Připojení hodinek Apple Watch k novému iPhonu

Když si pořídíte nový iPhone, své Apple Watch můžete přepojit ze starého iPhonu k novému. 

K přepojení budete potřebovat následující

Pokud svůj starý iPhone nemáte, budete muset použít jiný postup. Zvolte jednu z níže uvedených možností. 

Pokud svůj starý iPhone máte

Tímhle postupem své Apple Watch před spárováním s novým iPhonem zazálohujte. 

Aktualizace starého iPhonu

Před připojením Apple Watch k novému iPhonu svůj starý iPhone aktualizujteaktualizujte taky Apple Watch. Dokončení aktualizace může trvat pár minut nebo až hodinu. Může být vhodné nechat aktualizaci proběhnout přes noc nebo ji nechat na dobu, kdy budete mít čas. Obě zařízení musí být nabitá.

Aplikace Apple Watch zobrazující jednu dostupnou aktualizaci softwaru.

 

Zkontrolujte nastavení aplikací Zdraví a Aktivita

Pokud k zálohování používáte iCloud, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a ujistěte se, že je aplikace Zdraví zapnutá.

Pokud k zálohování používáte iTunes, musíte zálohu zašifrovat, aby mohla obsahovat i data aplikací Zdraví a Aktivita.

iCloud neukládá vaše data o sdílení aktivit.

Nastavení iCloudu na iPhonu X.

Zazálohujte svůj starý iPhone

Tímhle postupem zazálohujte svůj starý iPhone na iCloud nebo do iTunes. Spolu s iPhonem se zálohují i Apple Watch. Podívejte se, co všechno se zálohuje

 

Nastavte nový iPhone

Nastavte svůj nový iPhone. Až se zobrazí dotaz, jestli máte zálohu v iCloudu nebo v iTunes, zvolte nejnovější zálohu, ze které obnovíte data ze starého zařízení do nového. Zkontrolujte, jestli máte iPhoneApple Watch aktualizované, jinak zálohu v seznamu možná neuvidíte. 

Pokud se vás iPhone zeptá, jestli chcete používat své Apple Watch, klepněte na Pokračovat. Pokud se vám takový dotaz nezobrazí, můžete Apple Watch v dalším kroku nastavit ručně. Nechte si poradit, když se vás iPhone nezeptá, jestli chcete používat své Apple Watch.

Volba Aplikace a data na iPhonu X.

Na novém iPhonu otevřete aplikaci Watch

Dejte Apple Watch a iPhone blízko k sobě. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch.

Pokud vás iPhone vyzve k potvrzení, jestli chcete používat své hodinky, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Pokud vás iPhone vyzve k zahájení párování, zrušte spárování Apple Watch, abyste je mohli nastavit

Po nastavení můžete začít Apple Watch používat s novým iPhonem. 

 

Další pomoc

Vyhledejte dole postup pro vaši otázku. 

Pokud svůj starý iPhone nemáte nebo jste ho vymazali

Vaše Apple Watch můžou být pořád ještě spárované se starým iPhonem. Spárování zrušíte následujícím postupem:

 1. Smažte své Apple Watch.
 2. Nastavte svůj nový iPhone a přihlaste se k iCloudu. Pokud ho už máte nastavený a přihlášený, tento krok přeskočte.
 3. Na novém iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch a spárujte hodinky s novým iPhonem.
 4. Zkuste provést obnovení ze zálohy. Zkontrolujte, jestli máte iPhoneApple Watch aktualizované, jinak zálohu v seznamu možná neuvidíte. Přijdete tak o data aplikací Aktivita a Cvičení a o některá nastavení hodinek, změněná od posledního zálohování. Pokud používáte iCloud a máte iOS 11 nebo novější, data aplikací Zdraví a Aktivita se ukládají na iCloudu a automaticky synchronizují mezi všemi zařízeními, na kterých jste přihlášeni stejným Apple ID.
  • Když budete vyzváni k obnovení hodinek ze zálohy, vyberte nejnovější zálohu. 
  • Pokud zálohu nemáte, budete si muset Apple Watch nastavit jako nové. 
 5. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 6. Teď už můžete Apple Watch začít používat s novým iPhonem. Může trvat až několik dní, než se vám objeví všechna vaše data z iCloudu.

iCloud neukládá vaše data o sdílení aktivit.

Když máte svůj starý iPhone a ještě jste ho nevymazali

Zrušte spárování Apple Watch se starým iPhonem. Pak zvolte jednu z těchto možností podle toho, kdy jste nastavili nový iPhone:

 • Pokud jste právě obnovili nový iPhone z nedávné zálohy, spárujte svá zařízení. Zkontrolujte, jestli máte iPhoneApple Watch aktualizované, jinak zálohu v seznamu možná neuvidíte. Až se zobrazí výzva, obnovte hodinky ze zálohy. Můžou se ztratit nedávná data z aplikací Aktivita, Cvičení nebo některá nastavení, podle toho, jak stará záloha je.
 • Pokud je vaše záloha iPhonu několik dnů nebo týdnů stará a chcete zachovat co možná nejvíc obsahu, vymažte nový iPhone. Pak přeneste obsah starého iPhonu do nového. Můžou se tak ztratit některá data z nového iPhonu. Nezapomeňte Apple Watch s novým iPhonem znova spárovat.  

Když se vás iPhone při nastavování nezeptá, jestli chcete používat své Apple Watch

Zrušte spárování Apple Watch a starého iPhonu a pak je spárujte s novým iPhonem. Po výzvě obnovte Apple Watch ze zálohy. Zkontrolujte, jestli máte iPhoneApple Watch aktualizované, jinak zálohu v seznamu možná neuvidíte. 

Co když jste obsah do nového iPhonu přenesli pomocí iTunes, ale chybí vám data aplikací Zdraví a Aktivita?

Pokud data aplikace Zdraví na svém starém iPhonu synchronizujete na iCloud, automaticky se vám zaktualizují do nového iPhonu, až bude připojený k Wi-Fi a přihlášený k iCloudu. Na starém i novém iPhonu přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a ujistěte se, že je aplikace Zdraví zapnutá.

Pokud iCloud nepoužíváte, můžete zkusit provést obnovení ze zálohy starého iPhonu v iTunes. Pokud ještě máte starý iPhone a nevymazali jste ho, vytvořte na něm novou zálohu na iCloudu nebo šifrovanou zálohu v iTunes. Potom vymažte nový iPhone a obnovte ho z nové zálohy. Nezapomeňte Apple Watch s novým iPhonem znova spárovat. Pokud k zálohování používáte iTunes, nezapomeňte zálohy šifrovat.

Pokud nemáte starý iPhone nebo pokud ho nemůžete zazálohovat, nebude možné data aplikací zdraví a Aktivita obnovit.

Datum zveřejnění: