Váš srdeční tep. Co znamená a kde ho na Apple Watch najdete.

Přečtěte si, jak Apple Watch měří váš srdeční tep, a podívejte se na pár rad, jak dosáhnout přesnějšího měření.

Ikona aplikace Srdeční tep

Jak si změříte srdeční tep

Aplikace Srdeční tep ukazující aktuální tep 68 BPM a klidový tep 55 BPM.

V aplikaci Srdeční tep se můžete kdykoli podívat na svůj srdeční tep. Otevřete aplikaci a počkejte, než vám Apple Watch změří tep. Uvidíte tu i svůj tep za klidu, chůze, dýchání nebo cvičení a rychlost návratu do normálu. Můžete se taky podívat, jak se tyto hodnoty v průběhu dne proměňovaly.

Přidejte si komplikaci Srdeční tep na ciferník nebo si aplikaci Srdeční tep přidejte do Docku, abyste ji mohli snadno otevírat.

Klidový tep a tep při chůzi jsou k dispozici jenom na Apple Watch Series 1 a novějších.

Zapnutí oznámení o srdečním tepu

Pokud se váš tep drží nad nebo pod určeným počtem úderů za minutu (BPM), přestože se už víc než 10 minut nehýbete, Apple Watch vás na to můžou upozornit. 

Oznámení o srdečním tepu si můžete zapnout při prvním spuštění aplikace Srdeční tep na Apple Watch nebo kdykoli jindy na iPhonu:

  1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch.
  2. Klepněte na panel Moje hodinky a potom na Srdeční tep.
  3. Klepněte na Rychlý srdeční tep a vyberte BPM. 
  4. Klepněte na Pomalý srdeční tep a vyberte BPM.

Oznámení o srdečním tepu jsou k dispozici jenom na Apple Watch Series 1 nebo novějších.

Kdy vám Apple Watch měří tep

   

Měření tepu v aplikaci Zdraví na iPhonu a klidový srdeční tep v aplikaci na Apple Watch.

Při používání aplikace Cvičení vám Apple Watch měří srdeční tep po celou dobu cvičení a 3 minuty po jeho skončení, aby určily rychlost návratu na normální hodnoty. Pokud se vám tep nezobrazuje, překontrolujte nastavení.

Na základě těchto a dalších naměřených informací pak Apple Watch odhadují, kolik jste spálili kalorií. Navíc vám Apple Watch měří srdeční tep i v průběhu dne, když jste v klidu, a průběžně za chůze (Apple Watch Series 1 nebo novější). Vzhledem k tomu, že Apple Watch provádí tato měření na pozadí v závislosti na vašich aktivitách, může se čas mezi jednotlivými měřeními lišit. Pokud je k dispozici dostatečné množství dat z měření na pozadí, vypočítávají Apple Watch i průměrnou denní tepovou frekvenci v klidu a při chůzi. K tomu využívají korelaci údajů o srdečním tepu měřených na pozadí s daty z akcelerometru. V aplikaci Zdraví si ve Zdrojích můžete nastavit, které aplikace jiných výrobců budou mít přístup k vašim zdravotním údajům.

Mezi naměřenými daty se můžou vyskytovat anomálie, kdy naměřený srdeční tep bude netypicky nízký nebo vysoký.

Jak vám Apple Watch měří srdeční tep

Čidlo srdečního tepu v Apple Watch používá tzv. fotopletysmografii. Tato technologie sice zní komplikovaně, ale vychází z jednoduché skutečnosti: krev je červená, protože odráží červené světlo a pohlcuje zelené světlo. Apple Watch tak pomocí zelených LED diod v kombinaci se světlocitlivými fotodiodami měří množství krve, které v danou chvíli protéká vaším zápěstím. Při úderu srdce je průtok krve do zápěstí větší – a je tak pohlcováno víc zeleného světla. Mezi údery protéká krve míň. Blikáním LED diod stokrát za sekundu dokážou Apple Watch vypočítat, kolikrát vám srdce udeří za jednu minutu – tedy váš srdeční tep. Čidlo srdečního tepu měří v rozmezí 30–210 úderů za minutu (BPM). Čidlo srdečního tepu je navíc navrženo tak, aby v případě slabého signálu zvýšilo jas LED diod a zrychlilo frekvenci měření.

Umístění čidla s fotodiodou, infračervených LED a zelených LED na Apple Watch Series 4.

Čidlo srdečního tepu používá i infračervené světlo. Tento režim využívají Apple Watch k průběžnému měření vašeho srdečního tepu na pozadí a k zasílání oznámení o zvýšeném tepu. LED diodami vám Apple Watch měří tep během cvičení a při používání aplikace Dýchání. Taky pomocí nich vypočítávají průměrný tep za chůze a variabilitu srdečního tepu (HRV).

Měření variability srdečního tepu není k dispozici v pevninské Číně, Jižní Africe, Malajsii a Turecku.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků

Utáhněte si hodinky, aby vám dobře seděly. Někdy se může stát, že Apple Watch nedokážou ani v ideálních podmínkách přesně měřit srdeční tep úplně u každého. A u malého procenta uživatelů můžou různé faktory způsobovat, že srdeční tep nepůjde měřit vůbec. Existuje ale několik triků, jak svým Apple Watch můžete napomoct k co nejpřesnějšímu a nejkonzistentnějšímu měření. Přečtěte si, co dalšího má vliv na přesnost měření.

Datum zveřejnění: