Používání Time Machine k zálohování nebo obnově Macu

Time Machine zálohuje všechny vaše soubory na externí paměťové zařízení, takže je později můžete obnovit nebo se podívat, jak vypadaly v minulosti.

Nastavení Time Machine

Time Machine je funkce pro zálohování zabudovaná v Macu. Chcete-li ji použít, budete potřebovat externí úložné zařízení, které se prodává samostatně:

 • Externí USB, Thunderbolt nebo FireWire disk připojený k Macu
 • Externí disk připojený k základně AirPort Extreme Base Station (model 802.11ac) nebo AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • Mac sdílený jako cíl pro zálohu Time Machine
 • Síťové úložiště (NAS), které podporuje protokol Time Machine přes SMB
  Přečtěte si víc o discích, které můžete pro zálohy Time Machine použít.

Když přímo k Macu připojíte externí pevný disk, možná se zobrazí dotaz, jestli ho chcete používat k zálohování přes Time Machine:

Zvolte Šifrovat zálohovací disk (doporučeno) a potom klikněte na Použít jako zálohovací disk. K zašifrované záloze se dostanou jenom uživatelé, kteří znají heslo. Přečtěte si další informace o tom, jak si zabezpečit zálohovací disk.

Pokud se vás Time Machine nezeptá na výběr disku pro zálohování při připojení jednotky k Macu:

 1. V nabídce Time Machine ikona Time Machine na řádku nabídek otevřete předvolby Time Machine. Nebo zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a potom klikněte na Time Machine.
 2. Klikněte na Vybrat zálohovací disk, Vybrat disk či Přidat nebo odstranit zálohovací disk.
 3. Ze seznamu vyberte zálohovací disk a klikněte na Použít disk.
 4. Abyste dosáhli větší jistoty a pohodlí, postup můžete zopakovat a přidat další zálohovací disk. Jeden zálohovací disk můžete třeba používat doma a druhý v práci.

Zálohování přes Time Machine

Až si Time Machine nastavíte, začne vám automaticky vytvářet hodinové zálohy za posledních 24 hodin, denní zálohy za poslední měsíc a týdenní zálohy za všechny uplynulé měsíce. Pokud se záložní disk zaplní, začnou se mazat nejstarší zálohy.

 • Pokud chcete zálohu vytvořit hned, bez čekání na další automatickou zálohu, vyberte v nabídce Time Machine ikona Time Machine možnost Zálohovat.
 • Chcete-li automatické zálohování vypnout, otevřete předvolby Time Machine a buď zrušte zaškrtnutí u volby Zálohovat automaticky (macOS Sierra nebo novější), nebo Time Machine vypněte (OS X El Capitan a dřívější). I potom bude možné vytvářet ruční zálohy kliknutím na tlačítko Zálohovat v nabídce Time Machine.
 • Chcete-li zrušit probíhající zálohování, vyberte v nabídce Time Machine tlačítko Přeskočit tuto zálohu (nebo Zastavit zálohování). 
 • V nabídce Time Machine se můžete podívat na stav zálohování. Ikona se mění podle toho, zda zálohování Time Machine zrovna probíhá Zálohování probíhá, je nečinné až do příští automatické zálohy Nečinnost, nebo se zálohování nepodařilo dokončit Nelze zálohovatNelze zálohovat.
 • Chcete-li ze zálohování vyjmout některé položky, otevřete v nabídce Time Machine předvolby Time Machine, klikněte na Volby, potom na tlačítko Přidat (+) a vyberte položku, kterou chcete vyjmout. Chcete-li vyjmutou položku, třeba externí disk, opět zařadit, vyberte ji a klikněte na Odstranit (–).

 

     
 

Vytvoření první zálohy může trvat dlouho – záleží na tom, kolik máte souborů. Mac můžete dál používat i během zálohování. Některé Macy vytvářejí zálohy i v režimu spánku. Time Machine zálohuje jenom ty soubory, které se od poslední zálohy změnily, takže budoucí zálohy už budou rychlejší.

Obnovení konkrétních položek ze zálohy Time Machine

 1. Otevřete okno pro položku, kterou chcete obnovit. Příklad:
  • Chcete-li obnovit soubor, který jste omylem smazali ze složky Dokumenty, otevřete složku Dokumenty.
  • Chcete-li obnovit e-mailovou zprávu, otevřete příchozí poštu v Mailu.
  • Pokud používáte aplikaci, která automaticky ukládá verze dokumentů, jak na nich pracujete, můžete otevřít dokument a použít Time Machine k obnovení některé jeho starší verze.
 2. V nabídce Time Machine ikona Time Machine vyberte Otevřít Time Machine, případně na Time Machine klikněte v Docku. Příklad ukazuje Time Machine pro složku Dokumenty:
 3. Najděte položky, které chcete obnovit:
  • Pomocí časové osy na kraji obrazovky najděte v záloze Time Machine položky v požadovaném datu a čase. Časová osa může obsahovat i místní snímky.
  • Pomocí šipek nahoru a dolů na obrazovce přeskočte na den a čas, kdy se obsah okna změnil naposledy. Případně můžete položku vyhledat pomocí vyhledávacího pole, vybrat ji a potom posouváním v čase zobrazovat její změny.
  • Vyberte položku, stisknutím mezerníku otevřete její náhled a ujistěte se, že je to ta, kterou potřebujete. 
 4. Kliknutím na Obnovit pak položku obnovíte. Kliknutím s podrženou klávesou Control zobrazíte další možnosti.

Obnovení celé zálohy Time Machine

Když budete chtít svůj Mac kompletně obnovit, použijte utilitu „Obnovit ze zálohy Time Machine“ v nabídce Zotavení macOS. Disk, který obnovujete, bude před obnovením systému macOS a dalšího obsahu ze zálohy Time Machine vymazán.

Pokud chcete jen zkopírovat soubory, nastavení a uživatelské účty, použijte Průvodce přenosem dat.

Další informace

 • Přečtěte si co dělat, když vám v Time Machine nejdou vytvářet nebo obnovovat zálohy.
 • Jestli chcete zálohovat na více disků, můžete před zapnutím Time Machine přepnout na jiný disk. Podržte klávesu Alt a v nabídce Time Machine vyberte Procházet další zálohovací disky.
 • Když používáte Time Machine k zálohování do paměťového zařízení v síti, můžete tyto zálohy zkontrolovat a ujistit se tak, že jsou v dobrém stavu: podržte klávesu Alt a zvolte z nabídky Time Machine možnost Ověřit zálohy. 
 • Až si zvolíte zálohovací disk, jeho ikona ve Finderu nemusí být stejná  , s jakou se zobrazuje v předvolbách Time Machine. Jestli chcete, ikonu můžete změnit
 • V OS X Lion verze 10.7.3 nebo novějším můžete v případě potřeby spustit počítač z disku Time Machine. Při spouštění Macu podržte klávesu Alt. Když se zobrazí obrazovka Správce spouštění, vyberte jako spouštěcí disk EFI Boot.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: