Pomoc s Hudební knihovnou na iCloudu

Můžete odstraňovat běžné potíže, například chybějící hudbu, chybějící grafiku nebo duplicitní seznamy stop.

Hudební knihovna na iCloudu je funkce Apple Music a iTunes Matche, která vám poskytuje přístup k veškerému vašemu obsahu ze kteréhokoli vašeho zařízení, pokud jste v něm přihlášeni pomocí stejného Apple ID a máte zapnutou Hudební knihovnu na iCloudu.

Před prováděním jakýchkoli kroků popsaných v tomto článku se ujistěte, že je Hudební knihovna na iCloudu správně nastavena a že máte nejnovější verze iOS, macOSiTunes. Pokud nejste předplatiteli služeb Apple Music nebo iTunes Match, přečtěte si, jak využívat přístup ke své sbírce hudby ve všech svých zařízeních.


Hudební knihovna na iCloudu není zálohovací služba, takže si svou hudební sbírku před provedením jakýchkoli změn nezapomeňte zazálohovat.

Hudební knihovna na iCloudu nereaguje nebo její časový limit vyprší

Vyzkoušejte tyto kroky:

Vypněte a znova zapněte Hudební knihovnu na iCloudu

V iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení > Hudba a klepnutím vypněte Hudební knihovnu na iCloudu.
 2. Zavřete Nastavení.
 3. Přejděte do Nastavení > Hudba a klepnutím zapněte Hudební knihovnu na iCloudu.

Na Macu nebo PC:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Mac: Z řádku nabídky nahoře na obrazovce zvolte iTunes > Předvolby a zrušte zaškrtnutí políčka Hudební knihovna na iCloudu.
  Windows: Z řádku nabídky nahoře v okně iTunes zvolte Úpravy > Předvolby a zrušte zaškrtnutí políčka Hudební knihovna na iCloudu.
 3. Zavřete Předvolby.
 4. Mac: Z řádku nabídky nahoře na obrazovce zvolte iTunes > Předvolby a zaškrtněte políčko Hudební knihovna na iCloudu.
  Windows: Z řádku nabídky nahoře v okně iTunes zvolte Úpravy > Předvolby a zaškrtněte políčko Hudební knihovna na iCloudu.

Pokud jste do zařízení stáhli nějaký obsah, po vypnutí Hudební knihovny na iCloudu se ze zařízení smaže. Po opětném zapnutí Hudební knihovny na iCloudu můžete příslušný obsah stáhnout znovu.

Zkontrolujte, jestli v knihovně iTunes nejsou skladby nevhodné k nahrání

 1. Na Macu nebo PC otevřete iTunes a zapnutím sloupce Staženo z iCloudu zobrazte ikony Hudební knihovny na iCloudu.
 2. Podívejte se po přeškrtnuté ikoně mráčku ikona Nezpůsobilé vedle kterékoli skladby v Hudební knihovně na iCloudu. Pokud ikonu Nezpůsobilé vidíte, skladba není způsobilá k nahrání.
 3. Přesuňte tyto skladby do samostatné složky nebo na plochu. Pokud tyto skladby nepotřebujete, odstraňte je.
 4. Hudební knihovnu na iCloudu vypněte a znova zapněte.
 5. Až iTunes Match dokončí vyhledávání vhodných skladeb, můžete nevhodné skladby vrátit zpátky do knihovny iTunes.

Zkontrolujte, jestli nějaké explicitní skladby nejsou vyhledány jako čisté verze

 1. V iTunes na Macu nebo PC vyhledejte explicitní skladby. Smažte skladby z počítače a z Hudební knihovny na iCloudu.
 2. Skladby znova naimportujte z originálního zdroje ve vysoké kvalitě.
 3. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Soubor > Knihovna > Aktualizovat Hudební knihovnu na iCloudu.


Hudební knihovna na iCloudu se v iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nezobrazuje

Nejdřív iOS zařízení restartujte

Pokud ji po restartu pořád nevidíte:

 1. Vypněte Hudební knihovnu na iCloudu a znova ji zapněte.
 2. Odhlaste se z iTunes Storu a znova se přihlaste.


Pokud vám skladby nejdou stahovat nebo přehrávat, případně nejsou přístupné

Nejdřív zjistěte v iTunes, jestli příslušná skladba není nezpůsobilá k nahrání. Pokud jste skladbu přidali do knihovny z katalogu Apple Music, je možné, že už v Apple Music není k dispozici.

Zkontrolujte připojení k internetu

Na iOS zařízení nebo na Macu otevřete Safari nebo na PC otevřete webový prohlížeč a otevřením libovolné stránky ověřte, že máte funkční připojení k Wi-Fi nebo internetu.

Pokud se k Wi-Fi síti nemůžete v iOS zařízení připojit, můžete zkusit použít mobilní data:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store.
 2. Zapněte volbu Používat Mobilní data. 

Stahování přes mobilní síť může být zpoplatněno. Kontaktujte svého operátora a požádejte ho o informace o nastaveních a používání mobilních dat.


Některé z vašich skladeb chybí nebo se jejich názvy zobrazují jako šedý text

Pokud některé zakoupené skladby chybí nebo se jejich názvy zobrazují jako šedý text, možná používají ochranu DRM. Abyste tyto skladby mohli přehrávat, musíte autorizovat svůj počítač.

Po autorizaci nahoře na obrazovce nebo v horní části okna iTunes zvolte Soubor > Knihovna > Aktualizovat hudební knihovnu na iCloudu.

Pokud jste skladby zobrazené jako šedý text synchronizovali do iOS zařízení z Macu nebo PC, zapněte v příslušném počítači Hudební knihovnu na iCloudu. Knihovna by se měla aktualizovat.


Chybí grafika některých z vašich alb nebo skladeb

 1. Vyhledejte album s chybějící grafikou a pak na ně klikněte pravým tlačítkem myši, případně tlačítkem myši s podržením klávesy Ctrl. Pokud chcete vybrat víc alb, podržte na klávesnici stisknutou klávesu Command a klikněte na další alba.
 2. Zvolte Načíst grafiku alb. iTunes přidá grafiku alba. 
 3. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Soubor > Knihovna > Aktualizovat Hudební knihovnu na iCloudu.
 4. Až se aktualizace Hudební knihovny na iCloudu dokončí, otevřete v iOS zařízení aplikaci Hudba.
 5. Najděte skladby, kterým chybí grafika alba, a odstraňte příslušné stažené soubory ze zařízení.
 6. Klepnutím na ikonu stažení napravo od skladby si ji můžete z Hudební knihovny na iCloudu stáhnout znova.


Když máte v iPhonu, iPadu nebo iPodu touch duplicitní seznamy stop

Smazání duplicitních seznamů stop:

 1. Na Macu či PC otevřete iTunes.
 2. Na levém bočním panelu vyhledejte seznam stop, který chcete smazat.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši (případně tlačítkem myši s podržením klávesy Ctrl) na název seznamu a vyberte Smazat. 
 4. V iOS zařízení otevřete aplikaci Hudba. Seznam stop by se měl automaticky smazat. V závislosti na rychlosti připojení k internetu může trvat i několik minut, než se změny projeví.


Potřebujete pomoc s fakturací

Pokud vaše předplatné Apple Music nebo iTunes Matche vypršelo kvůli problému s fakturací, můžete své platební údaje aktualizovat.

Hudební knihovna na iCloudu je k dispozici pouze pro předplatitele Apple Music a iTunes Matche. Pokud tuto funkci nebo některou z ostatních funkcí těchto služeb již nechcete používat, můžete odběr kdykoli zrušit nebo změnit.


Další nápověda

Pokud máte i nadále problémy s Hudební knihovnou na iCloudu, kontaktujte podporu Apple.


Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: