Zálohování Macu pomocí Time Machine

Přečtěte si, jak vytvořit zálohu souborů na Macu.

Time Machine, zabudovanou funkci Macu, můžete použít k automatickému zálohování všech vašich souborů, včetně aplikací, hudby, fotek, e-mailů, dokumentů a systémových souborů. Když máte zálohu, pak po smazání původních souborů z Macu nebo po smazání či výměně pevného disku (nebo SSD) v Macu můžete soubory obnovit ze zálohy.

Vytvoření zálohy Time Machine

Abyste mohli vytvářet zálohy pomocí Time Machine, potřebujete externí úložné zařízení. Po připojení zařízeníjeho výběru jako zálohovací disk bude Time Machine automaticky vytvářet hodinové zálohy za posledních 24 hodin, denní zálohy za poslední měsíc a týdenní zálohy za všechny předchozí měsíce. Když se záložní disk zaplní, začnou se mazat nejstarší zálohy.

Připojení externího úložného zařízení

Připojte jedno z následujících externích úložných zařízení (prodává se samostatně). Přečtěte si víc o discích, které můžete pro zálohy Time Machine použít.

 • Externí disk připojený k Macu, jako USB, Thunderbolt nebo FireWire disk
 • Externí disk připojený k základně AirPort Extreme Base Station (model 802.11ac) nebo AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • Mac sdílený jako cíl pro zálohu Time Machine
 • Síťové úložiště (NAS), které podporuje protokol Time Machine přes SMB

Vyberte úložné zařízení jako zálohovací disk

Když přímo k Macu připojíte externí disk, možná se zobrazí dotaz, jestli ho chcete používat k zálohování přes Time Machine. Zvolte Šifrovat zálohovací disk (doporučeno) a potom klikněte na Použít jako zálohovací disk.

K zašifrované záloze se dostanou jenom uživatelé, kteří znají heslo. Další informace o zabezpečení zálohovacího disku.

Upozornění: Chcete tento disk používat k zálohování prostřednictvím Time Machine?

Pokud vás Time Machine nepožádá o použití vašeho disku, přidejte ho ručně následujícím postupem:

 1. V nabídce Time Machine ikona Time Machine na řádku nabídek otevřete předvolby Time Machine. Nebo zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a potom klikněte na Time Machine.
 2. Klikněte na Vybrat zálohovací disk (nebo Vybrat disk či Přidat nebo odstranit zálohovací disk):
  Okno předvoleb Time Machine
 3. V seznamu dostupných disků vyberte externí disk. Pak vyberte Šifrovat zálohy (doporučeno) a klikněte na Použít disk:

Pokud vybraný disk není naformátovaný podle požadavků Time Machine, budete vyzváni, abyste ho nejdřív smazali. Pokračujte kliknutím na Smazat. Tato operace smaže všechna data na záložním disku. 

Užívejte si pohodlí automatických záloh

Po výběru zálohovacího disku začne Time Machine okamžitě provádět periodické zálohy – automaticky a bez nutnosti vašeho zásahu. První záloha může v závislosti na počtu vašich souborů trvat dlouho, ale během zálohování Mac můžete normálně používat. Time Machine zálohuje jenom ty soubory, které se od poslední zálohy změnily, takže budoucí zálohy už budou rychlejší.

Oznámení: Zálohování bylo dokončeno. Time Machine dokončila první zálohu na disk Macintosh HD.

Pokud zálohu chcete spustit ručně, zvolte v nabídce Time Machine ikona Time Machine na řádku nabídek možnost Zálohovat. Ve stejné nabídce můžete zkontrolovat stav zálohy nebo přeskočit probíhající zálohu.


Další informace

 • Obnovení Macu ze zálohy
 • Další způsoby zálohování a obnovování souborů
 • Pokud chcete zálohovat na víc disků, můžete před zapnutím Time Machine přepnout na jiný disk. Stiskněte a podržte klávesu Alt a v nabídce Time Machine vyberte Procházet další zálohovací disky.
 • Pokud chcete ze zálohování vyjmout některé položky, otevřete předvolby Time Machine, klikněte na Volby, potom na tlačítko Přidat (+) a vyberte položku, kterou chcete vyjmout. Pokud chcete vyjmutou položku, třeba externí disk, opět zařadit, vyberte ji a klikněte na Odstranit (–).
 • Pokud Time Machine používáte k zálohování síťového disku, můžete tyto zálohy ověřit a přesvědčit se, že jsou v dobrém stavu. Stiskněte a podržte klávesu Alt a v nabídce Time Machine vyberte Ověřit zálohy. 
 • V OS X Lion verze 10.7.3 nebo novějším můžete v případě potřeby spustit počítač z disku Time Machine. Při spouštění Macu stiskněte a podržte Alt. Když se zobrazí obrazovka Správce spouštění, vyberte jako spouštěcí disk EFI Boot.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: