Zapnutí nebo vypnutí polohových služeb a GPS na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak můžete u konkrétních aplikací vypnout nebo zapnout polohové služby a GPS.

Jak udělit aplikacím povolení, aby využívaly vaši polohu

Některé aplikace možná nebudou fungovat, dokud polohové služby nezapnete.1 Když se aplikace poprvé pokusí získat přístup k informacím polohových služeb, zobrazí se vám oznámení s žádostí o povolení. Vyberte způsob obnovení:

 • Když klepnete na Povolit, aplikace bude moct polohové informace používat podle potřeby. 
 • Když klepnete na Zakázat, aplikace se k polohovým informacím nedostane.2
 • Klepnutím na Zeptat se příště vyberte Vždy při použití aplikace, Povolit jednou nebo Zakázat.

iOS zařízení může vaši polohu určovat i podle Wi-Fi a Bluetooth. GPS a poloha podle mobilní sítě je k dispozici na iPhonu a iPadu (modely Wi-Fi + Cellular).


Vypnutí a zapnutí polohových služeb u konkrétních aplikací

 1. Přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby.
 2. Přesvědčte se, že máte zapnuté polohové služby.
 3. Sjeďte dolů a aplikaci najděte.
 4. Klepněte na aplikaci a vyberte jednu z možností:
  • Nikdy: Zabrání přístupu k informacím z polohových služeb.
  • Zeptat se příště: To umožní vybrat Vždy při použití aplikace, Povolit jednou nebo Zakázat.
  • Při používání aplikace: Povolí přístup k polohovým službám pouze v době, kdy je aplikace nebo nějaká její funkce zobrazená na obrazovce. Pokud je pro aplikaci nastaveno Při používání aplikace, může stavový řádek zmodrat se zprávou, že aplikace aktivně používá vaši polohu.
  • Vždy: Povolí přístup k vaší poloze, i když je aplikace na pozadí.

Aplikace by vždy měly uvést způsob, jak budou informace o vaší poloze využívat. U některých aplikací můžou být k dispozici jen dvě možnosti. Přečtěte si další informace o ochraně soukromí a polohových službách.

 1. Polohové služby používají k určení přibližné polohy vašeho zařízení GPS a Bluetooth (pokud jsou k dispozici) a také crowdsourcovanou databázi Wi-Fi hotspotů a věží mobilních sítí.
 2. Aplikace nebudou vaši polohu používat, dokud o to nepožádají a dokud jim to nepovolíte.
   
Datum zveřejnění: