Používání Připomínek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Použití Připomínek k udržení přehledu o projektech, nákupech a dalších věcech. iCloud vaše připomínky synchronizuje mezi všemi vašimi zařízeními.

Připomínky na blížící se dovolenou.

Přidání připomínky

 1. Otevřete aplikaci Připomínky.
 2. Klepněte na ikonu Plus na seznamu připomínek.
 3. Zadejte připomínku.
  Kontrolní seznam pro dovolenou, obsahující poznámky Odeslat časy letů Justinovi, zamluvit hlídání domu a najít přenosnou boudu pro štěně.
 4. Chcete-li přidat podrobnosti jako čas a místo připomenutí, klepněte na tlačítko informací ikona informací.
 5. Klepněte na Hotovo.

Dokončení připomínky

Chcete-li připomínku označit jako dokončenou, klepněte na prázdný kroužek vedle ní. Dokončené připomínky si zobrazíte klepnutím na Zobrazit dokončené v seznamu připomínek. 

Kontrolní seznam pro dovolenou se dvěma dokončenými položkami.

Připomínku smažete tak, že nahoře nad seznamem klepnete na Upravit, potom na ikonu Mínus a nakonec na Smazat.

Když se vám na zamčené obrazovce zobrazí oznámení připomínky, přejeďte přes něj prstem doleva a klepněte na Zobrazit. Potom klepněte na Označit jako dokončené.

Volba způsobu připomenutí

Potřebujete připomenout, že v 10:00 máte vyzvednout oblečení z čistírny? U připomínek si můžete nastavit oznámení, která se zobrazí, až bude čas připomínku vyřídit, případně až přijdete na nějaké místo nebo z něj odejdete, například doma nebo v práci. 

Nastavení času

 1. Otevřete aplikaci Připomínky. 
 2. Klepněte na připomínku a pak na ikonu informací ikona informací napravo vedle připomínky. 
 3. Zapněte Připomenout v daný den a klepněte na datum vedle budíku. 
 4. Nastavte datum a čas pro připomínku.
  Podrobnosti pro připomínku Nové zavazadlo.
 5. Klepněte na Hotovo.

Nastavení místa

 1. Otevřete aplikaci Připomínky. 
 2. Klepněte na připomínku a pak na ikonu informací ikona informací napravo vedle připomínky. 
 3. Zapněte Připomenout na místě a klepněte na Místo.
 4. Vyhledejte nebo zadejte adresu, kde se má připomínka zobrazit. Můžete klidně použít aktuální polohu.
 5. Zvolte, jestli chcete připomínku zobrazit, když z místa odejdete, nebo když na něj dorazíte.
  Místo zobrazující práci Jana Semínka.
 6. Přetažením černé tečky v kroužku směrem ven nebo dovnitř změňte velikost oblasti připomenutí.
 7. Klepnutím na Podrobnosti se vraťte na předchozí obrazovku a klepněte na Hotovo.

Abyste mohli využívat připomínky založené na poloze, musíte mít zapnuté polohové služby a vaše zařízení musí tuto funkci podporovat.

Připomínky založené na poloze jsou k dispozici v iOS 8 nebo novějším na iPhonu 4 nebo novějším, iPadu Pro (Wi-Fi + Cellular) nebo novějším, iPadu (4. generace Wi-Fi + Cellular), iPadu Air nebo novějším (Wi-Fi + Cellular), iPadu mini 4 (Wi-Fi + Cellular) nebo novějším a iPodu touch (6. generace).

Požádejte o připomenutí Siri

Můžete taky požádat Siri, aby připomínku naplánovala za vás. Zde je několik příkladů:

 • „Remind me when I get home to check the mail.“ (Až přijdu domů, připomeň mi, abych zkontroloval poštu.)
 • „Remind me when I leave here to stop by the grocery store.“ (Až budu odcházet, připomeň mi, abych se zastavil v obchodu s potravinami.)
 • „Remind me tomorrow at 3:00 p.m. to call Jane.“ (Připomeň mi zítra v 15:00, abych zavolal Jane.)

Když Siri dáte svoji adresu domů nebo do práce, můžete používat individuálnější připomínky jako třeba: „Remind me to call my wife when I get home.“ (Až přijdu domů, připomeň mi, abych zavolal manželce).

 1. Přejděte do Kontaktů > Vizitka a přidejte svoji adresu do práce nebo domů.
  Jan Semínko – kontaktní informace.
 2. Přejděte do Nastavení > Siri a hledání a klepněte na Moje informace. Klepněte na svou vizitku, čímž ji přidáte do části Moje údaje.
  Janovy informace.

Když připomínky potřebují použít vaši polohu, používá Siri polohové služby. Dostupnost Siri se liší podle jazyka, země a oblasti. Přečtěte si, které funkce Siri jsou podporovány v kterých zemích a oblastech.

Přidání připomínky z jiné aplikace

Při používání jiných aplikací můžete vytvářet připomínky, abyste se vrátili na stránku, mapu nebo cokoli jiného v dané aplikaci. Ani přitom nemusíte přepínat do aplikace Připomínky. Uděláte to takhle:

 • Řekněte Siri: „Remind me about this later.“ (Připomeň mi tohle později.)
 • V aplikaci, ve které chcete vytvořit připomínku, klepněte na ikonu Sdílet a potom na Připomínky.
  Připomínka zavolat Janovi a říci mu, že jsme přistáli.

Když dostanete připomínku nebo otevřete Připomínky, můžete se vrátit do aplikace, pro kterou jste připomínku vytvořili, klepnutím na ikonu aplikace napravo od připomínky.

 

Zavolat někomu později

Nemůžete právě vzít hovor? Když vám někdo volá, klepněte na Připomenout a vyberte, kdy chcete připomenout, že máte zavolat zpátky.

 

Organizování připomínek

Chcete připomínky rozdělit do kategorií jako práce, osobní nebo škola? Vytvořte si seznam připomínek, abyste měli ve věcech pořádek. Mezi seznamy můžete přepínat klepnutím na jejich název nebo tím, že v seznamu připomínek přejedete prstem odshora dolů.

Vytvoření nového seznamu připomínek

 1. Otevřete aplikaci Připomínky.
 2. V seznamu připomínek přejeďte prstem dolů a klepněte na ikonu Plus.
 3. Klepněte na Seznam a vyberte účet, do kterého chcete seznam přidat.
 4. Seznam pojmenujte a zvolte si nějakou barvu.
 5. Klepněte na Hotovo.

Přesuňte připomínky do nového seznamu

 1. Otevřete aplikaci Připomínky.
 2. Přejděte na seznam připomínek a klepněte na připomínku.
 3. Klepněte na ikonu informací nebo přes připomínku přejeďte prstem doleva a klepněte na Další.
 4. Klepněte na Seznam a vyberte seznam, do kterého chcete připomínku přidat.
 5. Klepněte na Hotovo.

Sdílení seznamu připomínek

 1. Otevřete aplikaci Připomínky.
 2. Klepněte na seznam, který chcete sdílet, a pak na Upravit > Sdílení.
  Kontrolní seznam Dovolená
 3. Klepněte na Přidat osobu a zadejte její e-mailovou adresu. Seznam připomínek můžete sdílet s kýmkoli, kdo je přihlášený k iCloudu.
 4. Nakonec klepněte na Hotovo.

Až někdo přijme vaši pozvánku ke sdílení seznamu, všichni budete moct přidávat a mazat položky nebo je označovat jako dokončené. Členové rodiny můžou sdílet seznamy, když si nastaví Rodinné sdílení.

Oznámení, která si nastavíte pro své připomínky, se s nikým dalším nesdílejí.

Nastavení iCloudu v Připomínkách

Pomocí iCloudu můžete připomínky synchronizovat mezi všemi svými zařízeními. iCloud v Připomínkách zapnete tak, že přejdete do Nastavení > iCloud a zapnete Připomínky. Připomínky se pak budou zobrazovat na všech vašich zařízeních Apple, na kterých jste přihlášení stejným Apple ID.

Datum zveřejnění: