Přehrávání hudby, podcastů a audioknih z iPhonu v autě

Pouštějte si hudbu, podcasty, audioknihy a další obsah při řízení.

Než začnete

Než začnete řídit, můžete spustit přehrávání zvuku na iPhonu, anebo o puštění zvuku požádat Siri. Pokud máte auto s podporou CarPlay, můžete taky používat vestavěný displej.

Nejdřív jedním ze tří způsobů propojte iPhone s autem:

Co dělat, když se iPhone, iPad nebo iPod nemůže k autu připojit nebo nefunguje.

1. I když máte auto kompatibilní s CarPlay, pořád platí, že v některých zemích a oblastech není CarPlay k dispozici.

Pomocí CarPlay

Po počátečním nastavení CarPlay a nastartování auta budete mít přístup k aplikacím Hudba, Podcasty a Audioknihy. Kromě toho jsou v CarPlay k dispozici i některé zvukové aplikace jiných vývojářů (třeba Sirius XM).

V aplikacích Hudba, Podcasty nebo Audioknihy vyberte, co chcete poslouchat. Přehrávání můžete ovládat v aplikaci Právě hraje.

 

Aplikace Hudba.

Hudba
Pouštějte si hudbu ze svojí knihovny. A pokud máte předplatné Apple Music, můžete taky streamovat hudbu z panelů Pro vás, Prohlížení a Rádio. Jestli předplatné Apple Music nemáte, pořád můžete poslouchat rádio Beats 1 a některé zpravodajské stanice nebo stanice mluveného slova.

Aplikace Podcasty.

Podcasty
Na panelu Hned přehrát si můžete pustit poslední epizody sledovaných pořadů. Anebo vyberte některou z epizod, co máte v knihovně. Z panelu Prohlížení můžete taky streamovat oblíbené podcasty.

Aplikace Audioknihy.

Audioknihy
Pouštějte si audioknihy, které máte stažené do iPhonu.

Aplikace, které vidíte v CarPlay, můžete přidat, odebrat nebo přeuspořádat na iPhonu. Přejděte do Nastavení > Obecné > CarPlay a přetáhněte aplikace do požadovaného pořadí.

Co když jste dostali obsahový kód Apple Music

Přečtěte si, jak ho uplatnit.

Pomocí Siri

Během řízení můžete o puštění, pozastavení nebo změnu přehrávaného zvuku požádat Siri.

Když jste připojení ke CarPlay nebo Siri Eyes Free, aktivujete Siri tak, že na volantu podržíte tlačítko hlasového ovládání, dokud se neozve Siri. Jestli máte auto s dotykovou obrazovkou, můžete taky podržet tlačítko plochy v CarPlay. Pokud vaše auto nepodporuje CarPlay ani Siri Eyes Free, ale máte iPhone upevněný v držáku, stačí říct „Hey Siri“. Přečtěte si, jak pomocí Siri pouštět hudbu nebo podcasty.

Změna nastavení řízení

Pokud nepoužíváte CarPlay, můžete zapnutím funkce Nerušit při řízení odfiltrovat většinu oznámení. Pořád ale můžete ovládat hudbu, podcasty a audioknihy pomocí Siri.

Jestli nechcete, aby určité aplikace spotřebovávaly při řízení mobilní data, můžete jim na obrazovce Nastavení > Mobilní data vypnout přístup k mobilním datům.

Když si obsah stáhnete přes Wi-Fi, nebude pak při přehrávání spotřebovávat mobilní data. Stáhněte si ho tak, že vedle skladby, alba, epizody podcastu nebo audioknihy klepnete na ikonu stahování. Přečtěte si, jak znova stáhnout dřív zakoupený obsah.

Další informace o poslouchání zvuku v aplikacích

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: