Zobrazení a smazání historie hovorů na iPhonu

Na iPhonu si můžete prohlížet historii hovorů a mazat všechny poslední nebo jenom určité hovory.

        

Jak smazat historii hovorů


Historii hovorů smažete následujícím postupem:

  1. Otevřete aplikaci Telefon a klepněte na Historie.
  2. Klepněte na Upravit.
  3. Pokud chcete smazat celou historii hovorů, klepněte na Smazat a pak na Smazat historii.
  4. Pokud chcete smazat jenom určitý hovor, klepněte na a potom na Smazat.

Jednotlivé hovory taky můžete mazat přejetím doleva přes požadovaný hovor a klepnutím na Smazat.

Datum zveřejnění: