Používání Ovladače Keynote v iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Prezentace v Keynotu můžete ovládat z kompatibilního iOS zařízení prostřednictvím Ovladače Keynote.

Kontrola požadavků

Ovladač Keynote je součástí aplikace Keynote pro iOS. Chcete-li použít Ovladač Keynote k ovládání prezentace, budete potřebovat následující:

 • iOS zařízení s Keynotem pro iOS verze 2.1 nebo novějším
 • Mac s Keynotem pro Mac verze 6.1 nebo novější
 • iOS zařízení, které propojíte s přehrávajícím Macem nebo iOS zařízením.

Propojení Ovladače Keynote s Macem

Prezentaci můžete přehrávat z Macu a přitom ji ovládat z iOS zařízení.

 1. Zkontrolujte, že MaciOS zařízení mají zapnutou funkci Wi-Fi.
 2. Na Macu otevřete Keynote.
 3. Na řádku nabídky zvolte Keynote > Předvolby, klikněte na Ovladače a zaškrtněte políčko Povolit.
 4. Na iOS zařízení otevřete aplikaci Keynote a klepněte na panelu nástrojů na ikonu Ovladač Keynote. Pokud ikonu Ovladač Keynote nevidíte, klepněte na Prezentace nebo tlačítko Zpět a pak na tlačítko Ovladač Keynote.
 5. Pokud se k tomuto Ovladači Keynote připojujete poprvé, klepněte na Pokračovat a pak na Přidat zařízení. Pokud se k tomuto ovladači Keynote nepřipojujete poprvé, klepněte na Zařízení a pak na Přidat zařízení.
 6. Na Macu vedle názvu vašeho iOS zařízení klepněte na Spojit.
 7. Zkontrolujte, že se čtyřmístný kód zobrazený na Macu a na iOS zařízení shoduje, a klikněte na Potvrdit.

Až se spojíte s iOS zařízením, přečtěte si, jak používat Ovladač Keynote.

Propojení Ovladače Keynote s jiným iOS zařízením

Prezentaci můžete taky přehrávat na jednom iOS zařízení a ovládat ho z druhého.

 1. Zkontrolujte, že obě iOS zařízení mají zapnutou funkci Wi-Fi.
 2. Na přehrávacím zařízení otevřete prezentaci Keynote.
 3. Klepněte na tlačítko Nástroje na panelu nástrojů, pak na Povolit dálkové ovládání a zapněte volbu Povolit ovladače.
 4. V zařízení, které chcete používat jako dálkový ovladač, otevřete aplikaci Keynote.
 5. Klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Ovladač Keynote. Pokud ikonu Ovladač Keynote nevidíte, klepněte na Prezentace nebo tlačítko Zpět a pak na tlačítko Ovladač Keynote.
 6. Pokud se k tomuto Ovladači Keynote připojujete poprvé, klepněte na Pokračovat a pak na Přidat zařízení. Pokud se k tomuto ovladači Keynote nepřipojujete poprvé, klepněte na Zařízení a pak na Přidat zařízení.
 7. Na přehrávacím zařízení klepněte vedle vzdáleného zařízení na Spojit.
 8. Zkontrolujte, že se čtyřmístný kód zobrazený na obou iOS zařízeních shoduje, a klepněte na Potvrdit.

Až obě iOS zařízení propojíte, přečtěte si, jak používat Ovladač Keynote.

Používání Ovladače Keynote

Po spojení Ovladače Keynote s Macem nebo iOS zařízením můžete svou prezentaci ovládat podle následujících pokynů.

 1. Zapněte Wi-Fi na Macu i na iOS zařízení.* 
 2. Otevřete na Macu nebo iOS zařízení prezentaci Keynote. 
 3. Na zařízení v roli Ovladače Keynote otevřete aplikaci Keynote a klepněte na Ovladač Keynote. Pokud ikonu Ovladač Keynote nevidíte, klepněte na Prezentace nebo tlačítko Zpět a pak na Ovladač Keynote
 4. Klepněte na Přehrát a pak zvolte, co chcete dělat:
  • Chcete-li použít jiné rozvržení, klepněte na tlačítko Rozvržení a zvolte požadovanou možnost. 
  • Pro přechod na další nebo předchozí snímek přejeďte prstem přes displej doleva nebo doprava.
  • Chcete-li během prezentace zvýraznit část snímku nebo ukázat na nějaké místo, klepněte na tlačítko Zvýraznovač a zvolte možnost. Zvýrazňovač zavřete klepnutím na .
  • Prezentaci ukončíte klepnutím na  nebo přejetím dvěma prsty směrem dolů.

Další informace

* Pokud zařízení neudrží spojení, ručně připojte Mac i iOS zařízení ke stejné Wi-Fi síti. Pokud není Wi-Fi síť k dispozici, použijte Bluetooth. Bluetooth na iOS zařízení zapnete v aplikaci Nastavení – klepněte na Bluetooth a zapněte přepínač Bluetooth. Bluetooth na Macu zapnete v Předvolbách systému – klikněte na Bluetooth a pak na Zapnout Bluetooth.

Datum zveřejnění: