Zobrazení spořiče obrazovky na Macu

Svůj Mac můžete nastavit tak, aby zobrazil spořič obrazovky, a to buď manuálně, nebo po určité době nečinnosti.

Výběr spořiče

Mac má několik předinstalovaných spořičů obrazovky, které zobrazují fotky, zprávy, grafiku z knihovny iTunes nebo knihovny fotografií a mnoho dalšího. 

  1. V nabídce Apple zvolte Předvolby systému a potom klikněte na Plocha a spořič.
  2. Klikněte na kartu Spořič obrazovky. Na levé straně okna se zobrazí dostupné spořiče a na pravé straně náhled vybraného spořiče.
  3. Spořič vybete kliknutím. Chcete-li zobrazit náhled na celé obrazovce, nastavte ukazatel do náhledu a klikněte na tlačítko Náhled, které se objeví.

Když chcete vytvořit spořič s promítáním fotografií, vyberte jeden z vhodných spořičů, například Plovoucí, Odrazy, Origami nebo Dlaždice. Pak v nabídce Zdroj vyberte požadované fotky nebo jednu z přednastavených sbírek.

Výběr času a způsobu spouštění spořiče

Pomocí nabídky Spustit po: určete dobu nečinnosti počítače, po které se spořič aktivuje. Pokud nechcete spořič takto spouštět, vyberte Nikdy.

Tlačítko Aktivní rohy umožňuje spouštět spořič obrazovky nebo vypínat obrazovku přesunutím ukazatele do jednoho z rohů obrazovky. Z rozbalovací nabídky vyberte požadovaný roh.

Vyžadování hesla pro ukončení spořiče

Svůj Mac můžete nastavit tak, aby pro odemknutí obrazovky po aktivaci spořiče vyžadoval heslo:

  1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Zabezpečení a soukromí.
  2. Klikněte na kartu Obecné.
  3. Vyberte možnost vyžadování hesla po přechodu do režimu spánku nebo spořiče obrazovky.

Vypnutí nebo uspání displeje

Při zobrazeném spořiči obrazovky Mac stále používá procesor, grafický procesor i displej. Chcete-li ušetřit energii, můžete použít předvolby Úspory energie a určit dobu nečinnosti počítače, po které se displej vypne nebo přejde do režimu spánku.

  1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Úspora energie.
  2. Pomocí posuvníku nastavte dobu nečinnosti. Pokud nastavíte vypnutí displeje na kratší dobu než, na jakou je nastavený spořič obrazovky, spořič se vůbec nespustí.

U notebooků, například u MacBooku Pro, můžete nastavit různé časy pro provoz na síť a na baterie.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: