Instalace aplikací na Apple Watch

Přečtěte si, jak můžete na Apple Watch instalovat nové aplikace a nastavit, které aplikace se mají na hodinkách zobrazovat.

Po nastavení Apple Watch dostanete na výběr, jestli chcete všechny aplikace nainstalovat hned, nebo později. Když zvolíte Instalovat vše, nainstalují se hodinkové verze všech aplikací, které máte na iPhonu.

Až dokončíte nastavení, můžete si z předinstalovaného App Storu instalovat aplikace rovnou na Apple Watch. V App Storu navíc můžete stahovat aplikace na Apple Watch, které jste nastavili pro jiného člena rodiny.

Jak instalovat aplikace na Apple Watch

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na plochu a klepněte na App Store.
 2. Po klepnutí na Hledat můžete aplikace vyhledávat pomocí Rukopisu nebo Diktování. Anebo sjeďte dolů a projděte si doporučené aplikace a vybrané sbírky.
 3. Klepnutím na aplikaci zobrazíte její popis, hodnocení a recenze, snímky obrazovky, poznámky k vydání a další informace.
 4. Klepněte na cenu nebo na Získat.
 5. Až k tomu budete vyzváni, dvojitým stisknutím postranního tlačítka aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Když si do hodinek stáhnete aplikaci, kterou jste si do nich ještě nikdy předtím nestáhli, automaticky se objeví i na iPhonu. Tohle nastavení můžete změnit v aplikaci Nastavení na iPhonu, a to v části iTunes a App Store. V části Automatická stahování zapněte nebo vypněte volbu Aplikace.

Správa aplikací na Apple Watch

Aplikace pro Apple Watch můžete spravovat přímo na hodinkách nebo v aplikaci Watch na iPhonu.

Odebrání výchozích aplikací z plochy

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na plochu.
 2. Pokud máte plochu v zobrazení mřížky, zlehka na nějaké aplikaci podržte prst, dokud se ikony aplikací nezačnou chvět. Jestli se aplikace nechvějí, možná tisknete příliš silně. Vedle aplikace, kterou chcete smazat, klepněte na tlačítko Smazat  a potom klepněte na Smazat aplikaci.
 3. Pokud máte plochu v zobrazení seznamu, přejeďte prstem doleva přes aplikaci, kterou chcete smazat, a klepněte na červené tlačítko smazání.
 4. Postup dokončete stisknutím korunky Digital Crown.

Když z iPhonu odeberete výchozí aplikaci Apple, odebere se tato aplikace i z Apple Watch. Až budete chtít výchozí aplikaci Apple obnovit, můžete si ji znova stáhnout z App Storu na iPhonu nebo Apple Watch.

Jak aplikace pro hodinky spravovat na iPhonu

 1. Otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky. 
 2. Posuňte se k aplikaci, kterou chcete přidat nebo odebrat. Aplikace, které už jste někdy nainstalovali, jsou uvedené v části Nainstalováno na Apple Watch. Aplikace, které můžete nainstalovat, se zobrazují v části Dostupné aplikace.
 3. Aplikaci přidáte klepnutím na Instalovat. 
 4. Aplikaci odeberete tak, že na ni klepnete a vypnete volbu Zobrazit na Apple Watch.

Aktualizace aplikací pro Apple Watch

Můžete si zapnout automatická stahování a aktualizace nebo aktualizace vyhledávat ručně.

Jak automaticky udržovat aplikace pro Apple Watch aktuální

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na plochu a klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na App Store.
 3. Když zapnete Automatická stahování, budou se vám automaticky stahovat nové aplikace koupené na jiných zařízeních. Když zapnete Automatické aktualizace, budou se automaticky stahovat nové verze nainstalovaných aplikací.

Tato nastavení najdete i v části App Store v aplikaci Watch na iPhonu.

Ruční vyhledání aktualizací pro Apple Watch

 1. Na hodinkách otevřete App Store a sjeďte až dolů.
 2. Klepněte na Účet.
 3. Klepněte na Aktualizace.
 4. Klepnutím na Aktualizovat vedle aplikace aktualizujete jen tuto aplikaci. Anebo můžete klepnout na Aktualizovat vše.

Zapnutí automatické instalace aplikací na iPhonu

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky.
 3. Klepněte na Obecné.
 4. Zapněte nebo vypněte volbu Automatická instalace aplikací. Když je tato volba zapnutá, budou se vám do hodinek automaticky instalovat veškeré aktualizace aplikací, které máte na iPhonu, i aplikací, které si koupíte v budoucnu.

Využívejte aplikace naplno

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: