Co když zálohování Time Machine trvá déle než obvykle

Provedení zálohy Time Machine může trvat déle, jestliže se změnilo hodně souborů nebo došlo k přerušení předchozího zálohování.

V nabídce Time Machine se můžete podívat na průběh zálohování. V průběhu zálohování přes Time Machine se zobrazuje zpráva „Zálohování“ spolu s ukazatelem postupu:

Pokud ale v nabídce Time Machine vidíte chybovou zprávu nebo pokud zálohování vůbec nefunguje, přečtěte si článek Co když vám nejde zálohovat nebo obnovit Mac přes Time Machine.

Pokud zálohování Time Machine funguje, ale trvá déle než obvykle, překontrolujte tyto věci:

Vaše první záloha

Vytvoření první zálohy Macu pomocí Time Machine může trvat docela dlouho. Time Machine totiž při prvním zálohování kopíruje z Macu většinu dat. Zatímco ale Time Machine na pozadí zálohuje data, můžete Mac dál normálně používat. 

Až bude první záloha hotová, bude Time Machine na pozadí zálohovat jen ty soubory, které se od poslední zálohy změnily. To znamená, že další zálohy už bývají rychlejší.

Když chcete zálohování pozastavit a dokončit ho až později, vyberte v nabídce Time Machine možnost Přeskočit tuto zálohu. Time Machine se automaticky pokusí provést zálohu později. Když chcete spustit zálohu ručně, vyberte v nabídce volbu Zálohovat. 

Zálohování rozsáhlých změn

Některé zálohy můžou trvat déle než jiné kvůli tomu, že jste od poslední zálohy změnili spoustu souborů nebo jste provedli změny ve velkých souborech. V takovém případě se v nabídce Time Machine může delší dobu zobrazovat zpráva „Příprava“. Příklad:

  • Time Machine nemůže zálohovat soubory, když váš zálohovací disk není k dispozici (například když jste zrovna na cestách nebo je zálohovací disk odpojený či vypnutý). Jestliže budete Mac používat několik dní bez přístupu k zálohovacímu disku, je dost možné, že jakmile bude disk opět k dispozici, potrvá příští zálohování déle.
  • Pokud na počítači používáte virtualizační software, jako jsou aplikace Parallels nebo VMWare, takový software může vytvořit velký obraz disku nebo jiný soubor pro ukládání dat souvisejících s jinými operačními systémy. Time Machine se možná bude snažit zálohovat takový obraz celý, přestože jste v něm třeba změnili jen pár souborů. Nejlepších výsledků dosáhnete, když si software aktualizujete na nejnovější verzi a potom se na výrobcově webu podpory informujete, jak s těmito aplikacemi používat Time Machine. Jestli chcete, aby zálohování Time Machine tyto soubory vynechávalo, můžete je vyjmout ze zálohy.
  • Pokud jste si nedávno nainstalovali nový software nebo upgradovali macOS, možná bude příští záloha trvat déle. Jakmile ale Time Machine nový software zálohuje, měly by zálohy být zase rychlejší. 
  • Pokud jste předchozí zálohu zrušili nebo pokud byla nečekaně přerušena, může příští zálohování přes Time Machine trvat delší dobu. Stává se to například, když Mac vypnete nesprávně nebo když disk nevysunete ještě před tím, než ho odpojíte od počítače.

Rychlost sítě

Pokud zálohujete přes Wi-Fi síť, přesvědčte se, že je váš Wi-Fi přístupový bod nebo směrovač poblíž. Wi-Fi spojení se totiž může zpomalit, když je Mac příliš daleko od směrovače. Pro dobrou představu o tom, jak silný máte bezdrátový signál, se stačí podívat na nabídku Wi-Fi. Pokud je to potřeba, zkontrolujte, jestli nedochází k problémům s Wi-Fi.

Antivirový software

Pokud na Macu používáte antivirový software, přesvědčte se, že je aktuální. Jestli se vám zdá, že kvůli němu vznikají problémy se zálohováním, zkuste svůj zálohovací disk vyjmout z antivirové ochrany. Další informace najdete v dokumentaci k vašemu antivirovému softwaru, případně kontaktujte jeho výrobce.

Kontrola disků

Zálohování může být pomalejší i kvůli tomu, že je problém s některým se zálohovaných disků nebo se záložním diskem. 

Pokud používáte základnu AirPort Time Capsule, můžete ji nechat zkontrolovat svůj vestavěný disk.

  1. Odpojte základnu AirPort Time Capsule od elektřiny.
  2. Počkejte deset vteřin a potom základnu AirPort Time Capsule znovu zapojte.

    Když pracuje vestavěný disk na základně Time Capsule, kontrolka na základně svítí zeleně. Pokud se objeví problém, začne oranžově blikat. Další informace o problému zjistíte tak, že otevřete Nastavení AirPortu a připojíte se k základně Time Capsule. Pokud se vám problém nedaří vyřešit, možná bude potřeba smazat disk přes utilitu AirPort, až vytvoříte další zálohu pomocí Time Machine a jiného disku. Pokud vám disk nejde vymazat, nejspíš bude nutné zanést základnu Time Capsule do servisu.

Co se týká ostatních disků, otevřete předvolby Time Machine, vypněte Time Machine a potom použijte utilitu Disk k ověření startovacího disku, externích záložních disků a všech ostatních disků, které zálohujete. Až disky ověříte a přesvědčíte se, že jsou v pořádku, případně až je opravíte, můžete Time Machine zase zapnout. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: