Používání aplikace Cvičení na Apple Watch

Nechejte se při cvičení informovat o tom, jak si vedete a jestli už jste dosáhli cíle.

Zahájení cvičení

 1. Otevřete aplikaci Cvičení. 
 2. Vyberte cvičení, které nejvíc odpovídá tomu, co děláte. Víc o jednotlivých cvičeních
 3. Cíl nastavíte tak, že vedle cvičení, které chcete spustit, klepnete na ikonu Více ikona tří teček. Můžete si taky nastavit nebo spustit vlastní cvičení. Jestli chcete nastavování cíle přeskočit, klepněte na cvičení. 
  Volba kombinovaného cvičení v aplikaci Cvičení na Apple Watch.
 4. Nechte proběhnout třísekundový odpočet. Klepnutím na obrazovku odpočet přeskočíte.
 5. Cvičte. Pokud chcete přidat jiný typ cvičení, aniž byste ukončili cvičení stávající, otevřete aplikaci Cvičení, přejeďte prstem doprava a klepněte na tlačítko Nové ikona plus.

Siri může cvičení zahájit za vás. Řekněte něco jako „Jdeme na pětikilometrovou procházku.“

Na Apple Watch Ultra můžete cvičení nastavit a zahájit tlačítkem Akce. Přečtěte si, jak používat tlačítko Akce na Apple Watch Ultra.

Zapomněli jste cvičení spustit? Apple Watch dokážou automaticky rozpoznat, že jste začali cvičit.

Ukončení, pozastavení nebo zamčení cvičení

Možnosti zamčení, zahájení nového, ukončení a pozastavení cvičení při běhu v hale na Apple Watch.

 • Cvičení ukončíte tak, že přejedete prstem doprava a klepnete na tlačítko Ukončit tlačítko X.
 • Cvičení pozastavíte tak, že přejedete prstem doprava a klepnete na tlačítko Pozastavit tlačítko Pozastavit. Anebo stiskněte korunku Digital Crown spolu s bočním tlačítkem. Dalším stisknutím obou tlačítek cvičení zase spustíte.
 • Pokud chcete obrazovku zamknout, abyste předešli nechtěným klepnutím, přejeďte prstem doprava a klepněte na tlačítko Zamknout . Obrazovku odemknete podržením korunky Digital Crown. Přečtěte si, jak pozastavit nebo ukončit plavání

Zapomněli jste cvičení ukončit? Přečtěte si, jak můžou Apple Watch automaticky rozpoznat, že už jste docvičili.

Sledování postupu

Postup při běhu.

Postup můžete během cvičení sledovat jednoduše tím, že zvednete zápěstí. Otočením korunkou Digital Crown pak přepnete na jiné zobrazení cvičení. V závislosti na typu cvičení to může zahrnovat například následující zobrazení cvičení:

 • Zóny tepové frekvence
 • Výkon při běhu
 • Segmenty
 • Mezičasy
 • Převýšení
 • Kroužky Aktivity

Při chůzi nebo běhu poklepou Apple Watch každý kilometr (nebo míli) na zápěstí a na obrazovce ukážou aktuální údaje. Při jízdě na kole poklepou Apple Watch na zápěstí každých pět kilometrů (nebo mil).

Přizpůsobení cvičení

Většinu cvičení můžete doplnit o strukturované intervaly.

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Cvičení.
 2. Vedle cvičení, které chcete spustit, klepněte na tlačítko Více ikona tří teček.
 3. Sjeďte dolů a klepněte na Vytvořit cvičení, potom klepněte na Vlastní.
 4. Klepněte na Rozcvičení a nastavte Typ cíle nebo vyberte Přeskočit.
 5. Klepněte na Přidat, potom klepněte na Cvičení nebo Zotavení a vyberte Typ cíle.
 6. Klepněte na Vychladnutí a nastavte Typ cíle nebo vyberte Přeskočit.
 7. Zadejte vlastní název cvičení.
 8. Klepněte na Vytvořit cvičení.

Vaše vlastní cvičení se zobrazí jako dostupná možnost cíle pro vybrané cvičení.

Změna ukazatelů jednotlivých cvičení

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Cvičení.
 2. Vedle cvičení, které chcete spustit, klepněte na tlačítko Více ikona tří teček.
 3. Vedle cíle klepněte na tlačítko Upravit .
 4. Klepněte na Zobrazení cvičení a potom na Upravit zobrazení.
 5. Klepnutím na Zahrnout přidáte do zobrazení cvičení ukazatel. Můžete taky klepnout na tlačítko Upravit vedle ukazatele a potom vybrat ukazatel, který chcete upravit.

V závislosti na typu cvičení můžete zahrnout například následující ukazatele:

 • Tepová frekvence
 • Napájení
 • Segmenty
 • Mezičasy
 • Převýšení
 • Tempo
 • Kadence
 • Vzdálenost
 • Délka
 • Vertikální oscilace
 • Délka kroku při běhu
 • Doba kontaktu se zemí

Jejich pořadí můžete změnit tak, že klepnete na Změnit pořadí a podržíte tlačítko pro změnu pořadí ikona tří čar.

Nastavení jednotek spálené energie a vzdálenosti

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Cvičení a potom na Měrné jednotky.
 3. Vyberte příslušnou měrnou jednotku:
  • U jednotek energie zvolte kalorie, kilokalorie nebo kilojouly.
  • U jednotek délky bazénu zvolte yardy nebo metry. 
  • U jízdy na kole, chůze nebo běhu zvolte míle nebo kilometry.

Zaznačování úseků při cvičení

Pomocí úseků si můžete zaznačovat různé části trati. Například při cvičení Běh venku si takhle můžete označit každé uběhnuté kolo nebo úsek. A třeba při 30minutovém cvičení Jízda v hale si můžete trénink rozdělit na tři 10minutové úseky. Uděláte to takhle:

 1. Během cvičení dvakrát klepněte na obrazovku.
 2. Počkejte, než se zobrazí přehled úseku. 
  První úsek za 9 minut a 3 sekundy

Zobrazení všech úseků po cvičení:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Kondice.  
 2. Vedle Cvičení klepněte na Zobrazit další.  
 3. Klepnutím vyberte cvičení a sjeďte dolů. 

Při plavání se nedají zaznačovat úseky, protože obrazovka se zamkne. Ale cvičení Plavání v bazénu automaticky počítá každou uplavanou délku, když na konci bazénu zůstanete aspoň 10 sekund v klidu. Tyto údaje pak najdete na iPhonu v aplikaci Kondice v části Automatické sady.

Přidání cvičení

Do aplikace Cvičení můžete přidat další typy cvičení z široké nabídky.

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Cvičení.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Přidat cvičení.
 3. Klepněte na požadované cvičení.

Pokud své cvičení v nabídce nevidíte, zvolte Jiné.

Přečtěte si, jak získat přesná měření pomocí Apple Watch, abyste ze svých cvičení získali maximální výsledky.

Připomenutí začátku cvičení

 

Když se Apple Watch s watchOS 5 nebo novějším zdá, že jste začali cvičit, poklepou vám na zápěstí a zeptají se. Klepnutím na jednu z možností v oznámení můžete cvičení zaznamenat, změnit jeho typ, ztlumit podobná oznámení na zbytek dne nebo oznámení jen zavřít. Je jedno, kdy přesně na oznámení klepnete – započítá se vám celé cvičení od začátku.

Jak dlouho hodinkám trvá rozpoznání cvičení, závisí na jeho typu. Ke cvičení, na která vás hodinky můžou upozornit, patří: 

 • Chůze v hale
 • Chůze venku
 • Běh v hale
 • Běh venku
 • Jízda venku
 • Eliptical
 • Veslování
 • Plavání v bazénu
 • Plavání na otevřené vodě

 

Tuto funkci zapnete nebo vypnete tak, že na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení, klepnete na Cvičení a nastavíte volbu Připomínka zahájení cvičení. 

Připomenutí konce cvičení

Když se Apple Watch s watchOS 5 nebo novějším zdá, že už jste s cvičením skončili, poklepou vám na zápěstí a zeptají se. Klepnutím na oznámení cvičení pozastavíte nebo ukončíte, případně můžete oznámení zavřít a pokračovat ve cvičení. Když na oznámení nezareagujete ani ho nezavřete, bude vaše cvičení pokračovat, dokud ho sami nepozastavíte nebo neukončíte.

Jak dlouho hodinkám trvá rozpoznání konce cvičení, závisí na jeho typu.

Tuto funkci zapnete nebo vypnete tak, že na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení, klepnete na Cvičení a nastavíte volbu Připomínka ukončení cvičení.

Zapnutí režimu soustředění

Pokud nastavíte Soustředění na cvičení, můžou se vám po zahájení cvičení na Apple Watch automaticky ztlumit vyzvánění a upozornění.

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Soustředění a pak na Kondice.
 3. Zapněte volbu Při zahájení cvičení.

Po skončení cvičení se vyzvánění a upozornění opět povolí.

Šetření baterie při cvičení

Výdrž baterie při dlouhých vycházkách a bězích můžete prodloužit pomocí režimu nízké spotřeby. Apple Watch budou pořád sledovat aktivní kalorie, vzdálenost, tempo a uplynulý čas.

Zapnutí nebo vypnutí režimu nízké spotřeby: 

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Cvičení.
 3. Zapněte nebo vypněte režim nízké spotřeby. 

Zobrazení historie Aktivity, historie cvičení a vašich ocenění

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Kondice.
 2. Klepněte na pokroky v Aktivitě.
 3. Klepněte v pravém horním rohu na ikonu kalendáře a podívejte se na historii Aktivity.
  Historie cvičení v červenci 2022.

Pokud se chcete podívat na historii cvičení nebo vaše ocenění, klepněte na panel Souhrn a pak vedle Cvičení nebo Ocenění na Zobrazit více. Další podrobnosti zobrazíte po klepnutí na položku.

Aplikace Cvičení sdílí informace s aplikací Aktivita na Apple Watch, takže se vám cvičení započítávají do cílů aktivity. Všechna data se automaticky ukládají do aplikace Zdraví, kde je s vaším svolením můžou používat aplikace od nezávislých vývojářů. 

Co dalšího můžete s cvičeními dělat

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: