Nefunguje posílání nebo přijímání e-mailů na Macu

Pokud vám v aplikaci Mail na Macu najednou přestanou jít posílat nebo přijímat e-maily, použijte tento postup.

Pokud je Mac připojený k internetu, ale v Mailu vám najednou nejdou přijímat nebo posílat zprávy, možná se jedná o problém s vaším poskytovatelem e-mailu. Anebo vám možná na panelu Účty v předvolbách Mailu (Mail > Předvolby) chybí nějaká nastavení, případně je máte nastavená špatně.

Mail hlásí problém se sítí nebo poštovním serverem

Mail může hlásit, že se nedokáže připojit kvůli problému se sítí nebo poštovním serverem. Chybová zpráva může například uvádět, že vypršel časový limit spojení nebo že máte příliš mnoho spojení najednou:

 Chybová zpráva „Nelze se připojit“

Pokud jste připojení k internetu, ale připojení vypršel časový limit, možná se jedná o výpadek služby na straně vašeho poskytovatele e-mailu. Obraťte se na něj pro pomoc nebo se podívejte na jeho web, jestli nedošlo k nějakému výpadku služeb. Stránka stavu systémů Apple uvádí stav iCloud Mailu a dalších služeb. Stavové stránky jsou taky dostupné například pro Gmail nebo Outlook.

Pokud chybová zpráva zmiňuje vysoký počet připojení najednou, znamená to, že se k e-mailu v jednu chvíli připojuje příliš mnoho vašich zařízení. Ukončete Mail na některém ze svých jiných zařízení.

Mail opakovaně žádá o zadání hesla k e-mailu

Mail hlásí, že váš účet je zřejmě offline

Mail může hlásit, že váš účet je zřejmě offline kvůli problému se sítí.

Upozornění na stav připojení

Pokud jste připojení k internetu, ale váš účet je přesto offline, možná máte zastaralá nastavení e-mailu. Podívejte se v Mailu na momentální nastavení: V nabídce Mail vyberte Předvolby, klikněte na Účty a potom vyberte svůj e-mailový účet.

U mnoha poskytovatelů e-mailu Mac automaticky používá správná nastavení účtu. Tato nastavení můžete zjistit nástrojem Vyhledání nastavení Mailu nebo tak, že si je vyžádáte přímo od svého poskytovatele e-mailu. Zjištěná nastavení srovnejte s těmi, která máte zadaná v předvolbách Mailu. 

E-maily nechodí tak rychle, jak byste čekali

Může se stávat, že příchozí nebo odchozí pošta vám bude chodit pomaleji, než byste čekali, anebo dorazí dřív na jedno zařízení než na jiné.

Termíny doručování e-mailů určuje váš poskytovatel e-mailu, přičemž rychlost doručení může být ovlivněna i poskytovatelem internetu. Pokud u e-mailů narážíte na výrazné prodlevy často, poraďte se se svým poskytovatelem e-mailu nebo internetu. Jestli k prodlevě dochází jen při komunikaci s konkrétním člověkem, možná se na svého poskytovatele e-mailu nebo internetu bude muset obrátit on.

Pořád nemůžete posílat nebo přijímat e-maily

  1. Překontrolujte, jestli máte nainstalované nejnovější aktualizace softwaru Apple, zejména pokud se problém objevil bezprostředně po instalaci předchozí aktualizace.
  2. V OS X El Capitanu nebo novějším se možná v pravém horním rohu Mailu pod vyhledávacím polem zobrazí stavová ikona a krátce i chybová zpráva. Zpráva může hlásit něco jako „Síť je offline“ nebo třeba „Přihlašování selhalo“. Kliknutím na zprávu zobrazíte bližší informace o problému.
  3. Ověřte své připojení v nástroji Kontrola připojení Mailu. Možná vám toho o problému prozradí víc.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: