Instalace vlastních podnikových aplikací v systému iOS

Přečtěte si, jak provést instalaci a zřídit důvěryhodnost vlastních aplikací vytvořených vaší organizací.

 Tento článek je určen pro správce systému ve školách, firmách nebo jiných organizacích.

Vaše organizace může k vytvoření a distribuci proprietárních interních iOS aplikací použít Apple Developer Enterprise Program. Než budete moci tyto aplikace otevřít, bude třeba pro ně zřídit důvěryhodnost.

Když aplikaci instalujete prostřednictvím řešení MDM (Mobile Device Management), je automaticky důvěryhodná. Když instalujete aplikaci ručně, musíte ručně zřídit i důvěryhodnost.

Apple doporučuje k distribuci aplikací používat řešení MDM. Tato metoda je bezpečná a nevyžaduje zásah uživatele. Vlastní aplikace můžete instalovat taky z bezpečného webu provozovaného vaší organizací. Pokud neinstalujete vlastní aplikace vaší organizace, stahujete a instalujte aplikace jen z Apple App Storu. Je to ten nejlepší způsob, jak ochránit váš iPhone, iPad nebo iPod touch.

Ruční instalace a zřízení důvěryhodnosti podnikových aplikací

Když poprvé otevřete ručně nainstalovanou podnikovou aplikaci, zobrazí se upozornění, že vaše zařízení nedůvěřuje jejímu vývojáři. Tuto zprávu můžete zavřít, ale aplikace stále nepůjde otevřít.

Po zavření zprávy můžete zřídit důvěryhodnost daného vývojáře. Klepněte na Nastavení > Obecné > Profily nebo Profily a správa zařízení. Pod nadpisem Podnikové aplikace uvidíte profil vývojáře.

Klepnutím na název profilu vývojáře pod nadpisem Podnikové aplikace můžete zřídit důvěryhodnost tohoto vývojáře.

Zobrazí se výzva k potvrzení vaší volby. Až zřídíte důvěryhodnost profilu, budete moct ručně instalovat aplikace tohoto vývojáře a hned je otevírat. Vývojáři důvěra zůstane, dokud klepnutím na tlačítko Smazat aplikaci neodstraníte všechny jeho aplikace.

Při zřizování důvěry musíte být připojeni k internetu, aby bylo možné ověřit certifikát vývojáře. Pokud se nacházíte za firewallem, zajistěte, aby umožňoval připojení k webu https://ppq.apple.com. Pokud při zřizování důvěry nebudete připojení k internetu, zařízení místo toho zobrazí „Neověřeno“. Před spuštěním aplikace se budete muset připojit k internetu a klepnout na tlačítko Ověřit aplikaci.

Po prvním ověření aplikace musí iPhone, iPad nebo iPod touch pravidelně ověřovat certifikát vývojáře, aby se důvěryhodnost udržela. Pokud není možné certifikát znovu ověřit, může se zobrazit zpráva, že ověření brzy vyprší. Pro udržení důvěry je třeba připojit zařízení k internetu a klepnout na tlačítko Ověřit aplikaci nebo danou aplikaci spustit.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: