Používání widgetů na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Pomocí widgetů můžete rychle zobrazovat informace ze svých oblíbených aplikací.

Používání widgetů v zobrazení Dnes

Widgety zobrazují informace z vašich nejpoužívanějších aplikací, třeba Zpráv nebo Akcií. Své widgety najdete v zobrazení Dnes. Otevřete ho tak, že na ploše, zamčené obrazovce nebo na obrazovce s oznámeními přejedete prstem doprava.

Další informace z widgetu získáte klepnutím na .

Když na widget klepnete, otevře se aplikace, ke které patří.

Přidání nebo odebrání widgetů v zobrazení Dnes

Widgety můžete přidávat a odebírat nebo změnit jejich pořadí, aby ty nejdůležitější byly nahoře.

 1. Na ploše nebo zamčené obrazovce přejeďte prstem doprava.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Upravit.
 3. Widget přidáte klepnutím na . Odeberete ho klepnutím na . Pokud chcete změnit pořadí widgetů, podržte  vedle některého z nich a potom widgety přetáhněte do požadovaného pořadí.
 4. Potvrďte klepnutím na Hotovo.

Na iPadu v iPadOS pomocí uspořádání plochy Více aplikací můžete dokonce uložit své widgety, takže budou stále zůstávat na ploše. Použijte kroky 1 a 2, zapněte volbu Ponechat na ploše a klepněte na Hotovo.

Abyste viděli widget Baterie, musí být vaše zařízení připojené k jinému podporovanému Bluetooth zařízení nebo doplňku.

Použití rychlých akcí k zobrazení a přidání widgetů

Když na iPhonu 6s nebo novějším přitlačíte na ikonu aplikace, zjistíte rychle aktuální počasí, kurzy akcií nebo jiné informace – vše přímo na ploše. Klepnutím na Přidat přidáte danou aplikaci do zobrazení Dnes.

Můžete si přidat widgety například těchto aplikací:

 • Aktivita
 • Kalendář
 • Kontakty
 • FaceTime
 • Soubory
 • Mail
 • Mapy
 • Hudba
 • News
 • Poznámky
 • Telefon
 • Fotky
 • Podcasty
 • Připomínky
 • Zkratky
 • Akcie
 • Tipy
 • TV
 • Počasí

 

Některé widgety se můžou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti.

Další informace

Datum zveřejnění: