Změna nastavení AirPods

Přečtěte si, jak AirPody přejmenovat, jak změnit chování při dvojitém klepnutí na AirPod a upravit další volby.

Otevřete nabíjecí pouzdro AirPods a na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth. V seznamu zařízení klepněte na  vedle AirPods. Co můžete udělat:

Přejmenování AirPods

Klepněte na současný název. Pak pro AirPods zadejte nový název a klepněte na Hotovo.

Nastavení dvojitého klepnutí

Na obrazovce Bluetooth vyberte levý nebo pravý AirPod a pak zvolte, co se má stát, když na něj klepnete:

  • ovládání zvukového obsahu, změna hlasitosti nebo provádění dalších akcí, které podporuje Siri,
  • puštění, pozastavení nebo zastavení přehrávání zvukového obsahu,
  • přechod na další skladbu,
  • návrat na předchozí skladbu.

Zapnutí a vypnutí automatické detekce ucha

AirPody normálně poznají, když si je dáte do ucha, a začnou přehrávat zvuk ze zařízení. Když jeden AirPod vyndáte, přehrávání se automaticky pozastaví, a když vyndáte oba, zastaví se úplně – a už se znova nespustí. Pokud máte zapnutou automatickou detekci ucha a zrovna AirPods nemáte v uších, bude se zvuk přehrávat z reproduktorů zařízení.

Když automatickou detekci ucha vypnete, budou tyto funkce deaktivované a zvuk se bude přes AirPods přehrávat bez ohledu na to, jestli je máte v uších, nebo ne.

Nastavení mikrofonu na levý, pravý nebo automatický

Každý AirPod obsahuje mikrofon, abyste mohli telefonovat a používat Siri. Ve výchozím nastavení je mikrofon automatický, což znamená, že jako mikrofon může sloužit kterýkoli AirPod. Pokud máte v uchu jenom jeden, bude se používat jeho mikrofon.

Můžete ale zapnout volbu Vždy levý nebo Vždy pravý. V tom případě se bude používat jenom mikrofon levého, respektive pravého AirPodu. Tento AirPod bude sloužit jako mikrofon, dokud ho nevyndáte z ucha nebo nevložíte do pouzdra.

Datum zveřejnění: