Kontaktování jiného výrobce

Přečtěte si, kde získat pomoc s produkty od jiných výrobců než Apple.

Kontaktování jiného výrobce nebo vývojáře

Koho máte kontaktovat, závisí na tom, kde jste produkt koupili:

  • Aplikace nakoupené přes App Store: najděte kontaktní informace na stránce informací o aplikaci
  • Produkty jiných výrobců, které jste koupili od společnosti Apple: Kontaktujte přímo výrobce nebo podporu Apple.
  • Produkty jiných výrobců, které jste koupili u jiné společnosti: Kontaktujte přímo výrobce nebo prodejce.

Kontaktní údaje společnosti najdete nejlépe na internetu. 

Vyhledání výrobků jiných výrobců

Kde najdete produkty jiných výrobců, třeba software nebo doplňky:

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: