Používání Připomínek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V aplikaci Připomínky v iOS 13 a iPadOS si můžete vytvářet připomenutí s dílčími úkoly a přílohami a nastavovat upozornění založená na času a místě. Můžete si i nastavit upozornění, které se zobrazí, až si s někým budete psát.

Než začnete

 • Nastavte si iCloud, aby se vám připomínky synchronizovaly mezi vašimi zařízeními. Otevřete aplikaci Nastavení, klepněte na [vaše jméno] > iCloud a zapněte Připomínky. V aplikaci Připomínky uvidíte připomínky ze všech vašich zařízení Apple, ve kterých jste přihlášení stejným Apple ID.
 • Přečtěte si další informace o aktualizaci připomínek na iCloudu po aktualizaci na iOS 13 a iPadOS.

Začínáme s Připomínkami

Vytvořte připomínku, přidejte užitečné údaje a až bude připomínka vyřízená, označte ji jako dokončenou.

Vytvoření připomínky

 1. Otevřete aplikaci Připomínky.
 2. Klepněte na seznam, do kterého chcete přidat připomínku. Pokud chcete vytvořit nový seznam, klepněte na Přidat seznam.
 3. Klepněte na Nová připomínka a zadejte svou připomínku.
 4. Klepněte na Hotovo.

Přidávání oznámení a dalších informací pomocí panelu nástrojů

Při zadávání nové připomínky se zobrazí panel nástrojů obsahující volby pro rychlé a snadné přizpůsobení:

Nastavení termínu

Klepnutím na tlačítko času  nastavte termín připomínky. Můžete zvolit volby Dnes, Zítra a Tento víkend nebo můžete klepnout na Vlastní a nastavit svůj vlastní den a čas.*

Přidání polohy

Klepnutím na tlačítko polohy  přidělíte připomínce oznámení založené na vaší poloze. Vyberte jednu z nabízených voleb nebo klepnutím na Vlastní přidejte svou vlastní polohu, zvolte, jestli chcete zobrazovat oznámení při odjezdu nebo při příjezdu, a nastavte velikost oblasti připomínky. 

Abyste mohli využívat připomínky založené na poloze, musíte mít zapnuté polohové služby. Otevřete aplikaci Nastavení, klepněte na Soukromí > Polohové služby a zapněte Polohové služby.

Označení připomínky

Klepnutím na tlačítko Označeno připomínku označíte jako velmi důležitou a zobrazíte ji v chytrém seznamu na hlavní obrazovce aplikace Připomínky.

Přidání přílohy

Po klepnutí na tlačítko Fotky  můžete k připomínce přidat přílohu. Můžete pořídit novou fotku, zvolit obrázek z knihovny fotek nebo naskenovat nějaký dokument.

* Když pro připomínku nastavíte termín, ale nepřiřadíte čas, zobrazí se oznámení standardně v 9:00. Pokud chcete změnit, kdy se mají zobrazovat oznámení celodenních připomínek, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Připomínky. Klepněte na čas v části Celodenní připomínky a zvolte jiný čas.

Úprava připomínky, zobrazení upozornění při posílání zpráv a přidání dalších informací

Po klepnutí na tlačítko Upravit podrobnosti můžete k připomínce přidat další údaje a přizpůsobení, například poznámky, URL adresu a prioritu. Pro připomínku taky můžete upravit nastavení oznámení a změnit seznam, do kterého patří.

Zobrazení připomínky při posílání zprávy

Pokud chcete zobrazit oznámení, když ve Zprávách chatujete s nějakou určitou osobou, zapněte volbu Připomenout při konverzaci.

Zapněte volbu Připomenout při konverzaci, klepněte na Vybrat uživatele a pak v kontaktech klepněte na požadované jméno.

Až s touto osobou budete znova chatovat, zobrazí se oznámení Připomínek.

Přidávání poznámek a URL

V poli Poznámky můžete k připomínce přidat užitečné informace. Pokud s vaší připomínkou souvisí nějaká webová adresa, můžete ji zadat do pole URL. Poznámky a URL adresa se zobrazují společně s připomínkou ve všech seznamech, do kterých patří.

Vytváření vnořených úloh

Každá připomínka, kterou vytvoříte, může obsahovat vnořené úlohy. Například připomínka, abyste si zabalili na výlet, může obsahovat seznam věcí, které nesmíte zapomenout. 

Vnořené úlohy můžete vytvářet několika různými způsoby:

 • Podržte prst na připomínce a přetáhněte ji na jinou připomínku. Přetažená připomínka se změní na vnořenou úlohu druhé připomínky.
 • Přejeďte přes připomínku prstem doprava a klepněte na Odsadit. Z připomínky se stane vnořená úloha připomínky nad ní. Pokud tuto akci chcete odvolat, přejeďte přes připomínku prstem doprava ještě jednou a klepněte na Předsadit.
 • Klepněte na připomínku a pak klepněte na tlačítko Upravit podrobnosti . Klepněte na Vnořené úlohy > Přidat připomínku a zadejte svou vnořenou úlohu. Tuto akci můžete opakovat pro libovolný počet vnořených úloh, které chcete vytvořit.

Vyřízení připomínky

Když chcete připomínku označit jako vyřízenou, klepněte u ní na prázdný kroužek. Vyřízené připomínky si zobrazíte tak, že klepnete na tlačítko Více a pak na Zobrazit vyřízené.

Když připomínku chcete smazat, aniž byste ji označili jako vyřízenou, přejeďte přes ni prstem doleva a klepněte na Smazat.

Když se vám na zamčené obrazovce zobrazí oznámení připomínky, přejeďte přes něj prstem doleva. Klepněte na Zobrazit a pak klepněte na Označit jako vyřízené.

Organizování připomínek do seznamů

Chcete připomínky rozdělit do kategorií jako práce, osobní nebo škola? Vytvořte si seznam připomínek, abyste měli ve věcech pořádek. Seznamy můžete barevně označovat, přidávat k nim ikony a sdílet je s ostatními uživateli. Zabudované chytré seznamy umožňují rychlé zobrazení všech připomínek z vašich vlastních seznamů.

Vytvoření nového seznamu Připomínek

 1. Klepněte na hlavní obrazovce Připomínek na Přidat seznam.
 2. Seznam pojmenujte.
 3. Volbou barvy a ikony si seznam přizpůsobte, abyste ho snáz poznali na první pohled. Ikony jsou k dispozici jenom pro seznamy, které jste si vytvořili ve svém účtu iCloudu.
 4. Klepněte na Hotovo.

Po vytvoření seznamu ho můžete upravit:

 1. Klepněte na seznam, který chcete upravit, a pak klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Název a vzhled.
 3. Změňte název, barvu nebo ikonu seznamu.
 4. Klepněte na Hotovo.

Seznamy jde taky organizovat do skupin – můžete například vytvořit skupinu nazvanou Práce, která obsahuje všechny vaše pracovní seznamy.

 1. Podržte na seznamu prst.
 2. Přetáhněte seznam na jiný seznam.
 3. Novou skupinu pojmenujte.
 4. Klepněte na Vytvořit.

Klepnutím na název skupiny na hlavní obrazovce Připomínek můžete zobrazit nebo skrýt seznamy, které obsahuje.

Přesunutí připomínky do jiného seznamu

 1. Klepněte na seznam Připomínek a potom na připomínku, kterou chcete přesunout.
 2. Klepněte na tlačítko Upravit podrobnosti .
 3. Klepněte na Seznam a vyberte seznam, do kterého chcete připomínku přesunout.
 4. Klepněte na Hotovo. 

Připomínku taky můžete přetáhnout do jiného seznamu:

 1. Podržte připomínku jedním prstem.
 2. Přetažením připomínky na tlačítko Seznamy se vraťte na seznamy.*
 3. Přetáhněte připomínku na seznam, do kterého ji chcete přesunout.

Pokud chcete přesunout několik připomínek najednou, podržte jednu z nich a dalším prstem postupně vyberte připomínky, které chcete přidat do výběru.

* Pokud používáte iPad, jsou seznamy pořád zobrazené, takže mezi nimi připomínky můžete jednoduše přetahovat.

Změna pořadí připomínek

Podržte připomínku a přetáhněte ji v seznamu na požadované místo. Musíte ji přetáhnout mezi dvě připomínky – když ji přetáhnete na připomínku, stane se z ní vnořená úloha.

Zobrazení připomínek v chytrých seznamech

Na hlavní obrazovce aplikace Připomínky jsou zobrazeny čtyři zabudované chytré seznamy, které připomínky automaticky organizují do rychlých zobrazení:

 • V seznamu Dnes se zobrazují připomínky, které mají dnešní termín. Jsou tu taky připomínky po termínu.
 • V seznamu Naplánované se zobrazují připomínky s termínem – v minulosti, dnes a v budoucnu.
 • V seznamu Označené se zobrazují všechny připomínky, které mají přiřazené označení.
 • V seznamu Vše se zobrazují všechny připomínky, organizované podle seznamů.

Chytré seznamy taky obsahují připomínky ze všech vašich vlastních seznamů Připomínek. V chytrých seznamech Naplánované, Vše a Označené můžete klepnout na tlačítko Více a výběrem volby Zobrazit vyřízené zahrnout vyřízené připomínky.

Hledání připomínek

Připomínky můžete vyhledávat pomocí pole hledání nad chytrými seznamy. Během psaní se budou zobrazovat připomínky vyhovující vašemu hledání, seskupené podle seznamu.

Když klepnete na tlačítko diktování , můžete vyhledávat pomocí funkce Diktování.

Další možnosti práce s Připomínkami

Přidávejte připomínky jednoduše pomocí Siri, vytvářejte připomínky v jiných aplikacích a sdílejte seznamy připomínek s ostatními.

Přidání připomínky pomocí Siri

O naplánování připomínky můžete na iOS zařízení nebo Apple Watch požádat Siri.* Zde je několik příkladů:

 • „Remind me when I get home to check the mail.“ (Až přijdu domů, připomeň mi, abych zkontroloval poštu.)
 • „Remind me when I leave here to stop by the grocery store.“ (Až budu odcházet, připomeň mi, abych se zastavil v obchodu s potravinami.)
 • „Remind me tomorrow at 3:00 p.m. to call Tara.“ (Zítra v 15:00 mi připomeň, že mám zavolat Taře.)

Přidejte si v Kontaktech do své karty adresu domů a do práce, abyste pomocí Siri mohli vytvářet připomínky založené na poloze. Otevřete aplikaci Kontakty a klepněte na Moje vizitka. Klepněte na Upravit, zadejte adresu do práce nebo domů a klepněte na Hotovo.

* Když připomínky potřebují použít vaši polohu, používá Siri polohové služby. Dostupnost Siri se liší podle jazyka, země a oblasti. Přečtěte si, které funkce Siri jsou podporovány v kterých zemích a oblastech.

Přidání připomínky z jiné aplikace

Nechte si v aplikaci připomenout, že se máte vrátit zpátky do nějaké jiné aplikace (například, abyste se vrátili na web nebo polohu na mapě), bez nutnosti přepínání do Připomínek.

 1. Když je aplikace otevřená, řekněte Siri: „Remind me about this later“ (Připomeň mi tohle později). Nebo v aplikaci klepněte na tlačítko sdílení  a pak klepněte na Připomínky.
 2. Když se vám zobrazí naplánované oznámení nebo když otevřete Připomínky, přejděte klepnutím na ikonu aplikace vpravo od připomínky přímo do příslušné aplikace.

Můžete si taky nastavit připomínku při příchozím hovoru, který zrovna nemůžete přijmout. Klepněte na obrazovce hovoru na Připomenout a zvolte, kdy chcete zobrazit připomenutí, že máte zavolat zpátky.

Sdílení seznamu Připomínek

 1. Klepněte na seznam, který chcete sdílet, a pak klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Přidat uživatele.
 3. Zvolte, jakým způsobem chcete zvát uživatele do svého seznamu Připomínek. Můžete použít zabudovanou iOS aplikaci nebo aplikaci jiného vývojáře.
 4. Přidejte uživatele, se kterými seznam chcete sdílet, a pošlete pozvánku. Postup přidávání uživatelů a odesílání pozvánek se liší podle použité aplikace.

Když někdo vaši pozvánku přijme, může pak přidávat položky, mazat položky a označovat je jako vyřízené. Aby si vámi pozvaní uživatelé mohli prohlížet seznamy Připomínek, které vytvoříte v iOS 13, musí mít ve svých zařízeních taky iOS 13. Oznámení, která si nastavíte pro své připomínky, se s nikým dalším nesdílejí.

Vytváření a zobrazování připomínek na Apple Watch

Aplikace Připomínky na Apple Watch zobrazuje připomínky na iCloudu seskupené do stejných chytrých seznamů a vlastních seznamů, jako se zobrazují na iPhonu. Klepnutím na seznam si zobrazíte jeho připomínky a klepnutím na připomínku ji označíte jako vyřízenou.

Nové připomínky můžete na Apple Watch rychle přidávat pomocí Siri nebo klepnutím na Přidat připomínku nebo Nová připomínka v aplikaci. Připomínky, které vytvoříte na hodinkách, se zobrazí ve vašem iPhonu a dalších zařízeních, ve kterých jste přihlášení stejným Apple ID.

Datum zveřejnění: