Streamování videa a zrcadlení obrazovky zařízení přes AirPlay do Apple TV

Pomocí AirPlay můžete zobrazit jakýkoli obsah ze zařízení přímo na Apple TV. Stramujte video. Sdílejte fotky. Nebo zrcadlete obrazovku svého zařízení – s AirPlay to všechno zvládnete.

Streamování videa přes AirPlay z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete aplikaci, se kterou chcete používat AirPlay.
 2. Klepněte na . V některých aplikacích, třeba ve Fotkách, klepněte na  a potom na AirPlay.
 3. Vyberte svoji Apple TV. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte, jestli je připojená ke stejné Wi-Fi síti jako vaše iOS zařízení. Potřebujete nápovědu?

Streamování zastavíte tak, že v aplikaci, ze které streamujete, klepnete na  a potom v seznamu klepnete na svůj iPhone, iPad nebo iPod touch.

Streamování videa přes AirPlay z Macu

 1. Na Macu otevřete aplikaci, ze které chcete streamovat video.
 2. V ovládání přehrávání videa klikněte na .
 3. Vyberte svoji Apple TV. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte, jestli je připojená ke stejné Wi-Fi síti jako váš Mac. Potřebujete nápovědu?

Streamování videa zastavíte tak, že v ovládání přehrávání videa kliknete na  a potom vyberete Vypnout AirPlay.

Zrcadlení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí zrcadlení můžete zobrazit celou obrazovku iOS zařízení na Apple TV.

 1. Na iOS zařízení otevřete Ovládací centrum a klepněte na  Zrcadlení obrazovky.
 2. V seznamu vyberte svoji Apple TV. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte, jestli je připojená ke stejné Wi-Fi síti jako vaše iOS zařízení. Potřebujete nápovědu?
 3. Pokud se na televizní obrazovce objeví kód AirPlay, zadejte ho na iOS zařízení.

Televize použije stejnou orientaci obrazovky a poměr stran jako iOS zařízení. Pokud chcete zrcadlenou obrazovkou iOS zařízení vyplnit celou televizi, změňte na televizi nastavení poměru stran nebo zvětšení.

Zrcadlení iOS zařízení ukončíte tím, že otevřete Ovládací centrum a klepnete na Zrcadlení obrazovky a potom na Ukončit zrcadlení. Taky můžete stisknout tlačítko Menu na dálkovém ovládání Apple TV.

Zrcadlení nebo rozšíření obrazovky Macu

Na Apple TV můžete zrcadlit celou obrazovku Macu. Nebo ji taky můžete použít jako samostatný monitor.

 1. Na Macu klikněte v řádku nabídek v horní části obrazovky na .
 2. Vyberte svoji Apple TV. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte, jestli je připojená ke stejné Wi-Fi síti jako váš Mac. Potřebujete nápovědu?
 3. Pokud se na televizní obrazovce objeví kód AirPlay, zadejte ho na Macu.

Pokud chcete změnit velikost plochy zrcadlené na televizi, klikněte na řádku nabídek na . Když vyberete Zrcadlit vestavěný monitor, bude velikost stejná jako velikost plochy. Když vyberete Zrcadlit Apple TV, bude velikost odpovídat televizi.

AirPlay taky umožňuje používat televizi jako samostatný monitor Macu. Stačí na řádku nabídek kliknout na  a pak vybrat Použít jako samostatný monitor.

Pokud chcete zrcadlení vypnout nebo už televizi nechcete používat jako samostatný monitor, klikněte na řádku nabídek na  a potom vyberte Vypnout AirPlay. Taky můžete stisknout tlačítko Menu na dálkovém ovládání Apple TV.

Přečtěte si další informace o zrcadlení nebo rozšíření obrazovky Macu.

Datum zveřejnění: