Používání Připomínek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Do aplikace Připomínky si můžete zadávat všechny svoje úkoly i to, kdy a kde je potřebujete splnit.

Připomínky vám pomůžou mít přehled o projektech, nákupech a čemkoli dalším. Můžete si nastavit, kdy a kde se má připomínka zobrazit. Anebo si můžete připomenout, abyste se vrátili k činnosti v jiné aplikaci. iCloud vaše připomínky synchronizuje mezi všemi vašimi zařízeními.

Přidání připomínky

 1. Z plochy otevřete aplikaci Připomínky.
 2. Klepnutím na přidáte novou připomínku.
 3. Zadejte připomínku. Klepnutím na  přidejte další podrobnosti, třeba čas a místo připomenutí.
 4. Nakonec klepněte na Hotovo.

Připomínku smažete tak, že nahoře nad seznamem klepnete na Upravit, potom na  a nakonec na Smazat.

Odškrtnutí připomínky

Až připomínku vyřídíte, klepnutím do prázdného kolečka ji označte jako dokončenou. Když se vám na zamčené obrazovce zobrazí oznámení připomínky, přejeďte přes něj prstem doleva a klepněte na Zobrazit. Potom klepněte na Označit jako dokončené.

Dokončené připomínky si zobrazíte klepnutím na Zobrazit dokončené v seznamu připomínek.

Volba způsobu připomenutí

Potřebujete připomenout, že v 10:00 máte vyzvednout oblečení z čistírny? Nebo že se máte cestou z práce zastavit v obchodě? U připomínek si můžete nastavit oznámení, která se zobrazí, až bude čas připomínku vyřídit, případně až přijdete na nějaké místo nebo z něj odejdete.

Nastavení času připomenutí

 1. Napravo od připomínky klepněte na a zapněte volbu Připomenout v daný den.
 2. Klepněte na datum vedle možnosti Upozornění a nastavte datum a čas připomínky.
 3. Až skončíte, klepněte na Hotovo.

 

 

Volba místa připomenutí

Připomínky založené na poloze vás upozorní, když dorazíte na nějaké místo (například domů nebo do práce) nebo z něj odejdete. Abyste mohli využívat připomínky založené na poloze, musíte mít zapnuté polohové služby a vaše zařízení musí tuto funkci podporovat.

Zobrazení připomínky na konkrétním místě:

 1. Napravo od připomínky klepněte na , zapněte možnost Připomenout na místě a klepněte na Místo.
 2. Vyhledejte nebo zadejte adresu, kde se má připomínka zobrazit. Můžete klidně použít aktuální polohu.
 3. Zvolte, jestli chcete připomínku zobrazit, když z místa odejdete, nebo když na něj dorazíte.
 4. Přetažením černé tečky v kroužku směrem ven nebo dovnitř změňte velikost oblasti připomenutí.
 5. Klepnutím na Podrobnosti se vraťte na předchozí obrazovku a klepněte na Hotovo.

Připomínky založené na poloze jsou dostupné v iOS 8 a novějším na iPhonu 4 a novějším, iPadu Pro (Wi-Fi + Cellular), iPadu (4. generace Wi-Fi + Cellular), iPadu Air a novějším (Wi-Fi + Cellular), iPadu mini 4 (Wi-Fi + Cellular) a iPodu touch (6. generace).

Požádejte o připomenutí Siri

Připomínky vám může nastavit i Siri. Stačí říct:

 • Hey Siri, remind me when I get home to check the mail.“ (Siri, až přijdu domů, připomeň mi, že mám zkontrolovat poštu.)
 • „Remind me to email John when I get to work.“ (Až přijdu do práce, připomeň mi, že mám poslat e-mail Johnovi.)
 • „Siri, remind me when I leave here to stop by the grocery store.“ (Siri, až odtud odejdu, připomeň mi, že se mám stavit v obchodě.)
 • „Hey Siri, remind me tomorrow at 3:00 p.m. to call Jane.“ (Siri, zítra ve tři odpoledne mi připomeň, že mám zavolat Janě.)

Když připomínky potřebují použít vaši polohu, používá Siri polohové služby.

Když Siri dáte svoji adresu domů nebo do práce, můžete používat individuálnější připomínky jako třeba: „Remind me to call my wife when I get home.“ (Až přijdu domů, připomeň mi, abych zavolal manželce).

 1. Svou adresu domů nebo do práce si přidejte ke své vizitce v Kontaktech.
 2. Potom přejděte do Nastavení > Siri a hledání a klepněte na Moje údaje. Klepněte na svou vizitku, čímž ji přidáte do části Moje údaje.

Dostupnost Siri se liší podle jazyka, země a oblasti. Přečtěte si, které funkce Siri jsou podporovány v kterých zemích a oblastech.

Přidání připomínky z jiné aplikace

Při používání jiných aplikací můžete vytvářet připomínky, abyste se vrátili na stránku, mapu nebo cokoli jiného v dané aplikaci. Ani přitom nemusíte přepínat do aplikace Připomínky.

Klepnutím na Sdílet

V aplikaci, ve které chcete vytvořit připomínku, klepněte na Sdílet a potom na Připomínky.

 

Pomocí Siri

Řekněte Siri: „Remind me about this later.“ (Připomeň mi tohle později.)

 

Zavolání zpátky později

Nemůžete právě vzít hovor? Klepněte na Připomenout a vyberte, kdy chcete připomenout, že máte zavolat zpátky.

 

Až se budete chtít vrátit do aplikace, ve které jste připomínku vytvořili, přejděte do Připomínek a klepněte na ikonu dané aplikace napravo od připomínky.

Organizování připomínek

Chcete připomínky rozdělit do kategorií, jako práce, osobní nebo škola? Vytvořte si seznam připomínek, abyste měli ve věcech pořádek.

Vytvoření nového seznamu připomínek:

 1. V seznamu připomínek přejeďte prstem dolů a klepněte na .
 2. Klepněte na Seznam a vyberte účet, do kterého chcete seznam přidat.
 3. Seznam pojmenujte a zvolte si nějakou barvu.
 4. Nakonec klepněte na Hotovo.

Přidání připomínky do seznamu:

 1. Přejděte na seznam připomínek a klepněte na připomínku.
 2. Klepněte na nebo přes připomínku přejeďte prstem doleva a klepněte na Další.
 3. Klepněte na Seznam a vyberte seznam, do kterého chcete připomínku přidat.
 4. Nakonec klepněte na Hotovo.

Mezi seznamy můžete přepínat klepnutím na jejich název nebo tím, že v seznamu připomínek přejedete prstem odshora dolů.

Nastavení iCloudu v Připomínkách

Pomocí iCloudu můžete připomínky synchronizovat mezi všemi svými zařízeními. iCloud v Připomínkách zapnete tak, že přejdete do Nastavení > iCloud a zapnete Připomínky. Připomínky se pak budou zobrazovat na všech vašich zařízeních Apple, na kterých jste přihlášení stejným Apple ID.

Sdílení seznamu připomínek

Máte seznam připomínek, který chcete s někým sdílet? Seznam připomínek můžete sdílet s kýmkoli, kdo je přihlášený k iCloudu.

Sdílení seznamu připomínek:

 1. Klepněte na seznam, který chcete sdílet, a pak na Upravit > Sdílení.
 2. Klepněte na Přidat osobu a zadejte její e-mailovou adresu.
 3. Nakonec klepněte na Hotovo.

Až pozvaní vaši pozvánku ke sdílení seznamu přijmou, všichni budete moct přidávat a mazat položky nebo je označovat jako dokončené. Členové rodiny můžou sdílet seznamy, když si nastaví Rodinné sdílení.

Oznámení, která si nastavíte pro své připomínky, se s nikým dalším nesdílejí.

Datum zveřejnění: