeho zařízení. Shazamy můžete na iCloud zálohovat kdykoliv, pokud jste zařízení neobnovili zpět na tovární nastavení nebo si nepořídili nové zařízení.

Synchronizace funkce Rozpoznávání hudby v Ovládacím centru s aplikací Shazam

Pokud na vašem zařízení v nastavení iCloudu zapnete funkci Rozpoznávání hudby a Shazam, vaše historie skladeb se synchronizuje napříč aplikací Shazam a Ovládacím centrem. Ve většině případů k tomu dojde automaticky. Zde je postup, pokud to nefunguje:

 1. Ujistěte se, že jste Shazam aktualizovali na nejnovější verzi.
 2. Ujistěte se, že máte pro své Apple ID nastaveno dvoufaktorové ověření.
 3. Přejděte do Nastavení > vaše jméno. 
 4. Klepněte na iCloud.
 5. Zapněte funkci Rozpoznávání hudby.
 6. Zapněte Shazam.

Pokud synchronizujete Shazam v Ovládacím centru s iCloudem, Shazamy již nebudou k dispozici na vašem účtu na webu shazam.com. A protože Shazam již nebude vaše data ukládat, nebudete moci z webu Shazam.com získat jejich kopii.


Nákup shazamovaných skladeb

Skladby, které jste shazamovali, si můžete koupit v iTunes Storu.

 1. V Shazamu klepněte vedle skladby, kterou jste shazamovali, na tlačítko Více  a pak na Koupit v iTunes Storu.
 2. V iTunes Storu skladbu zakoupíte klepnutím na její cenu.
 3. Nákup dokončíte přihlášením svým Apple ID a heslem. Potřebujete pomoc?
 4. Chcete-li najít zakoupenou hudbu, otevřete aplikaci Apple Music a klepněte na panel Knihovna.
 5. Chcete-li si hudbu stáhnout k offline poslechu, klepněte na tlačítko Stáhnout .

I když tlačítko „Koupit v iTunes Storu“ nevidíte, přesto je možné, že si skladbu budete moct koupit. Zkuste ji vyhledat přímo v iTunes Storu.


Změna nastavení mikrofonu pro aplikaci Shazam na iPhonu nebo iPadu

Aby aplikace Shazam mohla poslouchat, co právě hraje, potřebuje v zařízení přístup k mikrofonu. Otevřete na iPhonu nebo iPadu nabídku Nastavení, posuňte se dolů na nainstalované aplikace, klepněte na Shazam a mikrofon zapněte. Pokud se vám možnost zapnout mikrofon nezobrazuje, patrně máte v nastavení Soukromí zapnutá omezení.


Další pomoc

Pořád potřebujete pomoc? Kontaktujte podporu Apple.


Datum zveřejnění: