Jak zjistit číslo verze systému macOS na Macu

Na obrazovce O tomto Macu je uvedená verze a sestava operačního systému Macu.

Je operační systém vašeho Macu aktuální? Splňuje systémové požadavky aplikace nebo zařízení, které chcete s Macem používat? Které verze macOS jsou dřívější nebo pozdější než verze, kterou používáte? Pokud chcete na tyto otázky odpovědět, potřebujete znát verzi macOS, kterou teď používáte.

Pokud váš Mac není aktuální, přečtěte si, jak aktualizovat na nejnovější verzi macOS.

Podívejte se do okna O tomto Macu

V nabídce Apple () v rohu obrazovky vyberte O tomto Macu. V okně, které se otevře, se verze operačního systému zobrazí pod textem „macOS“ nebo „OS X“. Pokud potřebujete číslo sestavy, klikněte na verzi. V tomto příkladu se zobrazuje verze macOS High Sierra 10.13, sestava 17A365:


Níže jsou uvedené verze a sestavy každého operačního systému Macu, který je k dispozici v Mac App Storu*, počínaje nejnovějším.

macOS High Sierra

Verze Sestava
10.13.6 17G65
10.13.5 17F77
10.13.4 17E199 nebo 17E201
10.13.3 17D47, 17D102, 17D2047 nebo 17D2102
10.13.2 17C88, 17C89, 17C205 nebo 17C2205
10.13.1 17B48, 17B1002 nebo 17B1003
10.13 17A365 nebo 17A405

macOS Sierra

Verze Sestava
10.12.6 16G29, 16G1036, 16G1114 nebo 16G1212
10.12.5 16F73
10.12.4 16E195
10.12.3 16D32
10.12.2 16C67
10.12.1 16B2555 nebo 16B2557
10.12 16A323

OS X El Capitan

Verze Sestava
10.11.6 15G31, 15G17023, 15G18013 nebo 15G19009
10.11.5 15F34
10.11.4 15E65
10.11.3 15D21
10.11.2 15C50
10.11.1 15B42
10.11 15A284

OS X Yosemite

Verze Sestava
10.10.5 14F27
10.10.4 14E46
10.10.3
14D136
10.10.2 14C109
10.10.1 14B25
10.10 14A389

OS X Mavericks

Verze Sestava
10.9.5 13F34
10.9.4 13E28
10.9.3 13D65
10.9.2 13C64
10.9.1 13B42
10.9 13A603

OS X Mountain Lion

Verze Sestava
10.8.5 12F37, 12F45 nebo 12F2029
10.8.4 12E55
10.8.3 12D78
10.8.2 12C54, 12C60 nebo 12C2034
10.8.1 12B19
10.8 12A269

Starší verze OS X

  • Lion 10.7
  • Snow Leopard 10.6
  • Leopard 10.5
  • Tiger 10.4
  • Panther 10.3
  • Jaguar 10.2
  • Puma 10.1
  • Cheetah 10.0

Měli byste vždy používat buď macOS, který byl ve vašem Macu předinstalovaný, nebo kompatibilní novější verzi.

* Mac App Store je součástí OS X Snow Leopard 10.6.6 a novějších verzí.

Datum zveřejnění: