iMac Pro a rychlost Ethernetového rozhraní

Přečtěte si, jak získat maximum z 10Gb ethernetového portu vašeho iMacu Pro.

iMac Pro má ethernetový port 10Gb Nbase-T, který podporuje rychlosti 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb a 10 Gb při použití konektoru RJ-45 a standardní měděné kroucené dvoulinky do délky 100 metrů.

Když připojíte iMac Pro přes Ethernet k jinému zařízení, automaticky se dohodne nejvyšší možná rychlost. Ta závisí na možnostech druhého zařízení a ethernetového kabelu. Například když připojované zařízení podporuje 10 Gbps a současně tuto rychlost podporuje i kabel, mezi iMacem Pro a zařízením se budou přenášet data rychlostí 10 Gb/s.

V tabulce níže najdete, jak daný typ kabelu ovlivňuje maximální použitelnou rychlost. Uvedené rychlosti platí pro kabel do délky 100 metrů, není-li uvedeno jinak.

  10BaseT 100BaseT 1 Gb/s 2,5 Gb/s 5 Gb/s 10 Gb/s
Ethernetový kabel kategorie 5e Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno Nepodporováno
Ethernetový kabel kategorie 6 Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno do délky 55 m
Ethernetový kabel kategorie 6a Nepodporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

Další informace

  • Když na iMacu Pro používáte Windows přes Boot Camp, je nejlepší nastavit rychlost Ethernetového portu na automatické rozpoznání. Když ve Windows na ovládacím panelu Síť a Internet nastavíte přenosovou rychlost, můžete dosáhnout maximální rychlosti Ethernetového portu 1 Gb/s.
  • Pokud jsou přenosové rychlosti mezi vaším Macem a druhým zařízením připojeným přes Ethernet nižší, než byste čekali, nejdřív zkontrolujte, jestli používáte podporovaný kabel odpovídající délky. Pak u výrobce druhého zařízení zkontrolujte, jestli nenabízí aktualizaci firmwaru.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: