Změna nastavení AirPodů

Přečtěte si, jak přejmenovat AirPody a jak změnit, co se má stát při dvojitém poklepání na AirPody nebo při podržení AirPodů Pro.

Otevřete pouzdro s AirPody a na iOS nebo iPadOS zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth. V seznamu zařízení klepněte vedle AirPodů na tlačítko Informace . Co můžete udělat:


Přejmenování AirPods

Klepněte na současný název. Pak pro AirPods zadejte nový název a klepněte na Hotovo.

Změna akce při podržení AirPodů Pro

Potlačování hluku u AirPodů Pro má tři režimy: aktivní potlačování hluku, režim propustnosti a vypnuto. Podržením tlakového snímače na stopce levého nebo pravého sluchátka AirPody Pro standardně přepnete mezi aktivním potlačování hluku a režimem propustnosti.* Režimy potlačování hluku aktivované podržením sluchátka můžete změnit:

  1. Přejděte na obrazovku nastavení AirPodů Pro.
  2. V části Stiskněte a podržte AirPody klepněte na Levý nebo Pravý a vyberte Potlačení hluku.
  3. Vyberte dva nebo tři režimy potlačování hluku, které chcete aktivovat podržením sluchátka. Pokud jsou na změnu režimu potlačování hluku nastavené oba AirPody, platí změna akce aktivované podržením sluchátka provedená na jednom AirPodu pro oba dva.

Akci při podržení sluchátka taky můžete nastavit tak, aby vám umožňovala používat Siri. Na obrazovce nastavení AirPodů Pro klepněte na Levý nebo Pravý a pak vyberte Siri. Jeden AirPod můžete mít nastavený na Siri a druhý na změnu režimů potlačování hluku.

* Mezi všemi třemi režimy potlačování hluku můžete přepínat v Ovládacím centru nebo Nastaveních.

Změna akce při poklepání na AirPody

V případě AirPodů (1. a 2. generace) vyberte na obrazovce nastavení AirPodů levý nebo pravý AirPod a pak zvolte, co se má stát, když na něj klepnete:

  • ovládání zvukového obsahu, změna hlasitosti nebo provádění dalších akcí, které podporuje Siri,
  • puštění, pozastavení nebo zastavení přehrávání zvukového obsahu,
  • přechod na další skladbu,
  • návrat na předchozí skladbu.

Zapnutí a vypnutí automatické detekce ucha

AirPody normálně poznají, když si je dáte do ucha, a začnou přehrávat zvuk ze zařízení. Když jeden AirPod vyndáte, přehrávání se automaticky pozastaví, a když vyndáte oba, zastaví se úplně – a už se znova nespustí. Pokud máte zapnutou automatickou detekci ucha a zrovna AirPods nemáte v uších, bude se zvuk přehrávat z reproduktorů zařízení.

Když automatickou detekci ucha vypnete, budou tyto funkce deaktivované a zvuk se bude přes AirPods přehrávat bez ohledu na to, jestli je máte v uších, nebo ne.

Nastavení mikrofonu na levý, pravý nebo automatický

Každý AirPod obsahuje mikrofon, abyste mohli telefonovat a používat Siri. Ve výchozím nastavení je mikrofon automatický, což znamená, že jako mikrofon může sloužit kterýkoli AirPod. Pokud máte v uchu jenom jeden, bude se používat jeho mikrofon.

Můžete ale zapnout volbu Vždy levý nebo Vždy pravý. V tom případě se bude používat jenom mikrofon levého, respektive pravého AirPodu. Tento AirPod bude sloužit jako mikrofon, dokud ho nevyndáte z ucha nebo nevložíte do pouzdra.

Datum zveřejnění: