Správa předplatného Apple Music na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, PC nebo Apple TV

Přečtěte si, jak zrušit předplatné Apple Music, jak přejít na měsíční nebo roční individuální předplatné, na rodinné nebo studentské předplatné a jak se připojit k existujícímu rodinnému předplatnému.

S předplatným Apple Music máte přístup k celému katalogu skladeb, playlistů, videí a dalšího obsahu v Apple Music. Ke své knihovně se dostanete ze všech svých zařízení se zapnutou Hudební knihovnou na iCloudu, na kterých jste přihlášení stejným Apple ID.

Tento článek je určený pro zařízení Apple. Přečtěte si, jak spravovat předplatné Apple Music na telefonu s Androidem.

Funkce Apple Music se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Zrušení předplatného

Předplatné Apple Music můžete zrušit na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch na Macu nebo PC, případně na Apple TV

Když předplatné zrušíte během zkušebního období, budete mít i nadále přístup k celému katalogu Apple Music až do chvíle, kdy by vám byla naúčtována plná cena.

Pokud předplatné nezrušíte alespoň 24 hodin před datem obnovení, může se automaticky obnovit.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Předplatné zobrazíte klepnutím na tento odkaz: Zobrazit moje předplatné. Nebo postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Hudba a pak klepněte na Pro vás. 
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu profilu kruh s růžovým obrysem na bílém pozadí nebo na vaši fotku.
 3. Na stránce s profilem sjeďte až dolů a klepněte na Zobrazit účet. Pokud jste si ještě nevytvořili profil Apple Music, přeskočte na krok 4.
 4. Klepněte na Zobrazit Apple ID. Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID.
 5. Sjeďte k nadpisu Předplatná a klepněte na něj, pak klepněte na Apple Music. Pokud nemáte žádná jiná předplatná, dostanete se přímo k Apple Music.
 6. Klepněte na Zrušit předplatné a potom na Potvrdit. Zrušené předplatné skončí na konci stávajícího zúčtovacího období.

Předplatná poskytovaná operátorem se spravují prostřednictvím operátora. O zrušení požádejte operátora.

Na Macu nebo PC

Předplatné zobrazíte klepnutím na tento odkaz: Zobrazit moje předplatné. Nebo postupujte takto:

 1. Otevřete iTunes. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se svým Apple ID.
 2. Na řádku nabídek nahoře na obrazovce nebo v horní části okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
 3. Ověřte své Apple ID a klikněte na Zobrazit účet.
 4. Na stránce Informace o účtu přejděte k části Nastavení. 
 5. Vpravo od části Předplatná klikněte na Spravovat a pak na Apple Music. Pokud nemáte žádná jiná předplatná, dostanete se přímo k Apple Music.
 6. Klepněte na Zrušit předplatné a potom na Potvrdit. Zrušené předplatné skončí na konci stávajícího zúčtovacího období.

 

Na Apple TV

Předplatné se dá zrušit i na Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace). Apple TV (3. generace nebo dřívější) není s Apple Music kompatibilní.

 1. Otevřete Nastavení a vyberte Účty.
 2. V části Odběry vyberte Spravovat odběry. Možná se budete muset přihlásit.
 3. Vyberte Apple Music a pak Zrušit předplatné. Zrušené předplatné skončí na konci stávajícího zúčtovacího období.

Změna vašeho předplatného

Typ předplatného si můžete kdykoli změnit. Všechny typy předplatného mají přístup k celému katalogu Apple Music, ale je mezi nimi pár rozdílů:

 • Měsíční individuální předplatné se platí jednou za měsíc. Pořízením ročního předplatného dostanete Apple Music na dvanáct měsíců za cenu deseti.
 • S rodinným předplatným Apple Music může všechny funkce Apple Music používat až šest členů jedné rodiny, přičemž každý bude mít svoji vlastní knihovnu. Přečtěte si, jak se připojit k rodinnému předplatnému. Anebo se můžete připojit k existující rodině.
 • Se studentským předplatným můžou studenti univerzit a jiných škol, které udělují vysokoškolský titul, ve vybraných zemích a oblastech využívat Apple Music až 48 měsíců (4 roky) za sníženou cenu. Přečtěte si, jak si pořídit studentské předplatné.

Následujícím postupem můžete na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, na Macu nebo PC, případně na Apple TV změnit svůj aktuální typ předplatného na měsíční nebo roční individuální předplatné, na rodinné předplatné nebo na studentské předplatné.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Předplatné zobrazíte klepnutím na tento odkaz: Zobrazit moje předplatné. Nebo postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Hudba a pak klepněte na Pro vás.
 2. Klepněte na ikonu profilu kruh s růžovým obrysem na bílém pozadí nebo na vaši fotku v pravém horním rohu.
 3. Na stránce s profilem sjeďte až dolů a klepněte na Zobrazit účet. Pokud jste si ještě nevytvořili profil Apple Music, přeskočte na krok 4.
 4. Klepněte na Zobrazit Apple ID. Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID.
 5. Sjeďte k nadpisu Předplatná a klepněte na něj, pak klepněte na Apple Music. Pokud nemáte žádná jiná předplatná, dostanete se přímo k Apple Music.
 6. V části Možnosti vyberte požadovaný typ předplatného.
  Pokud chcete předplatné změnit na roční individuální, klepněte na Individuální (1 rok). Potvrďte výběr a klepněte na Zpět.
  Pokud chcete předplatné změnit na rodinné, klepněte na Rodinné (1 měsíc). Potvrďte výběr a klepněte na Zpět.
  Pokud chcete předplatné změnit na studentské, klepněte na Studentské (1 měsíc). Otevře se nové okno. Klepněte na Ověřit požadavky a uvedeným postupem potvrďte, že jste student.

Na Macu nebo PC

Předplatná si zobrazíte kliknutím tento odkaz: Zobrazit moje předplatná. Nebo postupujte takto:

 1. Otevřete iTunes. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se pod svým Apple ID.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
 3. Ověřte své Apple ID a klikněte na Zobrazit účet.
 4. Na stránce Informace o účtu přejděte k části Nastavení.
 5. Vpravo od části Předplatná klikněte na Spravovat a pak kliknutím na Apple Music zobrazte své možnosti. Pokud nemáte žádná jiná předplatná, dostanete se přímo k Apple Music.
 6. V části Možnosti vyberte požadovaný typ předplatného:
  Pokud chcete předplatné změnit na roční individuální, klikněte na Individuální (1 rok). Potom výběr potvrďte.
  Pokud chcete předplatné změnit na rodinné, klikněte na Rodinné (1 měsíc). Potom výběr potvrďte.
  Pokud chcete předplatné změnit na studentské, klepněte na Studentské (1 měsíc) Požadováno ověření. Otevře se nové okno. Klikněte na Ověřit požadavky a uvedeným postupem potvrďte, že jste student.
 7. Klikněte na Hotovo.

Na Apple TV

Předplatné si můžete změnit i na Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace). Apple TV (3. generace nebo dřívější) není s Apple Music kompatibilní.

 1. Otevřete Nastavení a vyberte Účty. 
 2. V části Odběry vyberte Spravovat odběry. Možná se budete muset přihlásit.
 3. V seznamu aktivních předplatných vyberte své předplatné Apple Music a zvolte požadovaný typ. Jestli chcete přejít na studentské předplatné, musíte to udělat na iOS zařízení nebo počítači.

Připojení k existující rodině

Pokud už patříte do skupiny Rodinného sdílení, která má aktivní rodinné předplatné Apple Music, nemusíte nic dělat.

Pokud máte individuální předplatné Apple Music a chcete se připojit k existující rodině, jejíž členem ještě nejste, postupujte takto:

 1. Požádejte organizátora rodiny, aby vás pozval do své rodinné skupiny.
 2. Přijměte pozvánku k připojení do skupiny.
 3. Po přijetí pozvánky otevřete aplikaci Apple Music a přesvědčte se, že jste součástí skupiny: Klepněte na Pro vás a pak na ikonu profilu Ikona profilu Apple Music nebo na svoji fotku. V části Najít další umělce a kurátory najděte volbu Spravovat rodinné členství.

Když se připojíte k rodinnému předplatnému, vaše individuální předplatné se zruší na konci dalšího zúčtovacího období. Pokud budete chtít své individuální předplatné později obnovit, můžete na něj zase přejít.

Další nápověda

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: