Nejde provést zálohu nebo obnovení se Zálohou na iCloudu

Přečtěte si co dělat, když potřebujete pomoc se zálohou iPhonu, iPadu nebo iPodu touch na iCloudu.

Pokud potřebujete pomoc po pokusu o provedení zálohy na iCloud nebo po pokusu o obnovení ze zálohy na iCloudu, použijte následující postup.

Pomoc se zálohováním zařízení se Zálohou na iCloudu

Přečtěte si co dělat v závislosti na vašich potížích nebo zobrazené zprávě.

Zařízení se v noci automaticky neaktualizuje

Pokud svoje zařízení chcete každý den automaticky zálohovat, udělejte toto: 

 • Zkontrolujte, jestli v nabídce Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu máte zapnutou možnost Záloha na iCloudu.
 • Připojte zařízení k napájení.
 • Připojte zařízení k Wi-Fi síti.
 • Zamkněte zařízení.
 • Přesvědčte se, že máte v iCloudu dost místa na zálohu.

Zálohu taky můžete provést z nabídky Nastavení. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud, přejděte dolů a klepněte na Záloha na iCloudu. Zkontrolujte, že je zapnutá Záloha iCloud a klepněte na Zálohovat.

*Pokud je možnost Zálohovat neaktivní (šedá), nejste možná připojení k Wi-Fi nebo jsou důvodem omezení sítě. Například veřejné internetové sítě (třeba ve školách nebo ve firmách) občas obsahují profily nebo nastavení omezení, kvůli kterým není Záloha iCloud k dispozici. Požádejte o pomoc správce systému nebo IT oddělení.

     iPhone se zprávou Zálohování iPhonu se nezdařilo kvůli nedostatku místa na iCloudu

Zobrazuje se upozornění, že na iCloudu není dost místa

Tato zpráva se zobrazí, když je na iCloudu k provedení zálohy potřeba víc místa (dostupné místo v iOS zařízení je něco jiného než dostupné místo na iCloudu).

Tady jsou nějaké věci, které můžete udělat: 

Zobrazuje se zpráva, že došlo k potížím při zapínání Zálohy na iCloudu

 1. Počkejte deset minut, pak běžte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu. Přesvědčte se, že je zapnutá Záloha iCloud. Pokud se zobrazuje jiná zpráva, řiďte se jejími pokyny a pak to zkuste znova.
 2. Přejděte do Nastavení > iCloud. Klepněte na Apple ID a přihlaste se k iCloudu svým heslem pro Apple ID.
 3. Na stránce s informacemi o stavu systémů společnosti Apple zkontrolujte, jestli je dostupná služba iCloud Backup (Záloha na iCloudu).

Pokud pořád potřebujete poradit, obraťte se na podporu Apple.

Zobrazuje se zpráva, že probíhá obnovování zařízení

Dokud proces neskončí, zůstaňte připojeni ke spolehlivé Wi-Fi síti a funkčnímu zdroji napájení. Doba nutná k vytvoření zálohy nebo k obnovení ze zálohy závisí na její velikosti a rychlosti vaší Wi-Fi sítě. 

Zobrazuje se zpráva, že poslední zálohu nešlo dokončit

Zkontrolujte, jestli jste připojeni k Wi-Fi, protože Zálohu iCloud nejde používat přes mobilní internetové připojení. Potom přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu a klepněte na Zálohovat. Pokud se tato zpráva zobrazí znova, kontaktujte podporu Apple.

Pomoc s obnovením ze zálohy na iCloudu

Zkontrolujte, jestli jste připojeni k Wi-Fi, protože obnovení ze zálohy nejde provádět přes mobilní internetové připojení. Pokud pořád potřebujete pomoc, zjistěte co dělat na základě vašich potíží nebo zobrazené zprávy.

Zobrazuje se zpráva s žádostí o zadání hesel pro víc Apple ID

Pokud si při přihlašování nepamatujete heslo ke svému Apple ID, můžete klepnout na Přeskočit tento krok a přihlásit se později. Pokud budete při přihlašování požádáni o zadání víc Apple ID, může to znamenat, že vaše záloha obsahuje nákupy provedené prostřednictvím víc než jednoho Apple ID. Tyto nákupy můžou obsahovat aplikace, filmy, hudbu a další obsah.

Proces obnovení trvá příliš dlouho

Dokud proces neskončí, zůstaňte připojeni ke spolehlivé Wi-Fi síti a funkčnímu zdroji napájení. Doba nutná k obnovení ze zálohy závisí na její velikosti a rychlosti vaší Wi-Fi sítě. 

Zobrazuje se zpráva, že obnovení není kompletní, nebo že některé položky nejde obnovit

Tyto zprávy znamenají, že jste se během obnovování odpojili od Wi-Fi, nebo že nejde obnovit některé aplikace nebo obsah. Tady jsou uvedeny některé možné příčiny a informace, co s nimi můžete dělat:

 • Pokud se zobrazuje zpráva jako, „Obnovuje se 350 z 1200 položek“, pak pravděpodobně pořád probíhá obnovování vašich fotek. Nechte zařízení připojené ke spolehlivé Wi-Fi síti a elektrické zásuvce, aby proces mohl být dokončen.
 • Pokud vidíte aplikaci s šedou ikonou nebo aplikaci, která se dlouho načítá, přesvědčte se, že jste připojeni k Wi-Fi síti. Potom klepnutím na aplikaci proces pozastavte a dalším klepnutím ho znova spusťte. Pokud se tím problém nevyřeší, aplikaci smažte a znova stáhněte.
 • Pokud vaše záloha obsahuje nákupy provedené s víc než jedním Apple ID, zobrazují se zprávy požadující přihlášení prostřednictvím víc Apple ID. Pokud si nepamatujete heslo nebo jste si nějakou aplikaci nekoupili prostřednictvím svého vlastního účtu Apple ID, může se zobrazovat tato zpráva:
  „Některé aplikace nebo obsah nejde obnovit, protože už v iTunes nebo App Storu nejsou dostupné, byly zakoupené prostřednictvím jiného účtu nebo byly synchronizovány z vašeho počítače.“ Pokud tento obsah máte uložený v iTunes na Macu nebo PC, zkuste data obnovit tím, že zařízení sesynchronizujete s počítačem
Datum zveřejnění: