Oznámení o zdraví srdce na Apple Watch

V aplikaci Tep na Apple Watch si můžete zapnout oznámení o příliš vysoké nebo nízké tepové frekvenci a o nepravidelném srdečním rytmu.

Oznámení o vysoké a nízké tepové frekvenci

Pokud vaše tepová frekvence bude déle setrvávat nad nebo pod zvoleným počtem tepů za minutu (BPM), Apple Watch vás na to můžou upozornit. Tato oznámení jsou k dispozici pouze na Apple Watch Series 1 nebo novějších a pro uživatele starší 13 let.

Oznámení o tepové frekvenci si můžete zapnout při prvním spuštění aplikace Tep na Apple Watch nebo kdykoli jindy na iPhonu:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch.

 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Srdce.

 3. Klepněte na Zrychlená tepová frekvence a vyberte BPM.

 4. Klepněte na Pomalá tepová frekvence a vyberte BPM.

watchos-9-series-7-high-heart-rate-notification

Oznámení o nepravidelném rytmu

Funkce oznámení o nepravidelném rytmu na Apple Watch občas zkontroluje váš tlukot srdce, zda nevykazuje známky nepravidelného rytmu, který by mohl naznačovat fibrilaci síní. Přečtěte si, jak povolit oznámení o nepravidelném rytmu. Oznámení o nepravidelném rytmu jsou v současné době k dispozici jen v některých zemích a oblastech. Můžete si také vyhledat vlastní verzi funkce oznámení nepravidelného rytmu.

Co potřebujete k zapnutí oznámení nepravidelného rytmu

Zapnutí oznámení nepravidelného rytmu

 1. Zkontrolujte, jestli máte aktualizovaný software iPhonu i Apple Watch.

 2. Na iPhonu otevřete aplikaci Zdraví.

 3. Klepněte na panel Prohlížení a přejděte k části Srdce > Oznámení nepravidelného rytmu.

 4. Po zapnutí můžete oznámení nepravidelného rytmu zapnout nebo vypnout v aplikaci Apple Watch na iPhonu: Otevřete aplikaci Apple Watch, klepněte na panel Moje hodinky a přejděte do nabídky Srdce > Nepravidelný rytmus.

ios-16-iphone-13-pro-watch-heart-ecg-settings

Co dělat, když se vám zobrazí upozornění

Když se vám zobrazí oznámeni, znamená to, že funkce oznámení o nepravidelném rytmu ve vašich Apple Watch identifikovala nepravidelný rytmus, který by mohl naznačovat fibrilaci síní, a potvrdila jej několika měřeními.

Pokud vám ještě lékař fibrilaci síní nediagnostikoval, měli byste ho navštívit. Pokud vám lékař diagnostikoval fibrilaci síní, zjistěte, jak můžete sledovat svou historii fibrilace síní na Apple Watch.

Jak oznámení o nepravidelném rytmu fungují

Funkce oznámení o nepravidelném rytmu na Apple Watch občas zkontroluje váš tlukot srdce, zda nevykazuje známky nepravidelného rytmu, který by mohl naznačovat fibrilaci síní. K měření dochází, když se nehýbete, aby byly výsledky přesnější. V závislosti na tom, jak jste aktivní, se může počet měření a intervaly mezi měřeními každý den lišit.

O fibrilaci síní

Fibrilace síní je běžný typ arytmie, kdy srdeční síně tepou nesynchronně se srdečními komorami.

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí trpí fibrilací síní přibližně 2 % lidí pod 65 let a 9 % lidí nad 65 let. Nepravidelnosti v srdečním rytmu jsou s postupujícím věkem častější. Někteří lidé s fibrilací síní nemají žádné příznaky. Jiní mají příznaky jako zrychlený tep, palpitaci, únavu nebo dušnost.

Fibrilace síní je chronické onemocnění, ale doba trvání fibrilace se může měnit. Lidé s fibrilací síní často žijí zdravě a aktivně.  Dobu, po kterou vaše srdce vykazuje fibrilaci síní, je možné zkrátit pravidelnou fyzickou aktivitou, stravou prospěšnou pro srdce, udržováním zdravé hmotnosti a léčbou dalších onemocnění, která by mohla fibrilaci síní zhoršit. Neléčená fibrilace síní může vést k selhání srdce nebo krevním sraženinám, které můžou způsobit mrtvici. Fibrilaci síní je možné regulovat pomocí lékařské péče a léků. Včasná diagnóza a léčba můžou předejít komplikacím.

Co byste měli vědět

 • Pokud je zapnutý režim nízké spotřeby, nezobrazují se oznámení o nízké tepové frekvenci ani o nepravidelném srdečním rytmu. Více o režimu nízké spotřeby.

 • Apple Watch nedokážou rozpoznat infarkt. Pokud začnete pociťovat bolest na hrudi, tlak na prsou, úzkost nebo jiné příznaky, které podle vás můžou upozorňovat na infarkt, okamžitě zavolejte záchrannou službu.

 • Funkce oznámení o nepravidelném rytmu na Apple Watch nehledá známky fibrilace síní neustále.  Nedokáže tedy rozpoznat všechny díly fibrilace síní a může se stát, že ani pacientům s fibrilací síní se oznámení nezobrazí.

 • Pokud se necítíte dobře, měli byste si promluvit s lékařem, i když se vám oznámení nezobrazilo. Příznaky jako zběsilý nebo kolísající tep, bušení srdce, závratě nebo mdloba můžou upozorňovat na vážný srdeční problém.

 • Neměňte léky bez konzultace s lékařem.

 • V některých případech může oznámení značit jinou formu nepravidelného srdečního rytmu než fibrilaci síní.

Další informace

Datum zveřejnění: