Používání funkce Probudit zvednutím na iPhonu

Přečtěte si, jak můžete iPhone probouzet tím, že ho zvednete nebo na něj klepnete.

Obrazovka iPhonu zobrazující probuzení zvednutím 

Používání funkce Probudit zvednutím

Když iPhone zvednete, abyste se na něj podívali, automaticky se objeví uzamčená obrazovka. Na ní můžete rychle zkontrolovat oznámení, otevřít ovládací centrum, přejetím prstem doleva pořídit fotografii nebo přejetím doprava zobrazit widgety.

S iPhonem X nebo novějším můžete také klepnutím na obrazovku zkontrolovat oznámení, pořídit fotografii nebo rychle zapnout svítilnu.

Když budete chtít iPhone X nebo novější odemknout, přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky. Na iPhonu 8 nebo starším stiskněte tlačítko plochy. Pokud nic neuděláte, iPhone se po chvíli zase uspí.

Funkci Probudit zvednutím můžete zapnout nebo vypnout v Nastaveních > Zobrazení a jas.

Na iPhonu 14 Pro a iPhonu 14 Pro Max je ve výchozím nastavení aktivní funkce stále zapnutého displeje. iPhone ztlumí uzamčenou obrazovku a přitom stále zobrazuje užitečné informace, jako je čas, widgety a tapeta.

Chcete-li s iPhonem pracovat, když je aktivní stále zapnutý displej, zvedněte ho, klepněte na obrazovku, nebo stiskněte boční tlačítko. Pokud máte aktivní funkci Probudit zvednutím, pak zvednutí a pohled na iPhone probudí vaše zařízení jako obvykle. Můžete také přejet prstem nahoru ze spodní části displeje, probudit tak iPhone a aktivovat ověřování Face ID.

Datum zveřejnění: