Používání Keynote s hodinkami Apple Watch

Prezentaci Keynote můžete ovládat pomocí hodinek Apple Watch.

Než začnete

Co budete potřebovat:

 • Vaše spárované Apple Watch a iPhone.
 • Keynote pro iOS 2.5.3 nebo novější na iPhonu. Otevřete Keynote pro iOS 2.5.3 nebo novější na iPhonu aspoň jednou předtím, než začnete Keynote používat na hodinkách Apple Watch.
 • Keynote na hodinkách Apple Watch. Pomocí aplikace Watch na iPhonu nainstalujte nejnovější verzi Keynote. Chcete-li mít jistotu, že se aplikace nainstalovala, otevřete aplikaci Watch na iPhonu, klepněte na Moje hodinky, dále Keynote a nakonec Zobrazit aplikaci na Apple Watch.

Keynote funguje nejlépe s tímto nastavením Apple Watch:

 1. Na ploše Apple Watch klepněte na aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné a potom na Probudit obrazovku.
 3. Sjeďte dolů a klepněte na Keynote.
 4. Klepněte na Vlastní a potom na Po stisknutí korunky.

Tato nastavení můžete zkontrolovat i z iPhonu:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Klepněte na Obecné, sjeďte dolů a klepněte na Probudit obrazovku.
 3. Sjeďte dolů a klepněte na Keynote.
 4. Klepněte na Vlastní a potom na Po stisknutí korunky.


Ovládání prezentace Keynote z hodinek Apple Watch

Hodinky Apple Watch dokážou ovládat prezentaci na iPhonu, pokud:

 • Váš iPhone je připojený k externímu displeji pomocí adaptéru nebo AirPlay.
 • S Keynote pro iOS na iPhonu nejsou spárovaná žádná zařízení pro prezentaci, jako je třeba Mac nebo iPad.
 • V Keynote pro iOS na iPhonu máte otevřenou nebo spuštěnou prezentaci.

Hodinky Apple Watch můžete taky použít k ovládání prezentací na jiných zařízeních, třeba na Macu, pokud: 

 • Aplikace Keynote pro iOS je otevřená pro obrazovku Ovladače Keynote.
 • K dispozici je zařízení pro prezentaci, například Mac nebo iPad, spárované s Keynote pro iOS na iPhonu, iPhone není připojený k externímu displeji přes adaptér nebo AirPlay a v Keynote pro iOS na iPhonu není otevřená nebo spuštěná prezentace.

Přečtěte si, jak spárovat zařízení pro prezentaci s Keynote pro iOS na iPhonu.

Spuštění prezentace nebo přechod na následující snímek či sestavu

Když je prezentace Keynote připravená, otevřete aplikaci Keynote na hodinkách Apple Watch:

 • Pokud je potřeba prezentaci spustit, zobrazí se tlačítko Přehrát tlačítko Přehrát. Klepněte na tlačítko Přehrát a spusťte prezentaci.
 • Když je prezentace spuštěná, uvidíte tlačítko Další tlačítko Další. Klepněte na tlačítko Další pro přechod na následující snímek nebo sestavu.

Přechod zpět nebo ukončení prezentace

Silně stiskněte obrazovku, pokud chcete zobrazit následující možnosti:

 • Klepněte na tlačítko Zpět tlačítko Zpět, pokud chcete přejít na předchozí snímek nebo resetovat sestavy na současném snímku.
 • Klepněte na tlačítko Konec tlačítko Konec, až budete chtít prezentaci ukončit.

Pokud použijete tlačítko Zpět, na hodinkách Apple Watch budou zobrazena tlačítka Další, dokud Keynote neukončíte nebo dokud hodinky Apple Watch nepřejdou do režimu spánku.

Datum zveřejnění: