Jak přes AirPlay streamovat video nebo zrcadlit obrazovku zařízení

Pomocí AirPlay můžete streamovat nebo sdílet obsah ze zařízení Apple do Apple TV nebo chytrých televizí podporujících AirPlay 2. Streamujte video. Podělte se o své fotky. Nebo zrcadlete obrazovku svého zařízení.


Streamování videa přes AirPlay z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Připojte iOS zařízení ke stejné Wi-Fi jako Apple TV nebo chytrou televizi podporující AirPlay 2.
 2. Najděte video, které chcete streamovat přes AirPlay.
 3. Klepněte na . V některých aplikacích jiných vývojářů možná budete muset napřed klepnout na jinou ikonu.* V aplikaci Fotky klepněte na  a pak na .
 4. Vyberte svou Apple TV nebo chytrou televizi podporující AirPlay 2. Potřebujete pomoc?

Streamování zastavíte tak, že v aplikaci, ze které streamujete, klepnete na  a potom v seznamu klepnete na svůj iPhone, iPad nebo iPod touch.

*Některé aplikace pro iOS na přehrávání videí nemusí AirPlay podporovat. Pokud vám přehrávací aplikace s AirPlay nefunguje, podívejte se v App Storu, jestli je aplikace dostupná i pro Apple TV.

Když se video automaticky streamuje do AirPlay zařízení

Pokud Apple TV nebo chytrou televizi podporující AirPlay 2 používáte často, vaše iOS zařízení do ní možná začne streamovat video přes AirPlay automaticky. Když po otevření videoaplikace uvidíte v levém horním rohu ikonu , znamená to, že už je zařízení AirPlay vybrané.

Jestli chcete AirPlay používat s jiným zařízením, klepněte na  a potom klepněte na jiné zařízení. Anebo klepnutím na „iPhone“ zrušte streamování přes AirPlay.

Streamování videa přes AirPlay z Macu

 1. Připojte Mac ke stejné Wi-Fi jako Apple TV nebo chytrou televizi podporující AirPlay 2. 
 2. Na Macu otevřete aplikaci nebo webovou stránku, ze které chcete streamovat video.
 3. V ovládání přehrávání videa klikněte na .
 4. Vyberte svou Apple TV nebo chytrou televizi. Potřebujete pomoc?

Streamování videa zastavíte tak, že v ovládání přehrávání videa kliknete na  a potom vyberete Vypnout AirPlay.

Zrcadlení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí zrcadlení můžete zobrazit celou obrazovku iOS zařízení na Apple TV nebo chytré televizi podporující AirPlay 2.

 1. Připojte iOS zařízení ke stejné Wi-Fi jako Apple TV nebo chytrou televizi podporující AirPlay 2.
 2. Otevřete Ovládací centrum:
  • Na iPhonu X a novějším nebo iPadu s iOS 12 a novějším přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky.
  • Na iPhonu 8 a starším nebo v iOS 11 a starším přejeďte prstem od dolního okraje kterékoli obrazovky nahoru. 
 3. Klepněte na  Zrcadlení obrazovky.
 4. V seznamu vyberte svou Apple TV nebo chytrou televizi podporující AirPlay 2. Potřebujete pomoc?
 5. Pokud se na televizní obrazovce objeví kód AirPlay, zadejte ho na iOS zařízení.

Televize použije stejnou orientaci obrazovky a poměr stran jako iOS zařízení. Pokud chcete zrcadlenou obrazovkou iOS zařízení vyplnit celou televizi, změňte na televizi nastavení poměru stran nebo zvětšení.

Zrcadlení iOS zařízení ukončíte tím, že otevřete Ovládací centrum a klepnete na Zrcadlení obrazovky a potom na Ukončit zrcadlení. Taky můžete stisknout tlačítko Menu na ovladači Apple TV Remote.

Zrcadlení nebo rozšíření obrazovky Macu

Na Apple TV nebo chytré televizi podporující AirPlay 2 můžete zrcadlit celou obrazovku Macu. Nebo ji taky můžete použít jako samostatný displej.

 1. Připojte Mac ke stejné Wi-Fi jako Apple TV nebo chytrou televizi podporující AirPlay 2. 
 2. Na Macu klikněte v řádku nabídek v horní části obrazovky na . Pokud ikonu  nevidíte, přejděte do nabídky Apple  > Předvolby systému > Monitory a zapněte volbu „Zobrazit volby zrcadlení v řádku nabídek (jsou‑li k dispozici)“.
 3. Vyberte svou Apple TV nebo chytrou televizi podporující AirPlay 2. Potřebujete pomoc?
 4. Pokud se na televizní obrazovce objeví kód AirPlay, zadejte ho na Macu.

Změna nastavení nebo ukončení zrcadlení

Pokud chcete změnit velikost plochy zrcadlené na televizi, klikněte na řádku nabídek na . Když vyberete Zrcadlit vestavěný monitor, bude velikost stejná jako velikost plochy. Když vyberete Zrcadlit Apple TV, bude velikost odpovídat televizi.

AirPlay taky umožňuje používat televizi jako samostatný monitor Macu. Stačí na řádku nabídek kliknout na  a pak vybrat Použít jako samostatný monitor.

Pokud chcete zrcadlení vypnout nebo už televizi nechcete používat jako samostatný monitor, klikněte na řádku nabídek na  a potom vyberte Vypnout AirPlay. Taky můžete stisknout tlačítko Menu na ovladači Apple TV Remote.

Přečtěte si víc o zrcadlení nebo rozšíření obrazovky Macu.

Využívejte AirPlay naplno

Datum zveřejnění: