Správa úložiště na iCloudu

Přečtěte si, jak můžete spravovat nebo přikoupit úložiště na iCloudu v případě, že dosáhnete svého limitu úložiště nebo ho překročíte.

Po nastavení iCloudu automaticky dostanete 5 GB bezplatného úložného prostoru. Tento prostor můžete využít pro zálohování do iCloudu, pro ukládání svých fotek a videí do knihovny fotografií na iCloudu a pro práci s aktuálními verzemi svých dokumentů na iCloud Drivu. Pokud potřebujete víc místa, můžete nakoupit další prostor od 50 GB za 0,99 € měsíčně. Přečtěte si další informace o cenách ve vaší oblasti.

Pokud vám v iCloudu dojde místo, vaše zařízení se nebude do iCloudu zálohovat. Nové fotky a videa se nebudou nahrávat do Knihovny fotografií na iCloudu. iCloud Drive a další aplikace, které iCloud používají, se napříč vašimi zařízeními nebudou aktualizovat a nebudete moct posílat ani přijímat zprávy pomocí e-mailové adresy v iCloudu. Pokud k tomu dojde, zajistěte dostatek volného místa.

Jak zjistit, kolik úložného prostoru v iCloudu máte

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:
  • Pokud používáte iOS 10.3 nebo novější, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Úložiště iCloudu. 
  • Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště.
 • Na Macu přejděte do nabídky Apple > Předvolby systému, klikněte na iCloud a pak na Správa.
 • Na PC otevřete iCloud pro Windows a klikněte na Správa.

Uvolnění místa v iCloudu

Než něco smažete, doporučujeme, abyste si archivovali svá data z iCloudu nebo si vytvořili jejich kopii.

Zálohy

Pokud iPhone, iPad nebo iPod touch zálohujete do iCloudu, nejdůležitější informace v zařízení se zálohují automaticky. Zálohují se také vaše dokumenty, fotky a videa. Další informace o tom, co iCloud zálohuje.

Množství úložného prostoru můžete spravovat následujícím postupem.

Vyberte, které aplikace pro iOS se mají zálohovat

Mnohé aplikace se po instalaci zálohují na iCloud automaticky. Můžete změnit, jaké aplikace zálohují data na iCloud, a odstranit z úložiště existující zálohy. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch použijte tento postup.

iOS 10.3 nebo novější:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Úložiště iCloudu > Spravovat úložiště.
 2. Klepněte na název libovolného iPhonu, iPadu nebo iPodu touch propojeného s vaším účtem.
 3. V části Vyberte data k zálohování vypněte veškeré aplikace, které nechcete zálohovat.
 4. Zvolte Vypnout a smazat.

iOS 10.2 nebo starší:

 1. Přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště > Spravovat úložiště.
 2. Klepněte na název svého iOS zařízení.
 3. V části Volby zálohování vypněte aplikace, které nechcete zálohovat. 
 4. Zvolte Vypnout a smazat.

Po potvrzení, že aplikaci chcete vypnout a smazat, se vypne zálohování pro danou aplikaci a odstraní se veškerá její data z iCloudu.

Některé aplikace, jako Zprávy a Diktafon, se zálohují vždycky a nejde je vypnout.

Smazání záloh a vypnutí Zálohy na iCloudu pro vaše zařízení

Na vašem zařízení proveďte tento postup.

iPhone, iPad a iPod touch

iOS 10.3 nebo novější:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Úložiště > Spravovat úložiště.
 2. Klepněte na název libovolného iPhonu, iPadu nebo iPodu touch propojeného s vaším účtem.
 3. Klepněte na možnost Smazat zálohu > Vypnout a smazat.

iOS 10.2 nebo starší:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Úložiště a využití iCloudu.
 2. V části iCloud klepněte na možnost Spravovat úložiště.
 3. Klepněte na název svého zařízení.
 4. Klepněte na možnost Smazat zálohu > Vypnout a smazat.

 Smazáním zálohy vypnete i Zálohu na iCloudu ve vašem iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Mac

 1. Přejděte na nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na iCloud.
 2. Klikněte na Správa a vyberte Zálohy.
 3. Vyberte jednu ze záloh zařízení a klikněte na Smazat. Chcete-li zálohování vypnout a smazat všechny zálohy zařízení z iCloudu, po zobrazení žádosti o potvrzení zvolte možnost Smazat.
 4. Smazáním zálohy také vypnete zálohování daného zařízení.

Windows 7, Windows 8 a Windows 10

 1. Otevřete iCloud pro Windows.
 2. Klikněte na Úložiště.
 3. Z uvedených položek zvolte možnost Zálohy.
 4. Vyberte jednu ze záloh zařízení a klikněte na Smazat. Chcete-li zálohování vypnout a smazat všechny zálohy zařízení z iCloudu, po zobrazení žádosti o potvrzení zvolte možnost Smazat. Smazáním zálohy také vypnete zálohování daného zařízení.

Zálohy na iCloudu jsou dostupné ještě 180 dní poté, co Zálohy iCloud vypnete nebo přestanete používat.

Zmenšení velikosti Knihovny fotografií na iCloudu

Knihovna fotografií na iCloudu ukládá do úložiště na iCloudu všechny vaše fotky a videa a aktualizuje je mezi vašimi zařízeními. Prostor na iCloudu uvolníte, pokud v aplikaci Fotky na kterémkoli zařízení smažete fotky a videa, které už nepotřebujete.

Kapacitu zařízení můžete ušetřit také tím, že v Nastaveních zapnete volbu Optimalizovat úložiště zařízení. Když je funkce Optimalizovat úložiště zapnutá, Fotky budou v případě potřeby automaticky uvolňovat místo tím, že nahradí původní fotky a videa verzemi s velikostí přizpůsobenou zařízení. Všechny původní fotky a videa budou v plném rozlišení bezpečně uloženy na iCloudu, ze kterého je můžete kdykoli stáhnout. Přečtěte si více informací o správě úložiště fotek a videí.

Smazané fotky a videa můžete po následujících 30 dní obnovit z alba Naposledy smazáno. Chcete-li obsah složky Naposledy smazáno naopak rychleji odstranit, klepněte na Vybrat a vyberte položky, které chcete odstranit. Potom klepněte na Smazat > Smazat. Jakmile překročíte svůj limit úložiště na iCloudu, vaše zařízení okamžitě odstraní fotky a videa, které smažete, a pomocí alba Naposledy smazáno je nebude možné obnovit.

Následujícím postupem smažete fotky a videa z Knihovny fotografií na iCloudu.

iPhone, iPad a iPod touch

 1. Otevřete aplikaci Obrázky a v dolní části obrazovky klepněte na Obrázky.
 2. Klepněte na Vybrat a vyberte fotky nebo videa, které chcete smazat.
 3. Klepněte na ikonu koše a na možnost Smazat obrázek.

Mac

 1. Otevřete aplikaci Obrázky.
 2. Vyberte fotky a videa, které chcete smazat.
 3. Klikněte na Obrázek a potom na Smazat fotografie.

iCloud.com

 1. Přihlaste se na web iCloud.com.
 2. Vyberte aplikaci Obrázky a klikněte na Vybrat obrázky.
 3. Vyberte fotky a videa, které chcete smazat. 
 4. Klikněte na ikonu koše a potom na Smazat.

Zmenšení velikosti knihovny fotografií

Pokud Knihovnu fotografií na iCloudu nepoužíváte, bude součástí vaší zálohy na iCloudu i album Fotoaparát. Pokud v zařízení s iOS 10.3 a novějším chcete zjistit velikost zálohy, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Úložiště > Spravovat úložiště. (Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště > Spravovat úložiště.) Pak klepněte na název svého iOS zařízení.

Velikost zálohy knihovny fotografií můžete zmenšit tak, že fotky a videa uložíte do počítače a pak iOS zařízení zazálohujete ručně. Pokud chcete své fotky a videa na iOS zařízení ponechat, můžete vypnout zálohování Knihovny fotografií nebo si přikoupit úložiště. Pokud si nějaké fotky nechcete ponechat, můžete je smazat. Jednoduše otevřete Fotky a vyberte položku, kterou chcete vymazat. Potom klepněte na ikonu koše a na možnost Smazat obrázek.

iCloud Drive

Soubory uložené na iCloud Drivu můžete spravovat z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo PC s Windows.

iPhone, iPad nebo iPod touch

Soubory na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete spravovat takto:

iOS 10.3 nebo novější:

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Úložiště iCloudu > Spravovat úložiště.
 2. Přejděte dolů na Dokumenty a data a klepněte na Jiné dokumenty.
 3. Přejeďte prstem doleva nebo klepnutím na Upravit odstraňte z aplikace jednotlivé soubory.

iOS 10.2 nebo starší:

 1. Přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště > Spravovat úložiště. 
 2. Klepněte na název aplikace, která využívá iCloud Drive.
 3. Přejeďte prstem doleva nebo klepnutím na Upravit odstraňte z aplikace jednotlivé soubory.

Mac

Na Macu s OS X Yosemite nebo novějším můžete soubory na iCloud Drivu spravovat pomocí složky iCloud Drive ve Finderu:

 1. Pokud je to třeba, zapněte si na Macu iCloud Drive:
  1. Přejděte na nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na iCloud.
  2. Přihlaste se svým Apple ID.
  3. Zapněte iCloud Drive. V části Volby vyberte aplikace a složky s těmi soubory, které chcete spravovat.
 2. Otevřete Finder a přejděte do složky iCloud Drive.
 3. Přetáhněte nějakou položku do koše nebo ji přesuňte do jiné složky v Macu.

Windows

V počítači s Windows 7 nebo novějšími můžete soubory na iCloud Drivu spravovat pomocí Průzkumníka Windows. Složku iCloud Drivu do Průzkumníka Windows přidáte následujícím postupem:

 1. Stáhněte a nainstalujte si iCloud pro Windows.
 2. Přihlaste se svým Apple ID.
 3. Zapněte iCloud Drive.

iCloud.com

Soubory můžete spravovat i z aplikace iCloud Drive na webu iCloud.com. Přihlaste se na iCloud.com, klikněte na aplikaci iCloud Drive, vyberte soubory, které chcete smazat, a klikněte na ikonu koše.

Mail

Úložný prostor na iCloudu můžete uvolnit smazáním e-mailů ze svého e-mailového účtu iCloudu. E-maily můžete také přesunout z iPhonu, iPadu či iPodu touch do Macu nebo PC, kde se nezapočítávají do limitu úložiště naiCloudu.

Smazání e-mailů z účtu provedete následujícím postupem. Nezapomeňte, že e-maily s velkými přílohami zabírají víc místa než jednoduché textové e-maily.

iPhone, iPad nebo iPod touch

Pokud máte iPhone, iPad nebo iPod touch nastavený pro přístup k e-mailu na iCloudu, můžete zprávy z libovolné schránky smazat a pak místo uvolnit vysypáním Koše:

 1. Zprávu odstraníte tak, že přes ni přejedete prstem doleva.
 2. Klepněte na ikonu koše.
 3. Smažte zprávy jednu po druhé nebo je smažte všechny klepnutím na Upravit a pak na Smazat vše.

Mac nebo Windows PC

Pokud se svým e-mailovým účtem iCloudu pracujete v e-mailové aplikaci na počítači, například v Mailu na Macu nebo v Microsoft Outlooku na PC, použijte následující postup:

 • Mail na Macu: Smažte zprávy, které už nepotřebujete, a pak vyberte Schránka > Smazat odstraněné položky a v nabídce vyberte svůj e-mailový účet iCloudu.
 • Microsoft Outlook 2007 (Windows): Smažte zprávy, které už nepotřebujete, a pak zvolte Úpravy > Vyčistit a v nabídce vyberte své Apple ID.
 • Microsoft Outlook 2010 až Outlook 2016 (na Windows): Smažte zprávy, které už nepotřebujete. Outlook vaše zprávy při příštím ukončení a opětovném spuštění trvale smaže.

iCloud.com

 1. Na počítači se přihlaste na web iCloud.com.
 2. Klikněte na Mail.
 3. Smažte zprávy, které už nepotřebujete, a pak klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Vysypat koš.

Další informace

*Máte-li čistě webový účet iCloudu, můžete množství využívaného úložiště snížit tím, že přesunete nebo smažete některé dokumenty.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: