Používání Připomínek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V aplikaci Připomínky v iOS 13 nebo novějším a iPadOS si můžete vytvářet připomínky s dílčími úkoly a přílohami a nastavovat upozornění založená na času a místě.


Než začnete

 • Nastavte si iCloud, aby se vám připomínky synchronizovaly mezi vašimi zařízeními. Otevřete aplikaci Nastavení, klepněte na [vaše jméno] > iCloud a zapněte Připomínky. V aplikaci Připomínky uvidíte připomínky ze všech zařízení Apple, ve kterých jste přihlášení stejným Apple ID.
 • Přečtěte si další informace o upgradu připomínek na iCloudu po aktualizaci na iOS 13 a novější nebo na iPadOS.

Vytvoření připomínky

 1. Otevřete aplikaci Připomínky.
 2. Klepněte na + Nová připomínka a zadejte svou připomínku.
  iPhone zobrazující obrazovku Nová připomínka, kam můžete přidat název, poznámky a další podrobnosti, a vytvořit tak připomínku.

Připomínky k nejdůležitějším seznamům úkolů můžete přidat také z widgetu Připomínky na ploše.

Nastavení termínu

Nastavení termínu připomínky provedete klepnutím na tlačítko Datum a čas . Můžete si vybrat z možností Dnes, Zítra a Tento víkend nebo můžete klepnout na Datum a čas a nastavit vlastní okamžik.

Když pro připomínku nastavíte termín, ale nepřiřadíte čas, zobrazí se oznámení standardně v 9:00. Pokud chcete změnit, kdy se mají zobrazovat oznámení celodenních připomínek, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Připomínky. Klepněte na čas v části Celodenní připomínky a zvolte jiný čas.

Přidání polohy

Klepnutím na tlačítko Poloha  můžete připomínce přidělit oznámení založené na poloze. Vyberte jednu z nabízených voleb nebo klepnutím na Vlastní přidejte svou vlastní polohu, zvolte, jestli chcete zobrazovat oznámení při odjezdu nebo při příjezdu, a nastavte velikost oblasti připomínky. 

Abyste mohli využívat připomínky založené na poloze, musíte mít zapnuté polohové služby. Otevřete aplikaci Nastavení, klepněte na Soukromí > Polohové služby a zapněte Polohové služby.

Přidání značky

Značku přidáte klepnutím na tlačítko Značka . Značky jsou klíčová slova, pomocí kterých můžete připomínky rychle a automaticky uspořádat. Další informace o používání značek k uspořádání připomínek.

Označení připomínky

Klepnutím na tlačítko Vlajka  označíte připomínku jako mimořádně důležitou a ta se pak bude se zobrazovat v chytrém seznamu na hlavní obrazovce aplikace Připomínky.

Přidání přílohy

Po klepnutí na tlačítko Fotky  můžete k připomínce přidat přílohu. Můžete pořídit novou fotku, zvolit obrázek z knihovny fotek nebo naskenovat nějaký dokument.


Úprava připomínky

Po klepnutí na tlačítko Upravit podrobnosti  můžete k připomínce přidat další údaje a přizpůsobení, například poznámky, URL adresu a prioritu. Pro připomínku taky můžete upravit nastavení oznámení a změnit seznam, do kterého patří.


Zobrazení připomínky při posílání zprávy

 1. Klepněte na připomínku a pak na tlačítko Upravit podrobnosti .
 2. Zapněte možnost Při výměně zpráv.
 3. Klepněte na Vybrat uživatele a poté na jméno v kontaktech.

iPhone zobrazující seznam připomínek k zahradničení. Pod připomínkou „Požádat Jackelyn o zapůjčení náklaďáku“ se zobrazuje její fotka a „Zprávy: Jackelyn Perra“.

Až si s touto osobou budete znovu posílat zprávy, zobrazí se oznámení Připomínek.


Vytváření vnořených úloh

Každá připomínka, kterou vytvoříte, může obsahovat vnořené úlohy. Například připomínka, abyste si zabalili na výlet, může obsahovat seznam věcí, které nesmíte zapomenout. 

Vnořené úlohy můžete vytvářet několika různými způsoby:

 • Podržte prst na připomínce a přetáhněte ji na jinou připomínku. Přetažená připomínka se změní na vnořenou úlohu druhé připomínky.
 • Přejeďte přes připomínku prstem doprava a klepněte na Odsadit. Z připomínky se stane vnořená úloha připomínky nad ní. Pokud tuto akci chcete odvolat, přejeďte přes připomínku prstem doprava ještě jednou a klepněte na Předsadit.
 • Klepněte na připomínku a pak na tlačítko Upravit podrobnosti . Klepněte na Vnořené úlohy > Přidat připomínku a zadejte svou vnořenou úlohu. Tuto akci můžete opakovat pro libovolný počet vnořených úloh, které chcete vytvořit.

Vyřízení připomínky

Když chcete připomínku označit jako vyřízenou, klepněte u ní na prázdný kroužek. Vyřízené připomínky zobrazíte tak, že klepnete na tlačítko Více  a pak na Zobrazit vyřízené.

iPhone zobrazující Seznam připomínek s otevřenou nabídkou po výběru tlačítka Více. Možnost Zobrazit vyřízené je v nabídce zvýrazněna. 

Když připomínku chcete smazat, aniž byste ji označili jako vyřízenou, přejeďte přes ni prstem doleva a klepněte na Smazat.

Když se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení připomínky, přejeďte přes něj prstem doleva. Klepněte na Zobrazit a pak klepněte na Označit jako vyřízené.


Přidání připomínky pomocí Siri

O naplánování připomínky můžete na zařízení iOS nebo Apple Watch požádat Siri.* Zde je několik příkladů:

 • „Připomeň mi, že mám nakrmit psa každý den v 7:30 ráno.“
 • „Až přijdu domů, připomeň mi, abych zkontroloval poštu.“
 • „Až budu odcházet, připomeň mi, abych se zastavil v obchodu s potravinami.“
 • „Zítra v 15:00 mi připomeň, že mám zavolat Taře.“

Přidejte si v Kontaktech do své karty adresu domů a do práce, abyste pomocí Siri mohli vytvářet připomínky založené na poloze. Otevřete aplikaci Kontakty a klepněte na Moje vizitka. Klepněte na Upravit, zadejte adresu do práce nebo domů a klepněte na Hotovo.

* Když připomínky potřebují použít vaši polohu, používá Siri polohové služby. Dostupnost Siri, její funkce a příkazy závisí na jazyku a zemi nebo oblasti. Přečtěte si, které funkce Siri jsou podporovány v kterých zemích a oblastech.


Přidání připomínky z jiné aplikace

Nastavte si připomínku, abyste se vrátili k jiné aplikaci – například na určitý web nebo k místu na mapě – a do připomínky bude přidán odkaz na místo, kde jste skončili. Otevřete aplikaci, ke které se chcete vrátit, a vyhledejte tlačítko Sdílet. Poté klepněte na ikonu Připomínky.


Další informace

Datum zveřejnění: