Váš srdeční tep. Co znamená a kde ho na Apple Watch najdete.

Přečtěte si, jak Apple Watch měří váš srdeční tep, a podívejte se na pár rad, jak dosáhnout přesnějšího měření.

Ikona aplikace Srdeční tep

Jak si změříte srdeční tep

Aktuální srdeční tep 68 BPM

V aplikaci Srdeční tep se můžete kdykoli podívat na svůj srdeční tep. Otevřete aplikaci a počkejte, než vám Apple Watch změří tep. Uvidíte tu i svůj tep za klidu, chůze, dýchání nebo cvičení a rychlost návratu do normálu. Můžete se taky podívat, jak se tyto hodnoty v průběhu dne proměňovaly.

Přidejte si komplikaci Srdeční tep na ciferník nebo si aplikaci Srdeční tep přidejte do Docku, abyste ji mohli snadno otevírat.

Klidový tep a tep při chůzi jsou k dispozici jenom na Apple Watch Series 1 a novějších.

Zapnutí oznámení o srdečním tepu

Pokud se váš tep drží nad určeným počtem úderů za minutu (BPM), přestože se už víc než 10 minut nehýbete, Apple Watch vás na to můžou upozornit. 

Oznámení o srdečním tepu si můžete zapnout při prvním spuštění aplikace Srdeční tep nebo i kdykoli jindy:

  1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch.
  2. Klepněte na panel Moje hodinky a potom na Srdeční tep.
  3. Klepněte na Zrychlený tep a vyberte BPM. 

Oznámení o srdečním tepu jsou k dispozici jenom na Apple Watch Series 1 nebo starších.

Kdy vám Apple Watch měří tep

   

Data o srdečním tepu na iPhonu

Při používání aplikace Cvičení vám Apple Watch budou měřit srdeční tep po celou dobu cvičení a 3 minuty po jeho skončení, aby určily rychlost návratu na normální hodnoty.

Na základě těchto a dalších naměřených informací pak Apple Watch odhadují, kolik jste spálili kalorií. Navíc vám Apple Watch měří srdeční tep i v průběhu dne, když jste v klidu, a průběžně za chůze (Apple Watch Series 1 nebo novější). Vzhledem k tomu, že Apple Watch provádí tato měření na pozadí v závislosti na vašich aktivitách, může se čas mezi jednotlivými měřeními lišit. Pokud je k dispozici dostatečné množství údajů z měření na pozadí, vypočítávají taky Apple Watch průměrnou denní tepovou frekvenci v klidu a při chůzi. K tomu využívají korelaci údajů o srdečním tepu měřených na pozadí s údaji akcelerometru. V aplikaci Zdraví si ve Zdrojích můžete nastavit, které aplikace jiných výrobců budou mít přístup k vašim zdravotním údajům.

Mezi naměřenými daty se můžou vyskytovat anomálie, kdy naměřený srdeční tep bude netypicky nízký nebo vysoký.

Jak vám Apple Watch měří srdeční tep

Čidlo srdečního tepu v Apple Watch používá tzv. fotopletysmografii. Tato technologie sice zní komplikovaně, ale vychází z jednoduché skutečnosti: krev je červená, protože odráží červené světlo a pohlcuje zelené světlo. Apple Watch tak pomocí zelených LED diod v kombinaci se světlocitlivými fotodiodami měří množství krve, které v danou chvíli protéká vaším zápěstím. Při úderu srdce je průtok krve do zápěstí větší – a je tak pohlcováno víc zeleného světla. Mezi údery protéká krve míň. Blikáním LED diod stokrát za sekundu dokážou Apple Watch vypočítat, kolikrát vám srdce udeří za jednu minutu – tedy váš srdeční tep. Čidlo srdečního tepu měří v rozmezí 30–210 úderů za minutu (BPM). Čidlo srdečního tepu je navíc navrženo tak, aby v případě slabého signálu zvýšilo jas LED diod a zrychlilo frekvenci měření.

Čidlo srdečního tepu dokáže používat i infračervené světlo. Tento režim používají Apple Watch k průběžnému měření vašeho srdečního tepu na pozadí a k zasílání oznámení o zvýšeném tepu. LED diodami vám Apple Watch měří tep během cvičení a používání aplikace Dýchání. Taky pomocí nich vypočítávají průměrný tep za chůze a variabilitu srdečního tepu (HRV).

Měření variability srdečního tepu není dostupné v Číně, Jižní Africe, Malajsii a Turecku.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků

Utáhněte si hodinky, aby vám dobře seděly. Někdy se může stát, že Apple Watch nedokážou ani v ideálních podmínkách přesně měřit srdeční tep úplně u každého. A u malého procenta uživatelů můžou různé faktory způsobovat, že srdeční tep nepůjde měřit vůbec. Existuje ale několik triků, jak svým Apple Watch můžete napomoct k co nejpřesnějšímu a nejkonzistentnějšímu měření. Přečtěte si, co dalšího má vliv na přesnost měření.

Datum zveřejnění: