Váš srdeční tep. Co znamená a kde ho na Apple Watch najdete.

Přečtěte si, jak Apple Watch měří srdeční tep, a podívejte se na pár rad, jak dosáhnout přesnějšího měření.

Ikona aplikace Srdeční tep

Jak si změříte srdeční tep

Aplikace Srdeční tep ukazující aktuální tep 68 a klidový tep 55 úderů za minutu

V aplikaci Srdeční tep se můžete kdykoli podívat na svůj srdeční tep. Otevřete aplikaci a počkejte, než vám Apple Watch změří tep. Uvidíte tu i svůj tep za klidu, chůze, dýchání nebo cvičení a rychlost návratu do normálu. Můžete se taky podívat, jak se tyto hodnoty v průběhu dne proměňovaly. Abyste aplikaci mohli snadno otevírat, přidejte si na ciferník komplikaci Srdeční tep nebo si aplikaci Srdeční tep přidejte do Docku.

Můžete si taky zapnout oznámení o srdečním tepu. Zjistíte tak, jestli se vaše tepová frekvence drží nad nebo pod zvoleným počtem úderů za minutu (BPM), nebo můžete občas zkontrolovat, jestli nemáte nepravidelný srdeční rytmus.

Oznámení o srdečním tepu a klidový tep a tep při chůzi jsou k dispozici jenom na Apple Watch Series 1 a novějších. Oznámení o nepravidelném srdečním rytmu jsou k dispozici jenom ve watchOS 5.1.2 a novějším. Aby se oznámení o nepravidelném srdečním rytmu mohla zobrazovat, musí být dostupná ve vaší zemi nebo oblasti a musíte být v zemi nebo oblasti, ve které bylo zařízení zakoupeno. Podívejte se, kde všude jsou oznámení o nepravidelném rytmu k dispozici.

Kdy vám Apple Watch měří tep

   

Měření tepu v aplikaci Zdraví na iPhonu a klidový srdeční tep v aplikaci na Apple Watch

Při používání aplikace Cvičení vám Apple Watch měří srdeční tep po celou dobu cvičení a 3 minuty po jeho skončení, aby určily rychlost návratu na normální hodnoty. Pokud se vám tep nezobrazuje, překontrolujte nastavení.

Na základě těchto a dalších naměřených informací pak Apple Watch odhadují, kolik jste spálili kalorií. Navíc vám Apple Watch měří srdeční tep i v průběhu dne, když jste v klidu, a průběžně za chůze (Apple Watch Series 1 nebo novější). Vzhledem k tomu, že Apple Watch provádí tato měření na pozadí v závislosti na vašich aktivitách, může se čas mezi jednotlivými měřeními lišit. Pokud je k dispozici dostatečné množství dat z měření na pozadí, vypočítávají Apple Watch i průměrnou denní tepovou frekvenci v klidu a při chůzi. K tomu využívají korelaci údajů o srdečním tepu měřených na pozadí s daty z akcelerometru. V aplikaci Zdraví si ve Zdrojích můžete nastavit, které aplikace jiných výrobců budou mít přístup k vašim zdravotním údajům.

Mezi naměřenými daty se můžou vyskytovat anomálie, kdy naměřený srdeční tep bude netypicky rychlý nebo pomalý.

Jak vám Apple Watch měří srdeční tep

Optický snímač srdeční činnosti v Apple Watch používá tzv. fotopletysmografii. Tato technologie sice zní komplikovaně, ale vychází z jednoduché skutečnosti: krev je červená, protože odráží červené světlo a pohlcuje zelené světlo. Apple Watch tak pomocí zelených LED diod v kombinaci se světlocitlivými fotodiodami měří množství krve, které v danou chvíli protéká vaším zápěstím. Při úderu srdce je průtok krve do zápěstí větší – a je tak pohlcováno víc zeleného světla. Mezi údery protéká krve míň. Blikáním LED diod stokrát za sekundu dokážou Apple Watch vypočítat, kolikrát vám srdce udeří za jednu minutu – tedy váš srdeční tep. Snímač srdeční činnosti měří v rozmezí 30–210 úderů za minutu. Optický snímač srdeční činnosti je navíc navržen tak, aby v případě slabého signálu zvýšil jas LED diod a zrychlil frekvenci měření.

Snímač srdeční činnosti může používat i infračervené světlo. Tento režim využívají Apple Watch k průběžnému měření vašeho srdečního tepu na pozadí a k zasílání oznámení o zvýšeném tepu. LED diodami vám Apple Watch měří tep během cvičení a používání aplikace Dýchání. Taky pomocí nich vypočítávají průměrný tep za chůze a variabilitu srdečního tepu (HRV).

Umístění snímačů s fotodiodou, infračervených LED a zelených LED na Apple Watch Series 4.

Apple Watch Series 4 nebo novější taky mají v korunce Digital Crown a na zadní části zabudované elektrody, které při používání aplikace Srdeční tep nebo EKG měří elektrické signály procházející vaším srdcem. Když na korunku Digital Crown přiložíte prst, vytvoří se mezi srdcem a oběma rukama uzavřený okruh, který umožňuje zachytávání elektrických impulzů procházejících hrudníkem. 

Pokud si elektrickým snímačem srdeční činnosti chcete nechat změřit tep, otevřete aplikaci Srdeční tep a přiložte prst na korunku Digital Crown. Údaje budou odečítány rychleji a s vyšší přesností – měření bude místo každých 5 sekund probíhat každou sekundu. V zaznamenaných údajích aplikace Srdeční tep v aplikaci Zdraví uvidíte v části Sledování srdečního tepu položku EKG. Elektrický snímač srdeční činnosti taky můžete použít k měření EKG pomocí aplikace EKG.

Aplikace EKG je v současné době k dispozici jenom v určitých zemích a oblastech. Podívejte se, kde je aplikace EKG dostupná.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků

Utáhněte si hodinky, aby vám dobře seděly. Někdy se může stát, že Apple Watch nedokážou ani v ideálních podmínkách přesně měřit srdeční tep úplně u každého. A u malého procenta uživatelů můžou různé faktory způsobovat, že srdeční tep nepůjde měřit vůbec. Existuje ale několik triků, jak svým Apple Watch můžete napomoct k co nejpřesnějšímu a nejkonzistentnějšímu měření. Přečtěte si, co dalšího má vliv na přesnost měření.

Datum zveřejnění: